مطالعه هیستومورفومتری دستگاه ادراری- تناسلی در ماهی کور غار ایرانی (Iranocypris typhlops)

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

دانشگاه لرستان, خرم آباد، ایران

چکیده

ماهی کور غار ایران به عنوان یک گونه نادر و منحصر به فرد، با جمعیتی اندک تنها در غاری در کوه‌های اطراف شهرستان درود از استان لرستان یافت می‌شود. در این تحقیق دستگاه ادراری- تناسلی این ماهی از نظر مورفولوژی و بافت‌شناسی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 10 عدد از این ماهی در دو فصل متفاوت (بهار و تابستان) از محل زیستگاه صید و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از کشتن و تثبیت نمونه‌ها در فرمالین، دستگاه ادراری- تناسلی آن مورد بررسی‌های آناتومی و بافت‌شناسی قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان داد که موقعیت قرارگیری بیضه و تخمدان در روی کیسه شنا و پشت دستگاه گوارش می باشد. کلیه‌ها به صورت توده بافتی تقریباً استوانه ای شکل نیز در پشت ستون فقرات دیده می‌شوند. از نظر بافت‌شناسی قسمت راسی کلیه ها عمدتاً شامل بافت‌های لنفاوی و در بدنه آن تعداد جسمک‌های کلیوی بسیار اندک می باشد. بیضه ها و تخمدان‌ها به صورت اندام‌های کیسه مانند طویلی دیده می‌شوند که قسمت زیادی از حفره عمومی بدن را اشغال می‌کنند. از نظر بافتی بیضه‌ها دارای لوله های منی ساز پراکنده‌ای بودند که با توجه به عملکردشان از نوع محدود نشده می باشند. تخمدان‌ها نیز با فولیکول‌هایی در اندازه های مختلف پر شده‌اند. این فولیکول ها از یک اووسیت درشت و لایِه بسیار نازکی از سلول های فولیکولی تشکیل می‌شوند. با توجه به نتایج بافت‌شناسی به نظر می‌رسد که چرخه تولید مثل در این گونه فصلی باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histomorphometry of urogenital system in Iranian cave barb (Iranocypris typhlops)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Gharzi
  • Ali Ebrahimi Bagheban
  • Mohsen Abbasi
Lorestan University, Khorramabad, Iran
چکیده [English]

Iranian cave barb (Iranocypris typhlops) is a rare and unique species which as a small population occur in a cave within mountains around Dorrood, in Lorestan province. In this research, the urogenital system of this fish was investigated in terms of morphology and histology. A total numbers of ten specimens of this fish were captured (in spring and summer) and transferred to the laboratory where they were fixed and then different parts of their urogenital system were subjected to anatomical and histological considerations. The results showed that gonads are located over the swimming bladder and behind the digestive tract. Kidneys are also found as a cylindrical mass of tissues reside on the back beside the backbone. Histologically, the most apical region of the kidneys consists of lymphatic tissues, but in the body of gland scare numbers of renal corpuscles are observed. Testes and ovaries are seen as long, sac-like organs which occupy a large part of visceral cavity. From histological standpoint, the testes have scattered seminiferous tubules and functionally are unrestricted. The ovaries are also filled with varied-sized of follicles. The follicles are composed of a large occyte along with a thin layer of follicular cells. According to the results it seems that the reproductive cycle of this fish is seasonal.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cave barb (Iranocypris typhlops)
  • Histology
  • Testis
  • Ovary
  • Kidney