معرفی خرچنگ های اکوسیستم حرا شمال غرب خلیج چابهار (دریای عمان)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان، اهواز صندوق پستی: 163

2 واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران صندوق پستی: 775-14515

3 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران صندوق پستی: 6116-14155

چکیده

 در این تحقیق، خرچنگ های حقیقی (Brachyura) در مناطق جزر و مدی شمال غرب خلیج چابهار در استان سیستان و بلوچستان شناسایی شدند. نمونه‌ها در فروردین ماه 1390 با استفاده از دست و ساچوک از حرای دست کاشت در این منطقه جمع‌آوری شدند. خرچنگ ها در الکل 70 درصد فیکس و سپس به آزمایشگاه انتقال داده شدند و با استفاده از کلیدهای شناسایی مورد شناسایی قرار گرفتند. طی این مطالعه در منطقه جزر و مدی شمال غرب خلیج چابهار در مجموع 8 گونه متعلق به 5 خانواده ,Camptandriidae ,Ocypodidae Dotollidae ,Macrophthalmidae و Varunidae شناسایی شدند و مشخصات مرفولوژی آنان مورد بررسی قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of intertidal Brachyuran crabs of the northwest of Chabahar Bay (Oman Sea) as a mangrove ecosystem

نویسندگان [English]

  • Negar Ghotbeddin 1
  • Seyed Mohammad Reza Fatemi 2
  • Tooraj Valinassab 3
1 Islamic Azad University, Research and Science Branch of Khuzestan P.O.Box: 163 Ahwaz, Iran
2 Research & Science Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 14515-775 Tehran, Iran
3 Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box: 13155-6116 Tehran, Iran
چکیده [English]

Specimens of the Brachyura (8 species) belonged to 5 families including: Camptandriidae, Dotillidae, Ocypodidae, Macrophthalmidae and Varunidae were carried out at northwest of Chabahar Bay in intertidal zones of Sistan and Baluchistan coast (north of Oman Gulf) in spring 2011. The specimens were collected using hand and sometimes by using a scoop net and preserved in 70% alcohol, shipped to the laboratory and identified by using identification keys. Diagnostic characteristics of these species were investigated too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brachyuran crabs
  • Mangrove ecosystem
  • Chabahar Bay
  • Oman Sea