بررسی وضعیت حقوقی – زیست محیطی پارک ملی بمو از منظر تخریب و تجاوز

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

گروه حقوق محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به ارزش حفاظتی پارک ملی بمو، کاربری­ هایی در داخل و محدوده اطراف پارک وجود دارند که دارای اثرات و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم بر پارک است. این پارک یکی از زیستگاه­ های مهم حیات وحش در جنوب­ غرب ایران می ­باشد که مورد تهدید و تعارضات انسانی واقع شده است. هدف از این تحقیق بررسی وضعیت حقوقی زیست محیطی پارک ملی بمو به ­ویژه از جهت تخریب و تجاوز است. در بررسی قوانین و مقررات حاکم بر پارک ملی بمو، احکام حقوقی و قواعدی که الزامات و ضمانت اجراهای لازم برای حفاظت از این پارک ملی را فراهم کرده، دیده می ­شود ولی مسلماً با پیچیدگی روز افزون مسایل زیست محیطی در کشور و چالش­ ها و معضلات موجود در زمینه حفاظت از پارک ­های ملی، اشکالات حقوقی در پارک ملی بمو کاملاً مشهود است. نتایج بررسی نشان داد که به ­علت نقاط ضعف موجود در برخی از موارد ازجمله متناسب نبودن جرایم و مجازات­ ها عدم ضمانت اجرای کافی در جلوگیری از تجاوز و تخریب پارک ملی بمو و واگذاری آن­ ها به بخش ­های دولتی و در نهایت عدم هماهنگی بین دستگاه­ ها در این پارک ملی می­ بایست به بازنگری اصولی قوانین و ضمانت اجراهای آن پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal-Environmental Survey of Bamu National Park from Destruction and Rape

نویسندگان [English]

 • Mahsa Harandi
 • Mohammad Reza Tabash
 • Dariush Karimi
Department of Environmental Law, Faculty of Environment and Energy, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the conservation value of Bamu National Park, there are some uses within and around the park that have direct and indirect effects on the park. The park is one of the most important wildlife habitats in southwestern Iran that has been threatened by human conflict. The purpose of this study is to investigate the legal-environmental status of the Bamu National Park, especially for its destruction and aggression. In reviewing the laws and regulations governing Bamu National Park, the legal provisions and regulations that provide the requirements and guarantees for the implementation of this national park protection are evident, but certainly with the increasing complexity of environmental issues in the country and the challenges and challenges involved. The dilemmas in protecting national parks are clearly evident in the legal problems in Bamu National Park. The results showed that due to weaknesses in some cases such as inadequate crime and penalties, insufficient enforcement was guaranteed to prevent the encroachment and demolition of Bamboo National Park and their transfer to government departments and ultimately lack of coordination between the departments. This National Park had to be thoroughly revised and guaranteed. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Park National Bamou
 • Challenge the legal status of the ecological environment
 • Destruction and aggression
 1. اسماعیلی، ر.،1381. بررسی ابعاد حقوقی آلودگی دریایی در چهارچوب حقوق بین­ المللی با نگرشی بر منطقه خلیج فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
 2. اباذری­ فومشی، م.­، 1387. مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری، انتشارات خرسندی.
 3. ابراهیم، م. و سوری، ع.، 1387. اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، انتشارات نور علم.
 4. بیابانی، غ.ح.، 1386. شیوه ­ها و شگردهای مجرمانه. جلد اول، انتشارات کارآگاه.
 5. بررسی گزارش ­های به­ دست آمده از اصل کمیسیون 90 مجلس شورای اسلامی.
 6. براتی، م.ع. و پرخیده، ا.، 1387. بازشناسی ماهیت اقتصاد پنهان در ایران، انتشارات موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
 7. پورکمال، م.، 1377. شناخت کاداستر و کاربردهای آن، انتشارات مرکز اطلاعات جغرافیایی شهر تهران.
 8. ترک­ زبان،ا.، 1381. بررسی جایگاه اصل اقدامات احتیاطی در حقوق بین­ المللی محیط زیست بیانگرشی بر حقوق ایران. پایان ­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز.
 9. حجت ­اشرفی، غ.، 1385. مجموعه کامل قوانین و مقررات و محشای جنگل ­ها، آب، کشاورزی، انتشارات گنج دانش.
 10. خلیلیان، م.ج.، 1384. شاخص ­های توسعه اقتصاد از دیدگاه اسلام. انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره).
 11. سوئل، ت.، 1382. اصول اساسی علم اقتصاد. ترجمه، وقار، م.ح.، انتشارات موسسه اطلاعات.
 12. شاحیدر،ع.ک.،1372. شکار و صید در حقوق ایران. پایان ­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.   
 13. دبیری،ف.،1389. بررسی برخی چالش ­های حقوقی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست استان گیلان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 14. قاسمی، ن.، ۱۳۸۰. حقوق کیفری محیط زیست. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
 15. قنبری، م.، 1388. تصرف غیرقانونی در وجوه اموال دولتی و عمومی. انتشارات نوآور.
 16. عبادی،ر.،1387. بررسی وضعیت محیطی و حقوق مناطق حفاظت شده استان تهران و ارایه راهکار حقوقی. پایان ­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
 17. مجنونیان،ه.،1374.مباحثی پیرامون پارک ­ها، فضای سبز و تفرج­ گاه ­ها. انتشارات سازمان پارک ­ها و فضای سبز.
 18. مجنونیان،ه.،1378. راهبردها و معاهدات جهانی حفاظت از محیط زیست. منابع زنده، جلد1 .
 19. مجنونیان،ه.،1378. زیستگاه­ ها و حیات وحش. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
 20. مجنونیان،ه.،1379. مناطق حفاظت شده ایران. انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست.
 21. منصور، ج.، 1378. مجموعه قوانین و مقررات جزایی. انتشارات دیدار.
 22. Boardman, R., 1981. International organization and the conservation of nature. London: Macmillan. ISBN 0333262654.
 23. Cioc, M., 2009. The Game of Conservation. International Treaties to Protect the World's Migratory Animals. Athens, OH: Ohio University Press. ISBN 978-0-8214-1867-3.
 24. Convention Relative To The Preservation Of Fauna And Flora In Their Natural State. 1933, archived from the original on 2012-08-06, retrieved 2012-08-06.
 25. Heijnsbergen, P.V., 1997. International legal protection of wild fauna and flora. Amsterdam; Washington, DC: IOS Press. ISBN 9051993137.
 26. www. IUCN.unep-wcmc.org