بررسی تنوع ژنتیکی لاک پشت دریایی منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) موجود در دو جزیره کیش و قشم با استفاده از تعیین توالی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 اداره حفاظت محیط زیست، بندر ماهشهر, ایران

2 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 مرکزمطالعات و پژوهش های دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

چکیده

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت لاک پشت منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در دو جزیره خلیج فارس با استفاده از تعیین توالی ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری، 40عدد جنین مرده لاک پشت از دو جزیره قشم و کیش جمع آوری گردید. حدود bp890 از ناحیه D-loop ژنوم میتوکندری تکثیر و تعیین توالی شد. در این مطالعه 5 محل (مکان) پلی مورف و 6 هاپلوتیپ به دست آمد. تنوع هاپلوتیپی و نوکلیوتیدی برای جزیره قشم به ترتیب 0/82 و 0/001 و برای جزیره کیش 0/56 و 0/002 محاسبه شد. تنوع هاپلوتیپی کل نیز 0/71 تعیین گردید. نتایج حاصله نشان دهنده میزان مهاجرت و تردد بسیار بالا بین دو جزیره است بطوریکه عملاً جمعیت لاک پشت های دو جزیره یک جمعیت واحد به حساب می آیند. از نقطه نظر جغرافیای تکاملی، مقایسه نتایج این تحقیق با اطلاعات مربوط به مطالعات قبلی نشان داد که جمعیت لاک پشت های خلیج فارس با گذشتن از اقیانوس آرام و دریای عمان وارد این منطقه گردیده و این جمعیت ها از نواحی غربی به این منطقه مهاجرت نمی ‏نمایند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic diversity of sea turtle (Eretmochelys imbricata) in the Kish and Queshm Islands using D-loop region of mitochondrial Genome sequencing

نویسندگان [English]

  • Mehdi Tabib 1
  • Hossein Zolgharnein 2
  • Mehdi Mohammadi 3
  • Mohammad Ali Salari 2
1 Department of Environmental Protection, Mahshahr Port, Iran
2 Marine Biology Dept., Faculty of Marine Science and Oceanography, Khorramshahr University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran.
3 Persian Gulf University Research and Research Center, Bushehr
چکیده [English]

Study of genetic diversity of sea turtles (Eretmochelys imbricata) was conducted using of sequencing of mitochondrial DNA (D-loop region) in the Persian Gulf. 40 dead embryos were collected from the Kish and Queshm Islands. The D-loop region of mitochondrial gene was partially sequenced and phylogenetic relationships between them were obtained. In this expriment 5 polymorphism and 6 haplotype locations were obtained. Nucleotide and haplotype diversity were 0.82 and 0.001 for Qeshm Island 0.56 and 0.002 for Kish Island, respectively. Total haplotype diversity was calculated as 0.71, which showed low genetic diversity in the study areas. The data also was established very high rates of immigration between the populations of two mentioned islands, as the population of turtles in the two islands are considered as a one population. As a point of geography evolutionary, comparing our data with data from previous studies that had been downloaded from a gene bank showed that the population of turtles of the Persian Gulf had been crossed from the Pacific and Oman Sea into this area. On the other hand, evidence of migration of these populations to the west areas was not found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic diversity
  • Sea turtles
  • D
  • loop
  • Mitochondrial gene
  • Persian Gulf