اولین گزارش ماهی خیاطه قناتی (Alburnoides qanati) (شعاع بالگان: کپور ماهیان) از حوضه آبریز سیرجان

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

بخش زیست‌شناسی، دانشکده علوم دانشگاه شیراز، صندوق پستی: 1585-71345

کلیدواژه‌ها