بررسی پارامتر های موثر بر پراکندگی پازن (Capra aegagrus Erxleben ۱۷۷۷) در منطقه حفاظت شده لشگردر، استان همدان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه علوم محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه ملایر ، صندوق پستی: 65719-95863 ملایر ، ایران

2 گروه علوم محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران ، صندوق پستی: 4111 کرج ، ایران

3 گروه علوم محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد لاهیجان ، صندوق پستی: 1616 ، لاهیجان ، ایران

4 اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملایر

چکیده

پازن (capra aegagrus) گونه ای است از راسته زوج سمان و خانواده گاوسانان (Bovidae). این گونه در طبقه آسیب پذیر (vu) لیست سرخ IUCN قرار دارد و در اکثر مناطق کوهستانی ایران که دارای امنیت کافی است، پراکندگی دارد. ولی متاسفانه در سال های اخیر جمعیت آن در اکثر زیستگاه-های کشور در اثر شکار غیرمجاز به شدت کاهش یافته است. در تحقیق حاضر عوامل موثر بر پراکندگی این گونه در منطقه حفاظت شده لشگردر طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ بررسی گردید. متغیرهای محیطی شامل: عوامل توپوگرافیک، عوامل اقلیمی، ویژگی های پوششی، عوامل زمین شناسی به همراه داده های حضور و عدم حضور پازن در ۶۱ نقطه ثبت و تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای رگرسیون منطقی دوتایی انجام شد. نتایج نشان داد که پارامترهای شیب، ارتفاع، درصد پوشش گیاهی و میانگین دمای سالانه موثرترین پارامترهای زیستگاهی برحضور پازن در منطقه حفاظت شده لشگردر می باشند. هم چنین نقش شیب به واسطه همبستگی بالای آن با سایر پارامترهای موثر و نقش آن در گریزگاه برای پازن بارزتر از سایر پارامترهاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the distributing factors affecting Wild goat (‌Capra aegagrus Erxleben, 1777) in the Lashgardar protected area, Hamedan, Iran

نویسندگان [English]

 • Saeid Khaki Sahneh 1
 • Mohammad Kaboli 1
 • Afshin Alizadeh Shabani 2
 • Zahra Nouri 3
 • Abdolah Yari 4
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Malayer, P.O.Box: 65719-95863 Malayer, Iran
2 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, P.O.Box: 4111 Karaj, Iran
3 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resource, Islamic Azad University, Lahijan Branion, P.O.Box: 1616, Lahijan, Iran
4 Office of Environment Protection of Malayer City
چکیده [English]

The wild goat (Capra aegagrus), belong to Artiodactyla order and Bovidae family, that is listed as vulnerable (A2cde) by IUCN Red list, and dispersal in the most mountainous areas which has adequate security. Unfortunately, during recent years, there was a decrease drastically in its population in the most habitats due to the illegal hunting. In this study, the factors that may affect the distribution of this species have been studied during 2010 to 2011 in the Lashgardar protected area. Different environmental variables such as topography, climate, vegetation cover, and geology along with the presence/absence data in 61 locations were recorded. The analysis was conducted using binary logistic regression. Results showed that slope, altitude, vegetation cover and average annual temperature were the most distressing environmental factors defining the presence of the species in this area. In this regard, the slope had the greatest impact among all other variables due to its relation to other parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capra aegagrus
 • Distribution
 • Slope
 • Escape terrain
 • Lashgardar protected area
 • Hamedan
 • Iran