گزارش تخلیه چشم یک شترمرغ مولد مبتلا به ورم ملتحمه در ایران

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه علوم دامی ، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

2 دامپزشک و کلینیسین فارم های پرورش شترمرغ

کلیدواژه‌ها