مقایسه تجربی انباشتگی فلز سمی کروم در ماهی فلس دار (Cyprinus carpio) و بدون فلس (Pangasius hypophthalmus) با رویکرد دینی

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، صندوق پستی: ۵۷۸

2 سازمان تبلیغات اداره کل راه آهن شمال، ساری

3 حوزه نمایندگی ولی فقیه، سازمان شیلات ایران، تهران

چکیده

بنابر مطالعات تجربی، فقدان فلس در ماهیان سبب جذب سریع‌ تر مواد سمی می ‌شود، یعنی سریعاً در پوست، عضلات و سایر اندام ‌ها نفوذ می‌ یابند و می‌ توانند تأثیرات بالقوه ای بر مصرف ‌کننده بگذارند. با وجود تحقیقات زیاد روی آلودگی آبزیان به فلزات سنگین، میزان جذب عناصر سنگین در ماهی فلس ‌دار کپور‌معمولی و بدون ‌فلس گربه‌ ماهی راه ‌راه در شرایط آزمایشگاهی و نقش پوشش فلس در جذب فلزات، مطالعه‌ مقایسه ‌ای نشده ‌اند. ابتدا غلظت کشنده ((LC50 فلز کروم طی 96 ساعت برای هر گونه ماهی تعیین گردید. سپس ماهیان در تیمارهای جداگانه (با سه تکرار) در معرض 10% غلظت کشنده کروم به‌ مدت 15 روز قرار گرفتند. بافت ‌های هدف نمونه ‌های ماهیان در روز 15 نمونه‌‌ برداری شدند و پس از آماده ‌سازی و هضم شیمیایی، مقدار فلز در هر بافت با دستگاه جذب اتمی (مدل ترمو) اندازه‌ گیری گردید. انباشتگی نهایی کروم در نمونه ‌‌های بافتی گربه‌ ماهی 3/65 برابر کپور (بدون احتساب فلس) و در عضله گربه ‌ماهی 16/15 برابر عضله کپور بود. باقی مانده غلظت کروم در نمونه‌ های آب آکواریوم ‌های حاوی ماهی کپور بسیار بالاتر بود. لذا در بافت‌ های ماهی کپور می ‌بایست انباشتگی فلز خیلی کم ‌تر از بافت ‌های گربه ‌ماهی ‌راه ‌راه باشد. بنابر یافته ‌های این پژوهش، پوشش فلس ماهی کپور معمولی با جذب قابل ملاحظه فلز سنگین و کم‌ ترین انباشتگی آن‌ ها در عضلات نسبت به پوست بدون‌ فلس گربه ‌ماهی راه ‌راه، لایه حفاظتی مؤثری را در برابر آلاینده‌ های شیمیایی زیست محیطی فراهم می‌ کند و می‌ تواند مصرف ماهی فلس ‌دار را از این جنبه توجیه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Empirical comparison of toxic lead accumulation between scaled (Cyprinus carpio) and scaleless (Pangasius hypophthalmus) fish species: A religious approach

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Zeynab Abedi 1
  • Mohammad Kazem Khalesi 1
  • Sohrab Kouhestan Eskandari 1
  • Seyed Morteza Abedi 2
  • Abdulreza Daghaghale 3
1 Department of Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, P.O.Box: 578, Sari, Iran
2 Promotion Agency, The Administration of Northern Railway, Sari, Iran
3 Representative of the Supreme Leader, Iranian Fish Org., Tehran, Iran
چکیده [English]

A number of experimental studies have reported that the absence of scales in some scaleless fish species causes toxins to absorb faster in the fish body including the skin, muscles and other organs, possibly leading to potential considerable impacts on the consumers. Although numerous researchers studied heavy metal pollution in aquatics, in vitro comparison of heavy metals uptake in the scaled fish, common carp, with the scaleless striped catfish, and also the role of scale coverage in heavy metals absorption are absent. First, lethal concentration (96 h LC50) was determined for each species. Then the fish were exposed to sub lethal concentrations (10% of LC50 values) of Pb at triplicate treatments for 15 days. The examined tissues from each species were sampled at day 15 of the experiment. Following chemical digestion, each tissue was analyzed by atomic absorption unit (Model Thermo) to measure heavy metal concentration. Final contents of Pb in the catfish's tissues were 1.63 times those in the carp’s (excluding the scales). The catfish's muscle amassed 14.6 times Pb than that of the carp. Lead residual in carp’s aquaria was much higher than that in the catfish’s signifying comparably lower metal absorption by carp’s tissues. The experimental results indicate much lesser lead accumulation in carp's muscle due to its scaly skin compared to scaleless skin of catfish. Hence, the scaled body provides an effective protective layer against environmental chemical contaminants, which can justify the consumption of scaly fishes with presumably rather safer muscle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empirical comparison
  • Lead
  • Scaled
  • Scaleless
  • Religious approach