تعداد مقالات: 1248
177. بررسی ارتباط میزان کاهش نمره بدنی پس از زایمان، فصل و تعداد شیرواری بر بروز ورم پستان بالینی در گاو شیری

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 31-36

سجده کمالی؛ میثم مکی؛ رحیم احمدی؛ مهدی پورمهدی بروجنی


180. پیش بینی الگوی پراکنش ماهی حسون (Saurida tumbil) براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN)

دوره 3، شماره 1، بهار 1390، صفحه 33-44

علیرضا رضوانی گیل کلایی؛ تورج ولی نسب؛ محمدعلی افشارکاظمی؛ فرهاد کیمرام؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


181. فراوانی و شدت خسارت گوشت خواران به دامداران روستایی در شرق استان اصفهان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 35-44

مکرمه بهمنش؛ منصوره ملکیان؛ سیما فاخران اصفهانی؛ محمود رضا همامی؛ محسن احمدی


182. مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف جکوی سنگی تیغه دار (cyrtopodion scabrum) در مناطقی از فلات ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 35-42

نسرین فیلی؛ احمد قارزی؛ اسکندر رستگار پویانی


183. اثرات متغیرهای بوم شناختی بر جامعه پرندگان در جنگل های هیرکانی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 37-43

فاطمه ستایشی؛ حسین وارسته مرادی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


184. بررسی تاثیر آب لب شور بر رشد، برخی از فاکتور های خونی و آنالیز شیمیایی ماهیچه های ماهی قزا آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 4، شماره 1، بهار 1391، صفحه 37-44

شهره مسائلی؛ همایون حسین زاده صحافی؛ مرتضی علیزاده؛ حسین نگارستان


185. بررسی اثر سد شهید رجایی بر تنوع و تمایز ریخت سنجی و شمارشی ماهی خیاطه (Alburnoides sp.) (Pisces: Cyprinidae) در رودخانه تجن ساری

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 29-39

فهیمه عزیزی؛ مجیدرضا خوش خلق؛ حسین رحمانی؛ مسعود ستاری؛ حسین انوری فر


189. بررسی نقش آموزش محیط زیست در جوامع محلی برکاهش تعارض انسان و حیات وحش

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 31-40

نوید زمانی؛ جواد حاتمی؛ سید محمد شبیری؛ شهرام کبودوندپور


190. اثرات QTLهایی با سطوح مختلف غالبیت بر الگوهای عدم تعادل پیوستگی حاصل از جهش

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 33-38

آرش سیاه منصوری خورین؛ عباس جهان بخشی؛ قباد عسگری جعفرآبادی


191. بررسی برخی جنبه های زیست شناسی تولیدمثل ماهی گل خورک ( Periophthalmus waltoni koumans, 1941) در آب های استان هرمزگان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 33-40

طاهره افشار؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی


192. زیستگاه های جنگلی مناسب برای حفاظت از سنجاب ایرانی (Sciurus anomalus pallescens) در غرب استان کرمانشاه

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-40

سهراب مرادی؛ صالح محمودی؛ صیاد شیخی ئیلانلو


195. بررسی آنزیم گلوتاتیون اس ترانسفراز (gst) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای (pahs) در ماهی گل خورک (periophthalmus dussemerie)

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 33-43

محمود سینایی؛ علی ماشینچیان؛ پیمان اقتصادی عراقی؛ غلامحسین ریاضی؛ محمدرضا فاطمی؛ کاظم درویش بسطامی


196. کلون سازی مولکولی ژن های luxA وluxB باکتری Vibrio fischeri

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 33-40

گلناز اسعدی تهرانی؛ سینا میرزا احمدی؛ مژگان بنده پور؛ فرامرز لالویی؛ بهرام کاظمی؛ اکرم عیدی؛ تورج ولی نسب


197. مطالعه اتولیت فانوس ماهی Benthosema pterotum از نظر ریخت‌شناسی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 33-44

سید پژمان حسینی شکرآبی؛ تورج ولی نسب؛ عبدالرحیم پذیرا


200. اثر تزریق درون بطن مغزی نوروپپتید گالانین بر محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گناد

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 35-44

ملیحه طالب الحسینی؛ همایون خزعلی