پایش ذخایر کفزیان تجاری خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده

نوع مقاله : محیط زیست جانوری

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 15745-133

2 مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، پژوهشی، تنکابن، ایران

3 پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

چکیده

 به منظور پایش ذخایر کفزیان آبهای خلیج فارس و دریای عمان، محاسبه میزان صید بر واحد سطح (CPUA) و توده زنده آن ها به روش مساحت جاروب شده (Swept Area)، طی چهار سال نمونه برداری (87-1383) گشت های تحقیقاتی با استفاده از کشتی تحقیقاتی فردوس یک مجهز به تور ترال کفی از غرب آب های استان خوزستان تا منطقه گواتر در آب های استان سیستان و بلوچستان به مورد اجرا در آمد. براساس نتایج به دست آمده، مشخص گردید که بهترین مکان برای صید کفزیان تجاری، سواحل شرقی و غربی استان هرمزگان به خصوص بندرعباس تا جاسک است. در آب های استان بوشهر، صیدگاه های گناوه تا دیر با توجه به وسعت مناطق تحت پوشش که منجر به افزایش توده زنده آبزیان می شود و همواره از میانگین صید بر واحد سطح مطلوبی برخوردار می باشد، در جایگاه بعدی قرار گرفته است. در بین مناطق پنج گانه استان سیستان و بلوچستان، بیش ترین میانگین صید بر واحد سطح در صیدگاه های گوردیم، راشدی و کنارک ثبت گردید. با بررسی لایه های عمقی مشخص گردید که در خلیج فارس با افزایش عمق بر تراکم آبزیان افزوده شده، چنان که بیش ترین میزان دو شاخص مربوط به لایه عمقی 50-30 متر بود و در دریای عمان و برعکس، لایه عمقی 20-10 متر از بیش ترین میانگین CPUA کفزیان تجاری برخوردار بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring of demersal resources by Swept Area Method within the Persian Gulf and Oman Sea

نویسندگان [English]

  • Tooraj Valinassab 1
  • Mohammad Taghi Adjeer 2
  • Neda Sedghi 1
  • Eissa kamali 3
1 Iranian Fisheries Science Research Institute, tehran, post box: 133- 15745
2 National Cold Fish Research Center, Research, Tonekabon, Iran
3 Persian Gulf and Oman Sea Ecological reaserch institute
چکیده [English]

Regarding to estimate the catch per unit of area (CPUA) and demersal resources biomass in the Persian Gulf and Oman Sea, a series of monitoring research cruises were carried out from 2004 up to 2008 using the R/V Ferdows-1 equipped with stern trawl. The study area was from Khuzestan province in north-west of the Persian Gulf to Sistan-o-Baluchestan province in the east. The results of distribution pattern showed that the best fishing ground was restricted to the east and west of Hormuzgan province with emphasize on Bandar Abbas to Jask region. The next more abundance area belongs to Bushehr province waters due to the vast continental shelf area and also higher catch per unit of area. Amongst five strata of Sistan-o-Baluchestan province waters, the highest biomass and abundance were found in the fishing grounds of Gordeem, Rashedi and Konarak. A comparison between different depth layers, it was found that in the Persian Gulf, there is an ascending trend for biomass and CPUA with increase of depth with the highest values in depths of 30-50m. On the contrary, in the Oman Sea the highest biomass and CPUA were found in lower depths with the maximum value in depths of 10-20m.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demersal resources
  • Swept area
  • CPUA
  • Oman Sea
  • Persian Gulf