بررسی رژیم غذایی ماهی کوتر مواج (Sphyraena putnamae) در آب های استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال, ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور,تهران، ایران

چکیده

   این مقاله حاصل پژوهشی است که به منظور کسب اطلاعات بیش تر در خصوص تغذیه ماهی کوتر مواج (Sphyraena putnamae) به مدت یک سال از فروردین تا اسفند 1389 در آب های استان سیستان و بلوچستان انجام پذیرفت که طی آن تعداد 165 نمونه از این ماهی مورد زیست‌سنجی، کالبد شکافی و بررسی زیستی (تغذیه) قرار گرفتند. بررسی‌های تغذیه‌ای نشان داد که این ماهی با دارا بودن میانگین طول نسبی روده (RLG) 0/003±0/43 سانتی متر، شدید گوشت خوار (ماهی خوار) بوده و بیش از 96 درصد محتویات معده را ماهیان تشکیل داده بودند. شاخص برتری غذایی (FP) برای ماهی کوتر مواج در دوره مطالعه شامل: ساردین ماهیان (23/8 درصد)، ماهی طلال (11/1 درصد) و موتو هندی (7/9 درصد) بیش ترین میزان و برای کوتر ماهیان، حسون و اسکویید هندی (هرکدام 1/6 درصد) کم ترین میزان بود. شاخص خالی بودن معده (CV) به طور میانگین در کل دوره برابر با 71/52 درصد بود که نشان از تغذیه کم این آبزی دارد. اما با توجه به نوع صید تنها می‌توان شاخص در شهریور ماه را ملاک قرار داد که برابر با 32 درصد بود که نشان‌دهنده نسبتاً پرخور بودن این ماهی می‌باشد. میانگین شاخص پربودن معده (FI) در کل دوره 28/48 درصد بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study diet composition of Barracuda (Sphyraena putnamae) in Sistan and Baluchestan waters (Oman Sea)

نویسندگان [English]

  • Abdolrahim Vosoughi 1
  • Farhad Kaymaram 2
  • Mahdieh Forsatkar 1
1 Islamic Azad University North Tehran Branch, Iran
2 National Institute of Fisheries Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

This study has been conducted during April 2010 to March 2011 in Sistan and Baluchestan waters to evaluate Sphyraena putnamae’s diet. 165 specimens were biometric, dissection and biological study (diet). Diet studied of this fish showed by having average RLG of 0.43 0.003 is highly carnivor and more than 96% of their stomachs were filled with fishes (FP=96%). During study period, food preferences index (FP) was high for Sardinella longiceps (23.8%), Rastrelliger kanagurta (11.1%) and Stolephorus indicus (7.9%) but was low for Sphyraena sp., Saurida sp. and Uroteuthis davancel (1.6% each). CV average for whole period was 71.52% and that showed this fish is abstemious but according to fishing method, CV index in September which was (32%) should be considered as correct index for this type which showed this fish is gluttonous. Average fullness index (FI) was 28.48% in whole period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sphyraena putnamae
  • Food habits
  • Diet composition
  • Food Preferences
  • Sistan
  • Baluchestan waters