مطالعه تنوع و فراوانی اسیدین ها (Ascidiacea) در منطقه بین جزر و مدی سواحل جزیره خارک (خلیج فارس)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، صندوق پستی: 669

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی، بررسی تراکم و پراکنش اسیدین ها در سواحل منطقه بین جزر و مدی جزیره ی خارک بود. این تحقیق طی چهار فصل در سال ۱۳۸۹ و در پنج ایستگاه در طول جزیره خارک انجام شد. در هر ایستگاه سه منطقه فراساحلی، میان ساحلی و فروساحلی بررسی گردید. فاکتورهای محیطی شامل: دما، شوری، اکسیژن محلول و کل مواد آلی نیز مورد سنجش قرار گرفتند و تنها گونهPyura vittata از اسیدین ها مشاهده و شناسایی گردید. این گونه در فصل بهار (دو عدد در مترمربع) و در فصل پاییز (یک عدد در مترمربع) شمارش شد که کلیه این نمونه ها در منطقه میان ساحلی ایستگاه شماره ۴ در شمال جزیره خارک مشاهده گردیدند. گونه Pyura vittata مقاومت و توانایی بیشتری نسبت به سایر گونه های اسیدین در برابر تغییرات محیطی، شرایط فیزیکی و آلودگی دارد و توانسته است برخلاف سایر گونه های اسیدین در منطقه به زیست خود ادامه دهد و دلیل اصلی کاهش تراکم و تنوع اسیدین ها در این منطقه می تواند آلودگی های نفتی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variety and frequency of Ascidians in the intertidal zone of Khark Island (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • Alireza Shamoradi
  • Seyed Mohammad Bagher Nabavi
  • Mohammad Ali Salari-Aliabadi
  • Ahmad Savari
  • Abdolali Movahedinia
Marine Science and Technology of Khoramshahr University, P.O.Box: 669 Khoramshahr, Iran
چکیده [English]

Variety and frequency of Ascidians were studied seasonally (during four seasons through 2010-2011) in five different transects around the Khark Island. In each transect three stations were sampled in high-tide, mid-tide and low-tide, at each sampling period, environmental factors such as temperature, salinity and total organic maters (TOM) were measured. In this study only one species (Pyura vittata) was indentified in the area. This species was only observed in spring (2 in a square meter) and fall (1 in square meter) and in midtide level in the northern part of the Khark Island. Pyura vittata unlike other species of Ascidiacea has more strength and capability to environmental changes, physical conditions and pollution compare to other Ascidiacea species. The main reason for reducing the density and diversity of Ascidiacea is this region, probably is oil pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental factor
  • density
  • Ascidiacea
  • Khark Island
  • Persian Gulf