مطالعات رفتاری وآسیب شناسی مسمومیت حاد با مس در ماهی کلمه (rutilus rutilus caspicus)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسنده

دانشگاه گنبدکاووس, گروه منابع طبیعی, ایران

چکیده

 آزمایشات به منظور مطالعات رفتاری و آسیب شناسی مسمومیت حاد با مس درماهی کلمه (rutilus rutilus caspicus) انجام شد. آزمایشات به روش آب ساکن درمدت 96 ساعت اجرا شد. 15 قطعه بچه ماهی کلمه با وزن متوسط 0/5±2 گرم درمعرض غلظت های مختلفی از سولفات مس (0/4، 0/3، 0/2، 0/1 میلی گرم درلیتر) قرار گرفتند. یک گروه نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. تحت شرایط ثابت و هوادهی، غلظت کشنده سولفات مس برابر 0/4 میلی گرم در لیتر بدست آمده است. درصد تلفات ماهی با افزایش غلظت های مس به طور معنی داری در بین گروه های آزمایشی افزایش یافت (p<0.05). آزمایشات نشان داد در غلظت های بالای سولفات مس علائم ظاهری مسمومیت به شکل تشنجات عصبی، بلعیدن هوا از سطح آب توسط ماهی، بازوبسته شدن سریع سرپوش های آبششی ظاهرشد. مطالعات آسیب شناسی نشان داد که بیش ترین ضایعات مشاهده شده در بافت ها شامل خون ریزی، پرخونی، هیپرپلازیا، ادم و نکروز سلولی بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of behavioral and histopathology acute toxicity of Copper (CuSO4) to Rutilus rutilus caspicus

نویسنده [English]

  • Mohamad Farhangi
Gonbadkavus University, Department of Natural Resources, Iran
چکیده [English]

The research was accomplished in order to study of behavioral and histopathological effects of Copper to Rutilus rutilus caspicus. The studied was performed by Water Static Method during 96 hours. 15 fish with average weight 2±0.5 g were encountered with different concentrations (0,. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 mg/l) of Copper. A group of fish was considered as control. Under stable condition and aeration, the lethal concentrations were detected 0.4 mg/l. Results indicate, there was significant differences between lethal rate with each other when copper concentration was increased (p<0.05). The experiments revealed, in the high concentration of Copper nominal signs of toxicity as convulsion, air gulping and opened operculum were happened. Histopathological findings were showed that, major lesions in tissues were hemorrhage, hyperemia, hyperplasia and edema and cells necrosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lethal Concentration
  • Toxicity
  • Copper Sulphate
  • Rutilus rutilus