بررسی مطلوبیت زیستگاه تنگ پوتک واقع در منطقه حفاظت شده دنا به عنوان زیستگاه گوزن زرد ایرانی با استفاده از مدل swot

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، اهواز، ایران

2 گروه شهرسازی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد شوشتر ، شوشتر ، ایران

3 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه پردیس شوکت آباد،بیرجند، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، خوزستان، ایران

چکیده

با توجه به این که بزرگ ترین عامل تهدید کننده حیات وحش در حال حاضر نابودی زیستگاه ­ها می باشد ، مدیریت زیستگاه یکی از ارکان عمده مدیریت حیات وحش به شمار می رود که بایستی قبل از اتخاذ هر گونه سیستم مدیریتی به درستی مورد توجه قرار گیرد و برای مدیریت زیستگاه هر گونه، باید شرایط و فاکتورهای اساسی زیستگاه و نیازهای گونه شناسایی گردد. هدف از این مطالعه، بررسی زیستگاه تنگ پوتک، واقع در منطقه حفاظت شده دنا به عنوان زیستگاه گوزن زرد ایرانی می­ باشد. برای این مهم، نقشه طبقات شیب ، ارتفاع، جاده­ ها و روستاهای مجاور منطقه و تراکم پوشش گیاهی در سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه شد و شاخص­ های تنوع گونه ­ای گیاهان براورد شد. هم چنین تعداد دام در منطقه و کاربری ­های موجود در منطقه بررسی و براساس مدل سوات ، منطقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که منطقه به دلیل ارتفاع زیاد ، شیب­ های تند، کاربری ­های کشاورزی در منطقه، نزدیکی به جاده و روستا و دمای پایین هوا در زمستان، قادر به تأمین نیازهای زیستگاهی گوزن زرد ایرانی نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of habitat suitability of Poutak valley in Dena protected area as Persian fallow deer habitat using SWOT model

نویسندگان [English]

  • Mehdi ahanbakhsh Ganje 1
  • Jafar Morshedi 2
  • Fariba Mehdizadeh 3
  • Ebrahim Golzar 4
  • Behzad Joumardiani 4
1 Young Researchers and Elite Club, Science and Research Branch of Khuzestan, Azad Islamic university, Ahvaz,Iran
2 Department of Urban Planning Engineering, Islamic Azad University, Shoushtar Branch, Shoushtar, Iran
3 Shaukat Abad University Campus, Faculty of Letters, Department of Geography, Urban Geography course, Birjand, Iran
4 Azad Islamic university, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Considering habitat loss is the crucial reason for wildlife threatening currently so habitat management is the most fundamental approach that should be properly considered before adopting any plan. For habitat management of per species identifying condition of habitat and species needs is necessary. The aim of present study is investigation of Poutak valley in Dena PA as fallow deer habitat. For achieving this goal the map of slope classes, height, roads, bordering villages, vegetation density was developed in GIS and the diversity of Plant species was specified. Besides, livestock population moreover existing land use in the region was studied by applying SWOT model. The results showed the region is not suitable to meet needs of fallow deer because of upper height, sharp slop, development of agricultural farmlands, vicinity to road and rural areas and low temperature in winter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian fallow deer
  • Poutak vally
  • Dena protected area
  • SWOT model