شناسایی مراحل اولیه زندگی راسته شگ ماهیان (Clupeiformes) و پراکنش آنها در خلیج فارس، آبهای بوشهر

نویسنده

موسسه تحقیقاتی علوم شیلاتی کشور

چکیده

اعمال مدیریت شیلاتی در خصوص ماهیان مستلزم شناخت زمان و مکان تخم ریزی آن ها و شناسایی مراحل و دوره ابتدایی زندگی آن ها که شامل مرحله تخم و لاروی است، می باشد. در این تحقیق، نمونه برداری در طول سواحل استان بوشهر: خلیج نایبند (سال های ۷۶ ۱۳۷۴)، خوریات منطقه بوشهر تا فراکه (۷۷ ۱۳۷۶)، منطقه ساحلی جنوب استان بوشهر از خور زیارت تا بندر عسلویه (۷۸)، منطقه ساحلی شمال استان بوشهر از خور- مصب فراکه تا بندر گناوه (۸۱ ۱۳۸۰)، آب های اطراف جزایر خارک و خارکو (۸۷-۱۳۸۶) و در هر دوره به صورت سالانه با به کارگیری تور پلانکتون گیری با چشمه تور۵۰۰ میکرون انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، نمونه های لاروی متعلق به خانواده Clupeidae با جنس های Sardinella (بدن کشیده، دهان در ابتدا فاقد دندان) Dussumieria (دهان دارای پوشش دندانی تیز) و Ilisha (دهان فاقد دندان و تعداد عضلات کمتر) و از خانواده Engraulididae جنس های Encrasicholina (کشیده شدن ۲تا۷ پایه انتهایی باله پشتی تا عقب مخرج) و Thryssa(باله پشتی که کاملا در جلوی مخرج قرار گرفته و باله مخرجی بلندتر از باله پشتی) در منطقه شناسایی شدند که بر اساس منطقه و نوع گونه با بیش ترین فراوانی در نیمه اول سال مشاهده گردیدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Clupeiformes early life history and its distribution on Bushehr Waters of Persian Gulf

نویسنده [English]

  • Mahnaz Rabbaniha
Iran Fisheries Science Research Institute
چکیده [English]

The fisheries management requires the knowing of spatial and temporal spawning fish and identifies their early life history. Samplings have been done in Bushehr coastal waters: Nayband Bay (1998), Central creek of Bushehr (1999), Southern coastal Bushehr waters (2000), Northern coastal Bushehr waters (2002) and Khark & kharko Islands (2008) by Bongo-Net plankton sampler with 500µ mesh size. Two families Clupeidae and Engraulididae were identified and some genera also introduced that were included: Sardinella (body very elongate, whiteout teeth in early life period) Dussumieria (with large teeth), Ilisha (without teeth with fewer meyomer), Encrasicholina (the posterior 2-7 base of the dorsal fin lie posterior to the anus) and Thryssa (the dorsal fin is entirely anterior to the anus and the anal fin longer than the dorsal fin) genera were found. The highest abundance of this order was in spring in all research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clupeidae larvae
  • Engraulididae larva
  • Early Life History
  • Distribution
  • Bushehr waters