تعداد مقالات: 805
802. تعیین خواص ضدقارچی Bacillus sp و Staphylococcus haemolyticus جدا شده از اسفنج بومی خلیج فارس

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 559-566

ماندانا زارعی؛ مرضیه جاهدی


804. بررسی وجود ژن های پمپ افلاکس AdeABC در ایزوله های بالینی اسینتوباکتر بامانی با مقاومت چندگانه دارویی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 575-580

شاهین زایری؛ فاطمه نوربخش؛ فهیمه باغبانی آرانی