بررسی میزان باقی ‎مانده آفت کش ها (استامی پراید، دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب) در محصول گوجه فرنگی گلخانه ای (واریته ازمیر) در فارس

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

امروزه با توجه به روند صعودی افزایش جمعیت و بحث امنیت غذایی، توسعه و ترویج محصولات گلخانه ای از اولویت ­های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می ­شود که اجرای این امر با افزایش بی ­رویه مصرف نهاده­ های شیمیایی مواجه شده است و با توجه به اهمیت محصولات خام کشاورزی به ­خصوص گوجه فرنگی که یکی از اصلی­ ترین محصول سبد خانوار ایرانی محسوب شده و به ­طور عمومی مصرف تازه خوری دارد،  اهمیت توجه به­ میزان باقی ­مانده آفت ­کش ­ها در محصولاتخام کشاورزی را صد چندان می­ کند چرا که در بسیاری موارد عدم استفاده از آفت­ کش ­های بیولوژیک و کم خطر، عدم رعایت دوره کارنس آفت­ کش ­هاو مصرف بی ­رویه و غیراصولی آن­ ها باعث بروز اثرات زیان ­بار آفت­ کش ­ها شده و خطرات زیست ­محیطی را به ­همراه دارد. از آن­ جایی ­که در گلخانه ­ها جهت مبارزه با آفات،حشره ­کش ­های دیازینون (EC 60%)، ایمیداکلوپرید (SC 35%)، پریمیکارب (WP 50%) و استامی ­پراید (SP 20%) مورد استفاده قرار می­ گیرند. در این تحقیق میزان باقی ­مانده سموم ذکر شده در محصول گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) واریته ازمیر، در روزهای مختلف پس از استفاده، مورد بررسی قرار گرفته ­است. در این تحقیق نمونه ­برداری محصول تحت اثر آفت ­کش ­های استامی پراید، دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب قرار گرفته بود، انجام پذیرفت. در این مرحله برای تعیین روند کاهش سم در روزهای مختلف پس از سم­پاشی، نمونه ­برداری در بازه ­های زمانی 2، 5، 7، 10، 14، 17 و 21 روز پس از سم­پاشی صورت گرفت. استخراج باقی ­مانده سموم از نمونه ها توسط حلال استونیتریل صورت گرفت و پس از خالص ­سازی ماده استخراج شده، میزان آفت ­کش با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا مجهز به آشکارساز فرا بنفش و مرئی (HPLC-DAD) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان دادند که میزان باقی ­مانده آفت ­کش ­های استامی پراید، دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب در گوجه فرنگی با نزدیک شدن به دوره کارنس سیر نزولی دارد. 

کلیدواژه‌ها


 1. ایمانی، س.؛ طالبی، خ.؛ شجاعی، م. و کمالی، ک.، 1385. اندازه­ گیری باقی­ مانده 8 سم آفت­ کش بر روی گوجه فرنگی و خیار سبز گلخانه  ای. هفدهمین کنگره حفاظت از گیاهان ایران، تهران.
 2. رادنیا، ح.، 1379. مدیریت تلفیقی آفات و ایمنی مواد شیمیایی "آن سوی بهار خاموش‌"‌ جلد 1.  کرج‌: سازمان تحقیقات‌. آموزش و ترویج کشاورزی‌. معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی‌. نشر آموزش کشاورزی.
 3. شریفی، آل­ آقا، ا.، 1378. اهمیت تعیین باقی ­مانده سموم دفع آفات کشاورزی در محیط ­زیست و محصولات غذایی. دومین همایش ملی بهداشت محیط، دولتی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. جلد 1، صفحات 1 تا 9.
 4. طالبی­ جهرمی، خ.، 1391. سم ­شناسی آفت­ کش ­ها. انتشارات دانشگاه تهران.
 5. کاظمی، م.ح.، 1374. کنترل میکروبی آفات و بیماری­ های گیاهی. دانشگاه تربیت معلم تبریز.
 6. Akan, J.C.; Mohammed, Z.; Jafiya, L. and Ogugbuaja, V.O., 2013. Organochlorine Pesticide Residues in Fish Samples from Alau Dam, Borno State, North Eastern Nigeria. J Environ Anal Toxicol. Vol. 3, No. 3, pp: 1.
 7. An, E.M. and Shin, H.S., 2011. Analytical methods for the determination of pesticide residues using gaschromatograghy with nitrogen-phosphorus detector. Food Sci Biotechnol. Vol. 20, No. 2, pp: 395-401.
 8. AOAC. 2005. Method 985.22 For Nonfatty Foods. Pesticide Analytical Manual (PAM). J. AOAC International. Vol. 1, No. 302, pp: 10.
 9. Dikshit, A.K. and Pachauri, D.C., 2000. Persistence and bio-efficacy of β-cyfluthrin and imidacloprid on tomato fruits. Plant Protection Bulletin. Vol. 52, No. 3-4, pp: 1-3.
 10. Guil-Guerrero, J.L. and Rebolloso-Fuentes, M.M., 2009. Nutrient composition and antioxidant activity of eight tomato  (Lycopersicon esculentum) varieties. Journal of Food Compostition and Analysis. Vol. 22, No. 2, pp: 123-129.
 11. Hegazi, M.EA.; Afify, A.M.R.; Hamama, AA. and El-Refahey, T.F.A., 2006. Persistence and behavior of certain insecticide residues on tomatofruits in relation to processing and biochemicalconstituents of fruits. Egyptian Journal ofAgricultural Research. Vol. 84, pp: 853-866.
 12. Kim, N.H.; Lee, J.S.; Park, K.A.; Kim, Y.H.; Lee, S.R. and Lee, J.M., 2016. Determination of matrix effects occurred during the analysis of organochlorine pesticides in agricultural products using GC-ECD. Food Science and Biotechnology. Vol. 25, No. 1, pp: 33-40.
 13. Kwon, H.; Kim, T.K.; Hong, S.M.; Se, E.K.; Cho, N.J. and Kyung, K.S., 2015. Effect of household processing on pesticide residues in field-sprayed tomatoes. Food Sci Biotechnol. Vol. 24, No. 1, pp: 1-6.
 14. Marek, B. and Jolanta, S., 2015. Multiresidue Methods for Determination of CurrentlyUsed Pesticides in Fruits and Vegetables UsingQuEChERS Technique. International Journal of Environmental Science and Development. Vol. 6, No. 1, pp: 1.
 15. Scholz, K. and Reinhard, F., 1999. Photolysis of imidacloprid (NTN33893) on the leaf surface of tomato plants. Pesticide Science. Vol. 55, No. 6, pp: 652-654.
 16. Slovic, P., 2010. Perceptions of Pesticides as Risks to Human Health. Chapter 63, Krieger, R., In Hayes' Handbook of Pesticide Toxicology (Third Edition). NewYork: Academic Press. pp: 1381-1391.