مقایسه تاثیرات فعالیت های کارگاه معدن شن و ماسه و پساب مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان بر ساختار جمعیتی بزرگ بی مهرگان کف زی رودخانه هراز

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, دانشکده علوم و فنون دریایی, ایران

2 پژوهشکده اکولوژی دریایی خزر, ایران

3 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی, ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی اثر پساب مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان روی ساختار جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی رودخانه هراز بود. برای این منظور 5 ایستگاه انتخاب و نمونه برداری به وسیله دستگاه سوربر به ابعاد 30/5×30/5 با چشمه تور 250 میکرون در دو فصل تابستان و پاییز 1390 انجام شد. در مجموع تعداد 13329 نمونه بزرگ بی مهره گان کفزی شناسایی شده که به 4 شاخه جانوری، 11 راسته، 21 خانواده، 23 جنس تعلق داشتند. شاخص تنوع، غنای تاکزونی، درصد Chironomidae، درصد EPT و نسبت EPT /CHIR بین ایستگاه شاهد با ایستگاه های بعد از مزارع پرورش ماهی دارای اختلاف معنی داری بودند (P<0.05) به طوری که درصد EPT و نسبت EPT /CHIR در ایستگاه های بلافاصله بعد مزارع پرورش ماهی نسبت به بالا دست آن از مقادیر کم تری برخوردار بودند (P<0.05). بر اساس شاخص زیستی HFBI (Hilsenhoff Family Biotic Index) آلودگی آب در ایستگاه های مختلف، در طبقه کیفی خوب، نسبتا ضعیف و ضعیف طبقه بندی شدند. هم چنین بر اساس HFBI ایستگاه های بعد از مزارع پرورش ماهی دارای آلودگی زیاد و قابل توجه ای بودند. نتایج ترکیبی از شاخص های زیستی نشان داد که فعالیت ناشی از آبزی پروری باعث بر هم خوردن تعادل اکوسیستم  رودخانه هراز شده است به طوری که محیط زیست را در فشار و استرس قرار داده و باعث کم شدن گونه های حساس و افزایش گونه های مقاوم در محیط شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of Trout Farms Effluent in Haraz River on population structure of benthic macro invertebrates

نویسندگان [English]

  • Farzane Soltani 1
  • Mehdi Nadri Jolodar 2
  • Abdolrahim Vosogh 1
  • Kazem Darvish Bastami 3
  • Masoumeh Lotfi Ashtiyani 1
1 Islamic Azad University North Tehran Branch, Faculty of Marine Science and Technology, Iran
2 Caspian Marine Ecology Research Institute, Iran
3 Iranian National Institute for Oceanography and Atmospheric (INIOAS), Iran
چکیده [English]

The goal of this study was the effects comparative of sand and gravel civil works and Trout Farms Effluent in Haraz River on population structure of benthic macro invertebrates. For this purpose selected five stations on Haraz River. Benthic macro invertebrates were investigated for two seasons of summer and fall in 2011, by using a Surber net (30.5×30.5cm, 250μ mesh). About 13329 macro invertebrate specimens at 22 genera, 10 families and 11 orders were collected and dominated with aquatic insect’s larvae. Shannon index, richness, Chironomidae percentage, EPT percentage and EPT /CHIR were significantly difference between the control and stations after fish farms.   Indices of EPT richness, EPT percentage and EPT/CHIR (Ephemeroptera + Plecoptera + Trichoptera / Chironomidae)  decreased at the immediate vicinity of the fish farms outflows , Shannon  index was lower than 1  in all of the stations, On the basis of HFBI index ,we saw three grades of qualities as , good and Possible slight organic pollution in first, second and third  station ,relatively poor and Fairly significant organic pollution in fourth section and poor and Significant organic pollution in fifth section ,. The combined results of biotic indices indicated that pollution was higher at the stations at the immediate vicinity of the fish farms and comparative of sand and gravel civil outflows than the preceding ones, and it shown, the self-purification potential of Haraz River was increased.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Farms Effluent
  • Oncorhynchus mykiss
  • Bioassessment
  • Haraz River
  • Iran