تعداد مقالات: 805
177. شناسایی هاپلوگروه های مادری جمعیت اسب های استان اردبیل با استفاده از ناحیه کنترل ژنوم میتوکندریایی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 63-68

مصطفی عمری کولانکوه؛ نعمت هدایت ایوریق؛ آزاده بوستان؛ رضا سید شریفی؛ وحید واحدی؛ رضا خلخالی ایوریق


178. فرمولاسیون جیره بهینه با تأکید بر تعیین سطح اپتیمم پروتئین مورد نیاز برای پرورش ماهی زینتی گرین ترور (Andinocara rivulatus)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 77-84

نسیم سادات حسینی مدنی؛ نرگس مورکی؛ امیرعلی انوار؛ حامد منوچهری


181. مطالعه تاثیرات گیاه قیچ (Zygophyllum eurypterum) بر روند ترمیم زخم پوستی در موش سوری (Mus musculus)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-72

مرضیه شریفیان پاقلعه؛ محمد زینلی پور؛ محمدالله توکلی


182. انتخاب مکان مناسب برای توسعه پرورش ماهی دریایی در قفس در سواحل شمال غربی خلیج فارس (ایران-خوزستان)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 79-90

غلامرضا اسکندری؛ عماد کوچک ن‍ژاد؛ نجمه جهانی


183. اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین E و C بر شاخص های رشد ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp.)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-81

سمیرا شکرالهی؛ وحید تقی زاده؛ محمدرضا ایمانپور


184. تاثیر مکمل ال کارنیتین روی شاخص های رشد و ترکیبات لاشه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901)

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 67-72

حامد نکوبین؛ محبوبه حسین زاده؛ سعیده کیوانلو؛ محمد سوداگر


185. بررسی رژیم غذایی کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) به عنوان شکارگر حشرات آفت در رشته کوه زاگرس

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 75-80

علیرضا محمدی؛ مسعود یوسفی؛ محمد کابلی؛ محسن مفیدی نیستانک؛ سهراب اشرفی


186. بررسی عوامل بوم‌شناختی کوچک مقیاس مؤثر در استفاده از زیستگاه افعی البرزی (Vipera ebneri)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 65-74

مهتاب یزدانیان؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی


189. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های کمرکولی جنگلی (1785 Sitta europaea Linnaeus,) در ایران با استفاده از نشانگر mtDNA

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 69-76

مسعود نظری زاده؛ محمد کابلی؛ حمیدرضا رضائی؛ فائزه فاطمی زاده


193. مدل سازی اثر توزیع جغرافیایی جربیل بزرگ (Rhombomis opimus) بر پراکنش پشه خاکی Phlebotomus papatasi در استان گلستان

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 73-80

محسن احمدپور؛ حسین وارسته‌مرادی؛ حمیدرضا رضایی؛ محمدعلی عشاقی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر


195. شناسایی فون پرندگان منطقه شکار ممنوع تالاب میقان اراک

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-72

امیر انصاری؛ محمود کلنگری؛ زهرا فرجی


196. اثر افزودنی لاکتوباسیلوس بوچنری بر روی خصوصیات شیمیایی و پایداری هوازی سیلاژ یونجه مکمل شده با ملاس یا تفاله پرتقال

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 65-72

نیلوفر شفیع پور؛ مقصود بشارتی؛ عین اله عبدی؛ ذبیح اله نعمتی


197. نقش حفاظتی عصاره رازیانه بر کیفیت اسپرم منجمد یخ -گشایی شده قوچ قزل

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-90

امیر کریمی؛ مقصود بشارتی؛ ذبیح اله نعمتی


198. ارزیابی زیستگاه و مهم ترین عوامل موثر بر پراکنش مرال (Cervus elaphus maral) در پارک ملی گلستان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-118

میثم مددی؛ حسین وارسته مرادی؛ اکرم کریمی


199. تعیین ارزش غذایی سرشاخه دو گونه درخت کنار (Ziziphus spina-christi, Ziziphus mauritiana) در تغذیه گوسفند

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-76

محمود دشتی زاده؛ عبدالمهدی کبیری فرد؛ حسین خاج؛ امیر ارسلان کمالی


200. نقش گرلین و گیرنده گرلین تخمدان در پاتوژنز سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 85-91

معصومه معتمدی جویباری؛ همایون خزعلی