تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاهی پازن در پارک ملی خجیر با استفاده از روش enfa

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

پارک‌ ملی خجیر در شرق کلان شهر تهران به‌دلیل برخورداری از کوه‌های متعدد، ازجمله زیسـتگاه‌های مناسب گونه پازن (Capra aegagrus aegagrus) می‌باشد. تهدیدات و تعارضات‌انسانی موجود در پارک، گونه پازن را از برخی زیستگاه‌های مناسب جدا کرده و محل‌های حضور جمعیت‌های این گونه را در برخی مناطق محدود نموده‌ است. به‌منظور مدل‌سازی زیستگاه این گونه، از روش تجزیه ‌و تحلیل عاملی آشیان بوم‌شناختی (ENFA) در محیط نرم‌افزارBiomapper استفاده شده‌است. در این مطالعه از نقاط حضور گونه به عنوان متغیر وابسته و از 9 متغیرمحیطی به‌عنوان متغیرمستقل استفاده‌شد. این لایه‌ها تهیه و وارد آنالیز گردیدند. نقشه مطلوبیت زیستگاه تهیه‌شده در این مطالعه برای گونه‌پازن بیانگر این‌مطلب است که زیستگاه مطلوب پازن در پارک‌ ملی خجیر در ارتفاعات بیش از ارتفاع میانگین زیستگاه (1495متر از سطح‌دریا) و در شیب‌های بالاتر از شیب میانگین زیستگاه (42درصد) می‌باشد. براساس مقادیر تخصص‌گرایی، مهم ترین عوامل مؤثر در آشیان بوم‌شناختی گونه مورد مطالعه، ارتفاع از سطح دریا، فاصله از جاده‌ها و پاسگاه محیط‌ زیست بوده و روستاهای داخل پارک در این‌خصوص تأثیر منفی دارند. هم چنین مشخص‌شده جاده‌های آسفالت و خاکی تأثیری در پراکنش این گونه در پارک‌ ملی خجیر ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Habitat suitability mapping for wild goat (Capra aegagrus aegagrus) in Khojir National Park using ENFA Method

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Shirzad
  • Borhan Riazi
  • Mahtab Tavakoli
Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Having several mountains, Khojir National Park located on eastern Tehran is considered among habitats suitable for the wild Goat Capra aegagrus aegagrus. Human-wildlife conflict and anthropogenic threats in the park has isolated wild goat from some suitable habitats. Accordingly, the species presence has been restricted in some areas. In order to model the habitat of Capra aegagrus aegagrus, Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) Method was used at environment of the Biomapper software. In this research, the specie presence spots were considered as dependent variable while independent variables were defined in the form of a total number of 9 environmental variables. Afterwards, the relevant map layers were prepared and analyzed. The obtained results indicated that suitable habitats for Capra aegagrus aegagrus in Khojir National Park include the areas that their slop and elevation are more than average slope (42%) and elevation (1495m). According to the specialism values, the most important factors affecting the species ecological Niche are elevation, distance from roads and environmental checkpoint. It should be mentioned that villages inside the park impose negative impact on dispersion of the wild goats. It was also specified that asphalt and dirt roads have no impact on dispersion of the species in Khojir National Park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khojir National Park
  • wild Goat (Capra aegagrus aegagrus)
  • Independent Environmental Variables
  • Ecological Niche Factor Analysis (ENFA)