بررسی پارامتر های موثر بر پراکندگی پازن (Capra aegagrus Erxleben ۱۷۷۷) در منطقه حفاظت شده لشگردر، استان همدان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه علوم محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه ملایر ، صندوق پستی: 65719-95863 ملایر ، ایران

2 گروه علوم محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه تهران ، صندوق پستی: 4111 کرج ، ایران

3 گروه علوم محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد لاهیجان ، صندوق پستی: 1616 ، لاهیجان ، ایران

4 اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ملایر

چکیده

پازن (capra aegagrus) گونه ای است از راسته زوج سمان و خانواده گاوسانان (Bovidae). این گونه در طبقه آسیب پذیر (vu) لیست سرخ IUCN قرار دارد و در اکثر مناطق کوهستانی ایران که دارای امنیت کافی است، پراکندگی دارد. ولی متاسفانه در سال های اخیر جمعیت آن در اکثر زیستگاه-های کشور در اثر شکار غیرمجاز به شدت کاهش یافته است. در تحقیق حاضر عوامل موثر بر پراکندگی این گونه در منطقه حفاظت شده لشگردر طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ بررسی گردید. متغیرهای محیطی شامل: عوامل توپوگرافیک، عوامل اقلیمی، ویژگی های پوششی، عوامل زمین شناسی به همراه داده های حضور و عدم حضور پازن در ۶۱ نقطه ثبت و تجزیه و تحلیل داده ها بر مبنای رگرسیون منطقی دوتایی انجام شد. نتایج نشان داد که پارامترهای شیب، ارتفاع، درصد پوشش گیاهی و میانگین دمای سالانه موثرترین پارامترهای زیستگاهی برحضور پازن در منطقه حفاظت شده لشگردر می باشند. هم چنین نقش شیب به واسطه همبستگی بالای آن با سایر پارامترهای موثر و نقش آن در گریزگاه برای پازن بارزتر از سایر پارامترهاست.

کلیدواژه‌ها