بررسی پروفایل پروتئینی ونوم حلزون مخروطی(conus textile) جزیره لارک با روش rp-hplc

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم و فنون دریایی, گروه بیولوژی دریا, ایران

2 انستیتو پاستور ایران, مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی, آزمایشگاه ونوم و توکسین, ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران, دانشکده علوم و فنون دریایی, گروه شیمی دریا, ایران

چکیده

شناسایی گونه های سمی خلیج فارس و آشنایی با ترکیب و خواص سم آن ها و هم چنین با توجه به اهمیت موضوع از نظر پزشکی و ایجاد خطر برای صیادان، شناخت دقیق ماهیت سم این حلزون حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش، حلزون های مخروطی از عمق 7 متری جزیره لارک صید و به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند و تا زمان استفاده در دمای 70- درجه سانتی گراد نگه داری شدند. مجاری ونوم جدا و در آب دیونیزه هموژنایز شدند. مخلوط به دست آمده به مدت 15 دقیقه با سرعت 13000 دور در دمای 4 درجه سانتی گراد سانتریفیوژ گردید. سوپ رویی به عنوان ونوم استخراج شده در نظر گرفته شده و پس از لیوفیلیزه شدن در دمای 20- درجه سانتی گراد نگه داری شد. جهت بررسی ونوم استخراج شده از ژل sds-page و برای تعیین الگوی پروتئینی از روش rp-hplc استفاده شد. الکتروفورز ونوم مورد مطالعه نشان داد که پروتئین ها و پپتیدهای تشکیل دهنده دارای محدوده وزنی 250-6 کیلو دالتون بود. کروماتوگرام حاصل از آنالیز نمونه وجود بیش از 44 فراکشن بزرگ و کوچک را مشخص نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Protein profiling of Larak Island Cone snail venom by RP-HPLC

نویسندگان [English]

 • Nasim Tabaraki 1
 • Delavar Shahbaz Zadeh 2
 • Kamran Pooshang Bagheri 2
 • Ali Machinchian Moradi 3
 • Gholam Hossein Vosoughi 1
 • Pargol Ghavam Mostafavi 1
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Marine Science and Technology, Department of Marine Biology, Iran
2 Iran Pasteur Institute, Biotechnology Research Center, Venom & Toxin Laboratory, Iran,
3 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Marine Science and Technology, Department of Marine Chemistry, Iran
چکیده [English]

Identification of venomous species of Persian Gulf cone snails and characterization of venom composition and their features is so important from the point of danger for underwater divers as well as medical importance. In this research, the specimens of Conus textile were collected off Larak Island from depth of 7 m. The collected samples were transferred to laboratory alive and were stored at -700C. The venom´s ducts were separated and homogenized with deionized water. The mixture centrifuged at 13000 rpm for 15 minutes at 4 ̊C. Supernatant was considered as extracted venom and stored at -20 C after lyophylization. The entity of venom determined by SDS-PAGE and RP-HPLC methods used to investigate the extracted venom and system to determine protein pattern. The results obtained with SDS-PAGE showed that proteins and peptides of venom were ranged between 6 to 250KD. Chromatogram of the venom demonstrated more than 44 large and small fractions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cone snails
 • Conus textile
 • Venom
 • RP
 • HPLC
 • Persian Gulf