بررسی میزان باقی ‎مانده آفت کش ها (استامی پراید، دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب) در محصول گوجه فرنگی گلخانه ای (واریته ازمیر) در فارس

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

گروه حشره شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

امروزه با توجه به روند صعودی افزایش جمعیت و بحث امنیت غذایی، توسعه و ترویج محصولات گلخانه ای از اولویت ­های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی محسوب می ­شود که اجرای این امر با افزایش بی ­رویه مصرف نهاده­ های شیمیایی مواجه شده است و با توجه به اهمیت محصولات خام کشاورزی به ­خصوص گوجه فرنگی که یکی از اصلی­ ترین محصول سبد خانوار ایرانی محسوب شده و به ­طور عمومی مصرف تازه خوری دارد،  اهمیت توجه به­ میزان باقی ­مانده آفت ­کش ­ها در محصولاتخام کشاورزی را صد چندان می­ کند چرا که در بسیاری موارد عدم استفاده از آفت­ کش ­های بیولوژیک و کم خطر، عدم رعایت دوره کارنس آفت­ کش ­هاو مصرف بی ­رویه و غیراصولی آن­ ها باعث بروز اثرات زیان ­بار آفت­ کش ­ها شده و خطرات زیست ­محیطی را به ­همراه دارد. از آن­ جایی ­که در گلخانه ­ها جهت مبارزه با آفات،حشره ­کش ­های دیازینون (EC 60%)، ایمیداکلوپرید (SC 35%)، پریمیکارب (WP 50%) و استامی ­پراید (SP 20%) مورد استفاده قرار می­ گیرند. در این تحقیق میزان باقی ­مانده سموم ذکر شده در محصول گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum) واریته ازمیر، در روزهای مختلف پس از استفاده، مورد بررسی قرار گرفته ­است. در این تحقیق نمونه ­برداری محصول تحت اثر آفت ­کش ­های استامی پراید، دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب قرار گرفته بود، انجام پذیرفت. در این مرحله برای تعیین روند کاهش سم در روزهای مختلف پس از سم­پاشی، نمونه ­برداری در بازه ­های زمانی 2، 5، 7، 10، 14، 17 و 21 روز پس از سم­پاشی صورت گرفت. استخراج باقی ­مانده سموم از نمونه ها توسط حلال استونیتریل صورت گرفت و پس از خالص ­سازی ماده استخراج شده، میزان آفت ­کش با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا مجهز به آشکارساز فرا بنفش و مرئی (HPLC-DAD) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان دادند که میزان باقی ­مانده آفت ­کش ­های استامی پراید، دیازینون، ایمیداکلوپرید، پریمیکارب در گوجه فرنگی با نزدیک شدن به دوره کارنس سیر نزولی دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of residue levels of pesticides (acetamipride, diazinon, imidacloprid, primicarb) in greenhouse tomato (Solanum lycopersicum ) var.Izmir in Fars.

نویسندگان [English]

 • Anahita Yazdanpak
 • Hadi Ostovan
 • shahram hesami
 • Mehdi Gheibi
Department of Entomology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Considering the importance of agricultural raw materials, especially tomatoes, which are considered as one of the main products of Iranian household basket and commonly used freshly, it is important to pay attention to the amount of pesticide residues in agricultural raw materials.
 In greenhouse for the control of pests, diazinon (60% EC), imidacloprid (35% SC), primicarb (50% WP) and acetamiprid (20% SP) are used. The aim of the present study was to assess the residual contents of four pesticides: diazinon, imidacloprid, primicarb and acetamiprid in greenhouse tomato  (Solanum lycopersicum  ) var.Izmir .
The pesticides were applied on the above yields in a setting stage. Samples were taken daily, acetonitrile extracted, cleaned up using a silica gel column and residual contents of diazinon, imidacloprid, primicarb and acetamiprid were analyzed using a Liquid chromatography it an DAD detector (HPLC-DAD).
The present results indicated that: imidacloprid and pirimicarb were found to be more persistent in greenhouse tomato  (Solanum lycopersicum  ) var.Izmir compared to other two tested pesticides; data also reported that the lowest residue level of <0.05 mg.kg-1 in in (Solanum lycopersicum  ) var.Izmir was detected Investigation of the concentration of fluids two days after spraying showed the highest residue of primicarb pesticide at 10.90 mg / kg and then the acetamidprid dose of 9.6 mg / kg which after 5 to 7 days Less than half reduced, while the lowest remaining in the two premicarb and diazinon after 10 days is 0.81 and 0.09 mg / kg, respectively. According to the results of the research. Which indicates that compliance with the PHI (Per Harvest Interval) reduce the risks of residual pesticides

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acetamiprid
 • Diazinon
 • High Pressure Liquid Chromatography (HPLC)
 • Imidacloprid Pesticide residue
 • Primicarb
 1. ایمانی، س.؛ طالبی، خ.؛ شجاعی، م. و کمالی، ک.، 1385. اندازه­ گیری باقی­ مانده 8 سم آفت­ کش بر روی گوجه فرنگی و خیار سبز گلخانه  ای. هفدهمین کنگره حفاظت از گیاهان ایران، تهران.
 2. رادنیا، ح.، 1379. مدیریت تلفیقی آفات و ایمنی مواد شیمیایی "آن سوی بهار خاموش‌"‌ جلد 1.  کرج‌: سازمان تحقیقات‌. آموزش و ترویج کشاورزی‌. معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی‌. نشر آموزش کشاورزی.
 3. شریفی، آل­ آقا، ا.، 1378. اهمیت تعیین باقی ­مانده سموم دفع آفات کشاورزی در محیط ­زیست و محصولات غذایی. دومین همایش ملی بهداشت محیط، دولتی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. جلد 1، صفحات 1 تا 9.
 4. طالبی­ جهرمی، خ.، 1391. سم ­شناسی آفت­ کش ­ها. انتشارات دانشگاه تهران.
 5. کاظمی، م.ح.، 1374. کنترل میکروبی آفات و بیماری­ های گیاهی. دانشگاه تربیت معلم تبریز.
 6. Akan, J.C.; Mohammed, Z.; Jafiya, L. and Ogugbuaja, V.O., 2013. Organochlorine Pesticide Residues in Fish Samples from Alau Dam, Borno State, North Eastern Nigeria. J Environ Anal Toxicol. Vol. 3, No. 3, pp: 1.
 7. An, E.M. and Shin, H.S., 2011. Analytical methods for the determination of pesticide residues using gaschromatograghy with nitrogen-phosphorus detector. Food Sci Biotechnol. Vol. 20, No. 2, pp: 395-401.
 8. AOAC. 2005. Method 985.22 For Nonfatty Foods. Pesticide Analytical Manual (PAM). J. AOAC International. Vol. 1, No. 302, pp: 10.
 9. Dikshit, A.K. and Pachauri, D.C., 2000. Persistence and bio-efficacy of β-cyfluthrin and imidacloprid on tomato fruits. Plant Protection Bulletin. Vol. 52, No. 3-4, pp: 1-3.
 10. Guil-Guerrero, J.L. and Rebolloso-Fuentes, M.M., 2009. Nutrient composition and antioxidant activity of eight tomato  (Lycopersicon esculentum) varieties. Journal of Food Compostition and Analysis. Vol. 22, No. 2, pp: 123-129.
 11. Hegazi, M.EA.; Afify, A.M.R.; Hamama, AA. and El-Refahey, T.F.A., 2006. Persistence and behavior of certain insecticide residues on tomatofruits in relation to processing and biochemicalconstituents of fruits. Egyptian Journal ofAgricultural Research. Vol. 84, pp: 853-866.
 12. Kim, N.H.; Lee, J.S.; Park, K.A.; Kim, Y.H.; Lee, S.R. and Lee, J.M., 2016. Determination of matrix effects occurred during the analysis of organochlorine pesticides in agricultural products using GC-ECD. Food Science and Biotechnology. Vol. 25, No. 1, pp: 33-40.
 13. Kwon, H.; Kim, T.K.; Hong, S.M.; Se, E.K.; Cho, N.J. and Kyung, K.S., 2015. Effect of household processing on pesticide residues in field-sprayed tomatoes. Food Sci Biotechnol. Vol. 24, No. 1, pp: 1-6.
 14. Marek, B. and Jolanta, S., 2015. Multiresidue Methods for Determination of CurrentlyUsed Pesticides in Fruits and Vegetables UsingQuEChERS Technique. International Journal of Environmental Science and Development. Vol. 6, No. 1, pp: 1.
 15. Scholz, K. and Reinhard, F., 1999. Photolysis of imidacloprid (NTN33893) on the leaf surface of tomato plants. Pesticide Science. Vol. 55, No. 6, pp: 652-654.
 16. Slovic, P., 2010. Perceptions of Pesticides as Risks to Human Health. Chapter 63, Krieger, R., In Hayes' Handbook of Pesticide Toxicology (Third Edition). NewYork: Academic Press. pp: 1381-1391.