بررسی و شناسایی برخی حشرات زیان آور کاخ موزه نیاوران

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران

2 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

موزه ­ها به ­عنوان محل امنی برای نگه ­داری آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگ­ های ملی و قومی، از مهم ­ترین منابع اطلاعات فرهنگی، علمی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی جوامع به شمار می­ آیند و لذا حفظ و نگه ­داری از آن­ ها از اهمیت به ­سزایی برخودار است. انهدام و فساد اشیاء موزه­ ای می ­تواند ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و یا تحت تأثیر عوامل بیرونی باشد که اثرات مخربی بر این آثار برجا می­ گذارند. در این میان حشرات انباری از اهمیت به ­سزایی برخوردارند. متأسفانه اگر اشیای تاریخی به آفات انباری مبتلا شوند، شانس دوباره‌ای برای خلق شدن ندارند و هر خسارت و صدمه‌ ای به آن‌ ها برگشت‌ ناپذیر است. بنابراین مطالعه و بررسی عوامل خسارت ­زا بر اموال و اقلام موجود در موزه‌ها جزء جدانشدنی از مبحث آفات موزه ­ای است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی آفاتی که به کلکسیون­ های موزه آسیب وارد می ­کنند، در کاخ موزه نیاوران در شهر تهران انجام شد. حشرات موجود در سه مجموعه کاخ موزه نیاوران شامل کتابخانه سلطنتی فرح پهلوی، کوشک احمد شاهی و کاخ صاحبقرانیه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. حشرات به ­دقت از روی کلیه وجوه اجناس موجود در ساختمان­ ها و همین‌ طور از سطح زمین با استفاده از قلم‌ مو، آسپیراتور، کارت­ های چسبنده و تله­ های فرومونی جمع‌ آوری شدند. حشرات جمع‌ آوری‌ شده جهت شناسایی به آزمایشگاه حشره ­شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا منتقل شدند. اغلب نمونه‌ها متعلق به سوسک­ های خانواده­ های Bostrychidae، Dermestidae و Ptinidae و پروانه ­های خانواده Tineidae بودند. سوسک ­های Gibbium psylloides (Czempinski, 1778)، خانواده Bostrychidae و پروانه ­های Tineola bisselliellaبرای اولین ­بار از کاج موزه نیاوران گزارش شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and identification of some insect pests of Niavaran Museum Palace

نویسندگان [English]

 • Shima Shahrabi 1
 • Samin Seddigh 2
 • Bita Sodaie 1
1 Department of Archeology, Faculty of Literature and Humanities, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Pishva, Iran
2 Department of Medical Plant, Faculty of Agriculture, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin, Iran
چکیده [English]

Museums are considered to be the most important sources of cultural, scientific, political, economic, and historical information in the communities for the preservation of historical, natural and national and ethnic cultures, and therefore preserving them is of great importance. The destruction and corruption of museum objects can be due to physical, chemical, biological or external factors that have a damaging effect on these objects. In the meantime, insect storage is of great importance. Unfortunately, if historical objects are infected by pest infestations, they have no chance of being created again, and any damage is irreversible to them. Therefore, the study of damaging factors on properties and items in museums is an integral part of the museum pest. The present study was conducted at the Niavaran Palace Complex, Tehran, Iran, with the aim of identifying pests which damage the museum collections. The insect pests in the three buildings including the private library of Farah Pahlavi, Ahmad Shahi Pavilion and the Sahebqaraniyeh Palace, were studied. Insects were carefully collected from all items in the buildings as well as from the ground using brushes, aspirators, sticky cards and pheromone traps.  The collected insects were transferred to the Entomology Laboratory of Islamic Azad University, Varamin- Pishva branch. Most of the samples belonged to the beetles of the families Bostrychidae, Dermestidae and Ptinidae, and the family of Tineidae. Beetles of Gibbium psylloides, Bostrychidae family and Tineola bisseliella butterflies were first reported from the Niavaran palace complex.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Museum pests
 • Niavaran Palace Complex
 • Dermestidae
 • Ptinidae
 • Tineola bisselliella
 • Gibbium psylloides
 1. باب ­الحوائجی، ف. و ابوالفتحی، ز.، 1394. ارزیابی مدیریت خظر در موزه­ های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری.  فصلنامه گنجینه اسناد. دوره 25، شماره 2، صفحات 78 تا 98.
 2. باقری ­زنوز، ا.، 1392. آفات و عوامل زیان­ آور انباری و مدیریت کنترل آن ­ها: بیواکولوژی حشرات، کنه­ ها و میکروارگانیسم­ ها. انتشارات دانشگاه تهران. 476 صفحه.
 3. راحت­ ورنوسفادرانی، ز.، 1363. مراقبت و نگه ­داری اشیاء موزه­ای (ترجمه). گروه آموزش و انتشارات کل موزه‌ها. 121 صفحه.
 4. عابدی، ع.، 1371. نقش عوامل بیولوژیک در فرسایش کاغذ (ترجمه). کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی. 102 صفحه.
 5. قهری، م. و روحی، ص.، 1391. عوامل میکروبی آسیب­رسان به مواد آرشیوی و کتابخانه ­ای، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، تهران. 225 صفحه.
 6. نفیسی، ن.، 1389. موزه ­داری. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ ها (سمت). 162 صفحه.
 7. Beal, J.R., 1998. Taxonomy and biology of Nearctic species of Anthrenus (Coleoptera: Dermestidae). Transactions of the American Entomological Society. Vol. 124, pp: 271-332.
 8. Binker, G.; Brücker, G.; Flohr, E.; Huckfeldt, T.; Nold, Z.; Parisek, L.; Rehbein, M. and Wegner, R., 2014. Praxis-Handbuch Holzschutz Beurteilen, Vorbereiten, Ausführen; Rudolf Müller Verlag: Köln, Germany. (In German)
 9. Borowski, J. and Wêgrzynowicz, P., 2007. World catalogue of Bostrichidae (Coleoptera). Wydawnictwo Mantis, Olsztyn, Poland. 247 P.
 10. Borror, D.J.; Triplehorn, C.A. and Johnson, N.F., 1989. An introduction to study of Insects, Sixth Edition. Philadelphia: Saunders College Pbu. 875 P.
 11. Brimblecombe, P. and Querner, P., 2014. Webbing clothes moth catch and the management of heritage environments. International Biodeterioration & Biodegradation. Vol. 96, pp: 50-57.
 12. Catts E.P. and Goff, M.L., 1992. Forensic entomology in criminal investigations. Annual Review of Entomology. Vol. 37, pp: 253-272.
 13. Cox, P.D. and Pinniger, D.B., 2007. Biology, behaviour and environmentally sustainable control of Tineola bisselliella (Hummel) (Lepidoptera: Tineidae). Journal of Stored Products Research. Vol. 43, pp: 2-32.
 14. Crowson, R.A., 1981. The Biology of Coleoptera. Academic Press, New York, London, etc. 802 P.
 15. Cumberland, B., 2009. Museum collection integrated pest management plan. National Park Service, Washington D.C., U.S. 74 P.
 16. Freeman, J.A., 1958. Infestation of stored products in Iran. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF) and Central Treaty Organization, London. 84 P.
 17. Fohrer, F.; Basle, K. and Daniel, F., 2006. Problématique de l’infestation des colles de rentoilage des peintures de chevalet par le Stegobium paniceum (L.). Support Tracé. Vol. 6, pp: 78-85. (In French)
 18. Gleeson, P.; Sparrow, L.G. and Ward, C.W., 1976. Aryl acylamidase activity in larvae of the webbing clothes moth, Tineola bisselliella. Comparative Biochemistry and Physiology. Part B. Vol. 53, pp: 187-190.
 19. Glory, D., 1998. Mould and insect attack in collections, conservation and care of collections, Western Australian Museum, IURO.
 20. Haack, R.A., 2006. Exotic bark- and wood-boring Coleoptera in the United States: recent establishments and interceptions. Canadian Journal of Forest Research. Vol. 36, pp: 269-288.
 21. Hava, J. and Kadej, M., 2014. Contribution to knowledge of the Dermestidae (Coleoptera) from afghanistan with description of three new species. Florida Entomologist. Vol. 94, pp: 1414-1423.
 22. Herrmann, A.; Háva, J. and Fallahzadeh, M., 2010. Contribution to the knowledge of Anthrenini from Iran (Coleoptera: Dermestidae). Journal of the Entomological Research Society. Vol. 12, pp: 113-115.
 23. Hinton, H.E., 1956. The larvae of the species of Tineidae of economic importance. Bulletin of Entomological Research. Vol. 47, pp: 251-346.
 24. Jacobs, S., 2013. Spider Beetles. Penn State: College of Agricultural Sciences. Accessed October 10, 2018. Last modified December 2013, http://ento.psu.edu/extension/ factsheets/spider-beetles.
 25. Kadej, M.; Jaroszewicz, S. and Tarnawski, D., 2013. Morphology of Mature Larvae of Three Species of the Genus Anthrenus (Dermestidae: Megatominae: Anthrenini) With comparisons to related species. Annals of the Entomological Society of America. Vol. 13, pp: 706-718.
 26. Karami, Z.; Bagheri Zenooz, E. and Zhantiev, R.D. 2004. Notes on the Anthrenus species (Col.: Dermestidae) in Fars province. Proceedings of 16th Iranian Plant Protection Congress, 2004, 27 August, 1September, Tabriz, Iran. Ministry of Agriculture, Tehran.
 27. Kempe, K., 2009. Holzschädlinge: Vermeiden, Erkennen, Bekämpfen; Fraunhofer-IRB-Verlag: Stuttgart, Germany. (In German)
 28. Krüger-Carstensen, B. and Plarre, R., 2011. Outdoor trapping and genetical characterization of populations of the webbing clothes moth Tineola bisselliella (Lepidoptera: Tineidae) in the broader area of Berlin. Journal of Entomological and Acarological Research. Vol. 43, pp: 129-135.
 29. Liu,L.Y., 2010. New records of Bostrichidae (Insecta: Coleoptera, Bostrichidae, Bostrichinae, Lyctinae, Polycaoninae, Dinoderinae, Apatinae). Mitteilungen der Münchner Entomologischen Gesellschaft. Vol. 100, pp: 103-117.
 30. Modarres Awal, M., 1997. Dermestidae. In List of Agricultural Pests and their Natural Enemies in Iran. Edited by Modarres Awal, M., Ferdowsi University Press, Mashhad, Iran.
 31. McCaig, I. and Ridout, B., 2012. Timber-Practical Building Conservation; English Heritage: Swindon, UK.
 32. Mertins, J.W., 1981. Life History and Morphology of the Odd Beetle, Thylodrias contractus. Annals of the Entomological Society of America. Vol. 74, pp: 576-581.
 33. Mroczkowski, M., 1962. Dermestidae (Coleoptera) from the Kazakh SSR [Dermestidae (Coleoptera) Kazachskiej SRR]. ‎ Annales Zoologici. Vol. 20, pp: 229-259.
 34. National Park Service, 1998. Biological Infestations. NPS Museum Handbook, Part I, Chapter 5, Part I. 94 P.
 35. Noldt, U.; Michels, H. 2007. Holzschädlinge im Fokus Alternative Maßnahmen zur Erhaltung historischer Gebäude; Beiträge der internationalen Tagung im LWL Freilichtmuseum Detmold/Westfälisches Landesmuseum für Volkskunde; Merkur Verlag: Detmold, Germany. (In German)
 36. Peacock, E.R., 1993. Adults and larvae of hide, larder and carpet beetles and their relatives (Coleoptera: Dermestidae) and of derodontid beetles (Coleoptera: Derodontidae). Handbooks for the Identification of British Insects. Vol. 5, No. 3, 144 P.
 37. Petersen, G., 1968. Beitrag zur Kenntnis der ostmediterranen Tineiden (Lepidotera: Tineidae, exclus. Nemapogoninae). Acta entomologica Bohemoslovaca. Vol. 65, No. 1, pp: 52-66.
 38. Pierce, F.N. and Metcalfe, J.W., 1935. The Genitalia of the Tineid Families of the Lepidoptera of the British Islands. Oundle, UK. 116 P.
 39. Pinniger, D., 2011. New Developments in Pest Management for Collections in Museums and Historic Houses. In Proceedings of the 7th International Conference on Urban Pests; Ouro Preto, Brazil. pp: 7-10.
 40. Plarre, R. and Krüger-Carstensen, B., 2011. An attempt to reconstruct the natural and cultural history of the webbing clothes moth Tineola bisselliella Hummel (Lepidoptera: Tineidae). Journal of Entomological and Acarological Research. Vol. 43, pp: 83-93.
 41. Querner, P., 2009. Museums schädlinge und die Umsetzung der integrierten Schädlingsbekämpfung in Wiener Museen-ein erster Überblick. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie. Vol. 17, pp: 231-233. (In German)
 42. Querner, P., 2012. Museums schädlinge und die Umsetzung des integrierten Schädlingsmanagements (IPM) in Berliner Museen. Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie. Vol. 18, pp: 545-548. (In German)
 43. Querner, P., 2015. Insect Pests and Integrated Pest Management in Museums, Libraries and Historic Buildings. Insects. Vol. 6, pp: 595-607.
 44. Querner, P., 2016. Linking Webbing clothes moths to infested object or other food source in museums. Studies in Conservation. Vol. 61, No. 1, pp: 111-117.
 45. Querner, P.; Kimmel, T.; Fleck, S.; Götz, E.; Morelli, M. and Sterflinger, K., 2013. Integriertes Schädlings management (IPM) im Hinblick auf den Depotumzug nach Himberg; Technologische Studien, Kunsthistorisches Museum Wien, Sonderband Depot 9/10; Kunsthistorisches Museum: Vienna, Austria, pp. 63-80. (In German)
 46. Rai, K. and Chatterjee, P.N., 1963. Studies on the morphology and taxonomy of Indian Bostrychidae, v. A revision of the Indian species of Heterobostrychus LESNE (Coleoptera: Bostrychidae). Indian Forest Records (N.S.). Vol. 10, No. 10, pp: 205-219.
 47. Robinson, G.S. and Nielsen, E.S., 1993. Tineid Genera of Australia. Monographs on Australian Lepidoptera 2. CSIRO Publications, Melbourne, Australia. 344 P.
 48. Roskov, Y.; Kunze, T.; Orrell, T., Abucay, L.; Paglinawan, L.; Culham, A.; Bailly, N.; Kirk, P.; Bourgoin, T.; Baillargeon, G.; Decock, W.; De Wever, A. and Didžiulis, V., 2014. Species 2000 & ITIS Catalogue of Life, 2014 Annual Checklist. Species 2000: Reading, UK. Läst 26 maj 2014.
 49. Shahrabi, S.; Seddigh, S.; Sodaie, B. and Kadej, M., 2018. Dermestidae (Insecta: Coleoptera) of Niavaran Museum with a new record for Iran. Journal of Insect Biodiversity and Systematics. Vol. 4, No. 2, pp: 123-129.
 50. Strang, T., 1993. Museum Pest Management, Student Course Notes, Copyright 1992, Canadian Conservation Institute, Ottawa, Canada.
 51. Sutter, H.P., 2002. Holzschädlinge an Kulturgütern erkennen und bekämpfen: Handbuch für Denkmalpfleger, Restauratoren, Konservatoren, Architekten und Holzfachleute; Haupt Verlag: Bern, Switzerland. (In German)
 52. Veer, V.; Prasad, R. and Rao, K.M., 1991. Taxonomic and Biological Notes on Attagenus and Anthrenus spp (Coleoptera: Dermestidae) Found Damaging Stored woollen Fabrics in India. Journal of Stored Products Research. Vol. 27, No. 3, pp: 185-198.
 53. Ward, C.W., 1972. Diversity of proteases in the keratinolytic larvae of the webbing clothes moth, Tineola bisselliella. Comparative Biochemistry and Physiology- Part B. Vol. 42, pp: 131-135.
 54. Waterhouse, D.F., 1958. Wool digestion and mothproofing. In: Advances in pest control research. Edited by Metcalf, R.L. vol. 2, New York, USA. pp: 207-262.
 55. Weidner, H. and Sellenschlo, U., 2003. Vorratsschädlinge und Hausungeziefer: Bestimmungstabellen für Mitteleuropa; Spektrum Akademischer Verlag: Heidelberg, Berlin. (In German)