آلودگی لوله گوارش میگوی سفید هندی مولد (Penaeus indicus) به نماتود در منطقه جاسک

نوع مقاله : بیماری ها

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

2 گروه بهداشت و بیماری‌های آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور, تهران، ایران

چکیده

در این مطالعه 50 میگوی سفید هندی مولد در سال 1388 از منطقه جاسک در خلیج فارس صید شد و به صورت منجمد به آزمایشگاه انتقال یافته و مورد بررسی قرار گرفتند تا در صد آلودگی آن ها به نماتود بررسی شود. در این پژوهش نماتود ها با چشم غیر مسلح قابل تشخیص بودند ولی برای تعیین جنس و گونه نیاز به بررسی های دقیقتر است. برای این کار نمونه انگل از سایر محتویات روده جدا، رنگ‌آمیزی و فیکس شده، سپس با مشاهده نمونه به وسیله میکروسکوپ نوری و هم چنین با استفاده از کلیدهای شناسایی، جنس انگل Hysterothy lacium تعیین شد. برای انجام مطالعات آماری از آنالیز واریانس یک طرفه (One way ANOVA) توسط نرم‌افزار SPSS استفاده شد. از بین 50 نمونه مورد بررسی 27 نمونه آلوده به لارو نماتود بودند. در واقع در 54 درصد از کل نمونه‌ها لارو نماتود مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nematode parasites of Penaeus indicus gut in Jask

نویسندگان [English]

  • Fakhrolsadat Rezaei Mehrizi 1
  • Baba Mokhaier 2
  • Abdolrahim Vosoughi 1
  • Gholamabass Zarshenas 3
1 Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
2 Department of Aquatic Health and Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
3 National Institute of Fisheries Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this survey, 50 brooder Indian white shrimp (Penaeus indicus) caught from Jask area in the Persian Gulf. After freezing specimens, transferred them to laboratory and investigated for parasitic nematode and they were visibled with eye. Nematodes, separated from remainder gut contents, then coloration and fixed by the help of light microscope and acquaintace keys. They were identified to genus level. The genus of nematode was Hysterothy lacuim. For statistical study we used (One way ANOVA) and SPSS software. From 50 samples that experimented in this test in 27 cases nematodes observed. The result indicated that in 54 present of all breeders nematode parasitic was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Penaeus indicus
  • Nematode
  • Parasite
  • Persian gulf