مطالعه هیستومورفومتری دستگاه ادراری- تناسلی در ماهی کور غار ایرانی (Iranocypris typhlops)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه لرستان, خرم آباد، ایران

چکیده

ماهی کور غار ایران به عنوان یک گونه نادر و منحصر به فرد، با جمعیتی اندک تنها در غاری در کوه‌های اطراف شهرستان درود از استان لرستان یافت می‌شود. در این تحقیق دستگاه ادراری- تناسلی این ماهی از نظر مورفولوژی و بافت‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 10 عدد از این ماهی در دو فصل متفاوت (بهار و تابستان) از محل زیستگاه صید و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از کشتن و تثبیت نمونه‌ها در فرمالین، دستگاه ادراری- تناسلی آن مورد بررسی‌های آناتومی و بافت‌شناسی قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان داد که موقعیت قرارگیری بیضه و تخمدان در روی کیسه شنا و پشت دستگاه گوارش می باشد. کلیه‌ها به صورت توده بافتی تقریباً استوانه ای شکل نیز در پشت ستون فقرات دیده می‌شوند. از نظر بافت‌شناسی قسمت راسی کلیه ها عمدتاً شامل بافت‌های لنفاوی و در بدنه آن تعداد جسمک‌های کلیوی بسیار اندک می باشد. بیضه ها و تخمدان‌ها به صورت اندام‌های کیسه مانند طویلی دیده می‌شوند که قسمت زیادی از حفره عمومی بدن را اشغال می‌کنند. از نظر بافتی بیضه‌ها دارای لوله های منی ساز پراکنده‌ای بودند که با توجه به عملکردشان از نوع محدود نشده می باشند. تخمدان‌ها نیز با فولیکول‌هایی در اندازه های مختلف پر شده‌اند. این فولیکول ها از یک اووسیت درشت و لایِه بسیار نازکی از سلول های فولیکولی تشکیل می‌شوند. با توجه به نتایج بافت‌شناسی به نظر می‌رسد که چرخه تولید مثل در این گونه فصلی باشد. 

کلیدواژه‌ها