اثرات عصاره آبی میوه زغال‌اخته (Cornus mas) بر برخی از پارامترهای رشد، شاخص‌های خون‌ شناسی و ایمنی غیراختصاصی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در مطالعه حاضر تأثیر عصاره آبی میوه زغال‌ اخته بر پارامترهای رشد، خون‌ شناسی و ایمنی بچه­ ماهیان قزل‌ آلای رنگین‌ کمان (Oncorhynchus mykiss) بررسی شد. پس از گذراندن یک ­دوره یک هفته‌ ای جهت سازگاری با شرایط جدید، ۹۶ عدد بچه­ ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان با میانگین وزنی 2/72±40 گرم در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تیمار آزمایشی به همراه یک گروه شاهد هرکدام با سه تکرار تقسیم شدند. بچه ­ماهیان 8 هفته با سطوح 25، 50 و 100 میلی‌ گرم عصاره آبی میوه زغال‌ اخته در 12 آکواریوم با حجم آبگیری 180 لیتر تغذیه شدند. در پایان دوره غذادهی، خونگیری از ورید ساقه دمی انجام شد. تمامی فاکتورهای رشد بین تیمارهای آزمایشی افزایش معنی‌ داری در مقایسه با گروه شاهد داشتند و بیش ­ترین میزان آن‌ها در تیمار حاوی 100 میلی‌ گرم عصاره ثبت گردید (0/05>p ). بیش­ ترین تعداد گلبول‌ های قرمز، گلبول‌ های سفید، هماتوکریت، لنفوسیت، پروتئین کل، کورتیزول، ایمنوگلبولین کل، گلوتاتیون اس ترانسفراز، گلوتاتیون ردوکتاز، کاتالاز، سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز در تیمار 100 میلی‌ گرم عصاره آبی میوه زغال‌ اخته ثبت شد (0/05>p ). کم ­ترین میزان MCV، MCH، گلوکز و مالون دی­آلدهید نیز در تیمار 100 میلی‌ گرم عصاره زغال‌ اخته ثبت شد (0/05>p ). در مجموع، به­ نظر می‌ رسد عصاره میوه زغال‌ اخته به ­دلیل داشتن مقادیر بالایی از ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی و آنتوسیانینی دارای خواص آنتی‌ اکسیدانی بالایی است و توانایی زیادی در دفع رادیکال‌ های آزاد دارد. این خواص می‌ تواند موجب تقویت سیستم ایمنی بچه ­ماهیان قزل‌ آلای رنگین‌ کمان گردد. براساس نتایج تحقیق حاضر استفاده از 100 میلی‌ گرم عصاره زغال‌ اخته در هر کیلوگرم جیره غذایی بچه ­ماهیان قزل‌ آلای رنگین‌ کمان توصیه می‌ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of fruit aqueous extracts from cornelian cherry (Cornus mas L.) on some of growth parameters, hematological and non-specific immune indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) Juvenile

نویسندگان [English]

 • sahand khayati shirehjini
 • Mohammad Kazemian
Department of Fisheries, Faculty of Marin Science and Technology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 The purpose of this study was to evaluate the effect of different level offruitaqueous extracts from cornelian cherry (Cornus mas) on growth, hematological and immunity parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). After 1 weeks for adaptation to the new condition, 96 O. mykiss juvenilewith 40±2.73g average weight randomly distributed in to 12 aquarium tanks with the capacity of 180 L with four treatments and three replicates. Each treatment feed with fruit aqueous extracts from C. mas by 0 (control group), 25, 50 and 100 mg/kg for 8 weeks. At the end of the feeding period, blood samples were taken from caudal vein of fish fries. Most of the growth parameters by significant difference from the control group was observed in 100 mg/kg fruit extracts from C. mas (p < 0.05). Most of the RBC, WBC, HCT, Lym, Tp, Cor, Ig, GST, GR, CAT, SOD and GPX was recorded in 100 mg/kg C. mas extracts (p < 0.05). However, the lowest value of MCV, MCH, Glu and MDA activity recorded in 100 mg/kg C. mas extracts (p < 0.05). In conclusion, it seems that fruit extracts from cornus mas for the reason that high level of total phenol, flavonoids and anthocyanins compounds has high antioxidant properties as well as inhibitory activity of free radicals. These properties can enhance the immune system of rainbow trout. Based on the results of these study the use of 100 mg/kg fruit aqueous extracts from Cornus mas extracts had the best results and can be recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cornus mas
 • Growth
 • Immunity
 • Antioxidant enzymes
 • Rainbow trout
 1. اعزازی­ ملکی، ا.، 1395. مطالعه اثر گیاه گل ماهور (Verbascum speciosum) بر سیستم ایمنی ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان (Oncorhynchus mykiss). پایان‌ نامه دوره دکتری، دانشگاه تبریز، 50 صفحه.
 2. ایمانی، م.، 1392. تأثیر گیاهان دارویی سیر (Allium sativa L.) و سرخارگل (Echinacea purpurea) بر شاخص‌ های رشد، پارامترهای خونی و مقاومت در برابر آلودگی باکتریایی در ماهی قزل‌ آلای رنگین ‌کمان (Oncorhynchus mykiss W.). پایان‌ نامه کارشناسی ­ارشد، دانشگاه ارومیه، 53 صفحه.
 3. توکلی، ه. و اخلاقی، م.، 1388. بررسی میزان تغییرات لیزوزیم، ایمنوگلبولین، گلبول‌ها و هماتوکریت خون در ماهی قزل‌ آلای رنگین ‌کمان به­  دنبال عفونت تجربی با آئروموناسهیدروفیلای بیماری‌ زا. مجله تحقیقات دامپزشکی. دوره 64، شماره 2، صفحات 157 تا 162
 4. جلالی­ حاجی‌آبادی، م.ع.؛ صادقی، ع.ا.؛ محبوبی­ صوفیانی، ن.ا.؛ چمنی، م. و ریاضی، غ.ح.، 1388. اثر مکمل L- کارنیتین بر فراسنجه­ های خونی و رشد ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله علوم آب و خاک. دوره 13، شماره 47 (الف)، صفحات 105 تا 115.
 5. روزی، ی.؛ مورکی، نذریه­ زهرا، س.ج. و حقیقی، م.، 1392. بررسی اثر سطوح مختلف پودر دارچین در جیره غذایی ماهی گرین ترور (Andinocara rivulatus) بر شاخص‌ های خونی، گلوکز خون و میزان بقا. فصلنامه علوم تکثیر و آبزی‌ پروری. دوره 1، پیش‌ شماره 1، صفحات 41 تا 52.
 6. صابرزاده، م.، 1394. اثر استفاده از عصاره گیاه سنبل‌ الطیب (Valerian officinalis) بر فاکتورهای بیوشیمیایی، پلاسمای خون در هنگام حمل ‌و نقل و خواص شیمیایی و میکروبی فیله ماهی قزل ‌آلای رنگین‌ کمان در یخچال. پایان‌ نامه کارشناسی­ ارشد، موسسه آموزش عالی خزر. 73 صفحه.
 7. عطائی ­مهر، ب.؛ باقری، پ.؛ امتیازجو، م. و یوسفی سیاه کلرودی، س.، 1393. بررسی اثر گیاه آلوئه ورا (Aloe vera) بر تغییرات میزان ایمونوگلوبولین های IgM، IgA و IgG، پروتئین کل و شمارش تفریقی گلبول‌ های سفید ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان (Oncorhynchus mykiss). مجله پژوهش‌ های جانوری (مجله زیست‌ شناسی ایران). دوره 27، شماره 1، صفحات 89 تا 99.
 8. فلاح ­حسینی، ح.؛ فخرزاده، ح.؛ لاریجانی، ب. و شیخ­ سامانی، ا.، 1384. مروری بر گیاهان دارویی مورد استفاده در دیابت. فصلنامه گیاهان دارویی. دوره 5، ویژه‌ نامه دیابت، صفحات 1تا 9
 9. کاظمی­ پور، ی.؛ رضایی، م. و کیوانی، ی.، 1384. مقایسه کیفی اثر سیر و عصاره بابونه و گل خطمی در ترمیم ظاهری زخم‌ های سطحی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio). پژوهش و سازندگی در امور دام و آبزیان. دوره 17، شماره 1، صفحات 93 تا 97.
 10. کیان­ طاهری، م.، 1394. استفاده از سطوح مختلف گیاه یونجه (پودر و عصاره) به‌ عنوان مکمل ایمنی در غذای ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio). پایان‌ نامه کارشناسی­ ارشد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر. 62 صفحه.
 11. گودرزی، م.ت.؛ نویدی­ عباسپور، ع.ا.؛ رضایی، م.؛ بابا احمدی رضایی، ح. و انصاری، م.، 1386. آسیب اکسیداتیو DNA و لیپیدها و ارتباط آن با گلیکاسیون پروتئین در بیماران دیابتی نوع یک. مجله پزشکی بالینی ابن سینا. دوره 14، شماره 4، صفحات 33 تا 37.
 12. مهرابی، ی.، 1376. مطالعه اثر بی­ هوشی پودر گل میخک بر روی ماهی قزل‌ آلای رنگین‌ کمان. فصلنامه آبزی­ پرور. دوره 6، شماره 21، صفحات 36 تا 39.
 13. واعظ، ر.، 1394. اثر پودر پیاز، مرزه و اینولین بر فعالیت آنزیم‌ های آنتی­ اکسیدانی و فاکتورهای خونی در ماهیان جوان کپورمعمولی. پایان‌ نامه کارشناسی ­ارشد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، 47 صفحه.
 14. Adams, C.A., 2006. Nutrition-based health. Nutrition-based health in animal production. Nutr. Res. Rev. Vol. 19, pp: 79-89.
 15. Ahmad, M.H. and Abdel-Tawwab, M., 2011.The use of caraway seed meal as a feed additive in fish diets: Growth performance, feed utilization, and whole-body composition of Nile tilapia, (Oreochromis niloticus) (L.) fingerlings. Aquaculture. Vol. 314, No. 1-4, pp: 110-114.
 16. Ali, S.S.; Kasoju, N.; Luthra, A.; Singh, A.; Sharanabasava, H.; Sahu, A. and Bora, U., 2008. Indian medicinal herbs as sources of antioxidants. Food. Res. Int.Vol. 41, No. 1, pp: 1-15.
 17. Alishahi, M.; Ranjbar, M.M.; Ghorbanpour, M.; Peyghan, R.; Mesbah, M. and Razi jalali, M., 2010. Effects of dietary Aloe vera on some specific nonspecific immunity in the common carp (Cyprinus carpio). Iran. J. Vet. Med. Vol. 4, No. 3, pp: 189-195.
 18. Antache, A.; Cristea, V.; Grecu, I.; Dediu, L.; Docan, A.; Mocanu, M.; Placinta, S. and Coada, M.T., 2013. The influence of some phytobiotics on oxidative stress at Oreochromis niloticus grown in an intensive recirculating aquaculture system. Lucrări Ştiinţifice-Seria Zootehnie. Vol. 59, pp: 253-257.
 19. Asadi, M.; Mirvaghefei, A.; Nematollahi, M.; Banaee, M. and Ahmadi, K., 2012. Effects of Watercress (Nasturtium nasturtium) extract on selected immunological parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Open. Vet. J. Vol. 2, No. 1, pp: 32-39.
 20. Ashraf, M.A. and Goda, S., 2008. Effect of Dietary Ginseng Herb (Ginsana-G115) supplementation on growth, feed utilization, and hematological indices of Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.), fingerlings. J. world. Aquacult. Soc. Vol. 39, No. 2, pp: 205-214.
 21. Bahmani, M.; Kazemi, R. and Donskaya, P., 2001. A comparative study of some hematological features in young reared sturgeons (Acipenser persicus and Huso huso). Fish Physiol. Biochem. Vol. 24, No. 2, pp: 135-140.
 22. Banaee, M.; Sureda, A.; Mirvaghefi, A.R. and Rafei, G.R., 2011. Effects of long-term silymarin oral supplementation on the blood biochemical profile of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Fish Physiol. Biochem. Vol. 37, No. 4, pp: 885-896.
 23. Bendich, A., 1989. Carotenoids and the immune response. J. Nutr. Vol. 119, No. 1, pp: 112-115.
 24. Bomba, A.; Nemcova, R.; Gancarcikova, S.; Herich, R.; Guba, P. and Mudronov, D., 2002. Improvement of the probiotic effect of micro-organisms by their combination whit maltodextrins, fructo-oligosaccharides and poly unsaturated fatty acids. Br. J. Nutr. Vol. 88, No. 1, pp: 95-99.
 25. Borges, A.; Scotti, L.V.; Siqueira, D.R.; Jurinitz, D.F. and Wassermann, G.F., 2004. Hematologic and serum biochemical values for jundia´ (Rhamdia quelen). Fish Physiol. Biochem. Vol. 30, No. 1, pp: 21-25.
 26. Carbone, D. and Faggio, C., 2016. Importance of prebiotics in aquaculture as immunostimulants. Effects on immune system of Sparus aurata and Dicentrarchus labrax. Fish Shellfish Immunol. Vol. 54, pp: 172-178. 
 27. Chakraborty, S.B. and Hancz, C., 2011. Application of phytochemicals as immunostimulant, antipathogenic and antistress agents in finfish culture. Rev. Aquac. Vol.3, No. 3, pp: 103-119.
 28. Christybapita, D.; Divyagnaneswari, M. and Michael, R.D., 2007. Oral administration of Eclipta alba leaf aqueous extract enhances the non-specific immune responses and disease resistance of Oreochromis mossambicus. Fish. Shellfish. Immunol. Vol. 23, No. 4, pp: 840-852.
 29. Cohen, M.B. and Duvel, D.L., 1988. Characterization of the inhibition of glutathione reductase and the recovery of enzyme activity in exponentially growing murine leukemia (11210) cells treated with 1, 3-bis (2-chloroethyl) -1-nitrosourea. Biochem. Pharmacol. Vol. 37, No. 17, pp: 3317-3320.
 30. Dapkevicius, A.; Van Beek, T.A.; Lelyveld, G.P.; van Veldhuizen, A.; de Groot, A.; Linssen, J.P. and Venskutonis, R., 2002. Isolation and structure elucidation of radical scavengers from Thymus vulgaris leaves. J. Nat. Prod. Vol. 65, No. 6, pp: 892-896.
 31. Dixon, B. and Stet, R.J., 2001. The relationship between major histocompatibility receptors and innate immunity in teleost fish. Dev. Comp. Immunol. Vol. 25, No. 8-9, pp: 683-699.
 32. El-Dakar, A.Y.; Hassanien, G.D.; Gad, S.S. and Sakr, S.E., 2008. Use of dried basil leaves as a feeding attractant for hybrid tilapia, Oreochromis niloticus X Oreochromis aureus, Fingerlings. Mediterranean Aqua. J. Vol. 1, No.1, pp: 35-44.
 33. Ellis, A.E., 1990. Lysozyme assays. In: Techniques in Fish Immunology. Stolen, J.S., Fletcher, T.C., Anderson, D.P., Roberson, B.S., van Muiswinkel, W.B. (eds.). SOS Publications. New Jersey, USA. pp: 101-113.
 34. Ercisli, S.; Orhan, E.; Esitken, A.; Yildirim, N. and Agar, G., 2008. Relationships among some cornelian cherry genotypes (Cornus mas L.) based on RAPD analysis. Genet. Resour. Crop. Evol. Vol. 55, No. 4, pp: 613-618.
 35. Farahi, A.; Kasiri, M.; Sudagar, M.; SoleymaniIraei, M. and Darvishi, M., 2010. Effect of garlic (Alliumsativum) on growth factors, some hematological parameters and body compositions in rainbow trout (Oncorhynchusmykiss). Bioflux. Vol. 3, No. 4, pp: 317-323.
 36. Fazlolahzadeh, F.; Keramati, K.; Nazifi, S.; Shirian, S. and Seifi, S., 2011. Effect of Garlic (Allium sativum) on Hematological Parameters and Plasma Activities of ALT and AST of Rainbow trout in Temperature Stress. Aust. J. Basic. Appl. Sci. Vol. 5, No. 9, pp: 84-90.
 37. Gannam, A.L. and Schrock, R.M., 1999. Immuno stimulants in Fish Diets. J Appl Aquaculture. Vol. 9, No. 4, pp: 53-89.
 38. Giannenas, I.; Triantafillou, E.L.; Stavrakakis, S.; Margaroni, M.; Mavridis, S.; Steiner, T. and Karagouni, E., 2012. Assessment of dietary supplementation with carvacrol or thymol containing feed additives on performance, intestinal microbiota and antioxidant status of. rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 350-353, pp: 26-32.
 39. Goth, L., 1991. A simple method for determination of serum catalase activity and revision of reference range. Clin. Chim. Acta. Vol. 196, No. 2-3, pp: 143-152.
 40. Habig, W.H.; Pabst, M.J. and Jakoby, W.B., 1974. Glutathione S-transferases. J. Biol. Chem. Vol. 2499, No. 22, pp: 7130-7139.
 41. Hahm, D.H.; Yeom, M.; Lee, E.H.; Shim, I.; Lee, H.J. and Kim, H.Y., 2001. Effect of Scutellariae radix as a novel antibacterial herb on the ppk (Polyphosphate kinase) mutant of Salmonella typhimurium. J. Microb. Biotech. Vol. 11, No. 6, pp: 1061-1065.
 42. Hajibeglou, A.and Sudagar, M., 2010. Immune response of common carp (Cyprinus carpio) fed with herbal immunostimulants diets. Agri. J. Vol. 5, No. 3, pp: 163-172.
 43. Hardy, R.W., 2002. Nutrient requairment dnd feeding of fish for aquaculture, CABI Publishing, Walling ford, Oxon, United Kingdom. pp: 184-202.
 44. Harikrishnan, R.; Balasundaram, C. and Heo, M.S., 2011. Impact of plant products on innate and adaptive immune system of cultured finfish and shellfish. Aquaculture. Vol. 317, No. 1-4, pp: 1-15.
 45. Harikrishnan, R.; Nisha, R.M. and Balasundaram, C.,2003. Hematological and biochemical parameters in common carp, Cyprinus carpio, following herbal treatment for Aeromonas hydrophila infection. Aquaculture. Vol. 221, No. 1-4, pp: 41-50.
 46. Houston, A.H., 1997. Are the classical hematological variables acceptable indicators of fish health? Trans. Am. Fish. Soc. Vol. 126, No, 6, pp: 879-894.
 47. Hwang, J.H.; Lee, S.W.; Rha, S.J.; Yoon, H.S.; Park, E.S.; Han, K.H. and Kim, S.J., 2013. Dietary green tea extract improves growth performance, body composition, and stress recovery in the juvenile black rockfish, Sebastes schlegeli. Aquacult Int. Vol. 21, No. 3, pp: 525-538.
 48. Jawad, L.A.; Al-Mukhtar, M.A. and Ahmed, H.K., 2004. The relationship between haematocrit and some biological parameters of the Indian Shad, Tenualosa ilisha (Family Clupeidae). Animal Biodiv. Cons. Vol. 27, pp: 47-52.
 49. Ji, S.C.; Jeong, G.S.; Im, G.S.; Lee, S.W.; Yoo, J.H. and Taki, K., 2007. Dietary medicinal herbs improve growth performance, fatty acid utilization and stress recovery of Japanese flounder. Fisheries. Sci. Vol. 73, No. 1, pp: 70-76.
 50. Johnson, A.M.; Rohlfs, E.M. and Silverman, L.M., 1999. Proteins. In: Burtis, C.A., Ashwood, E.R., editors. Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company. pp: 477-540.
 51. Kruger, N.J., 1996. The Bradford method forprotein quantization. In: Walker, J.M. Ed., theprotein protocols Handbook, Vol. 1: Human Press,Totowa, NJ, USA, pp: 11-15.
 52. Lee, J.Y. and Gao, Y., 2012. Review of the application of garlic, Allium sativum, in aquaculture. J World Aquac Soc. Vol. 43, No. 4, pp: 447-458.
 53. Lo, K.M. and Cheung, P.C.K., 2005. Antioxidant activity of extracts from the fruiting bodies of Agrocybe aegerita var. Alba. Food. Chem. Vol. 89, No. 4, pp: 533-539.
 54. Madhuri, S.; Mandloi, A.K.; Govind, P. and Sahni, Y.P., 2012. Antimicrobial activity of some medicinal plants against fish pathogens. Int. Res J Pharm. Vol. 3, No. 4, pp: 28-30.
 55. Metwally, M.A.A., 2009. Effects of garlic (Allium sativum) on some antioxidant activities in Tilapia nilotica (Oreochromis niloticus). World J. Fish & Marine Sci.Vol. 1, No. 1, pp: 56-64.
 56. Misra, C.K.; Mukherjee, D. and Meher, P.K., 2006. The immunomodulatory effects of tuftsin the non-specific immune system of Indian Major carp, Labeo rohita. Fish. Shellfish. Immunol. Vol. 20, No. 5, pp: 728-738.
 57. Nafisi Bahabadi, M.; Banaee, M.; Taaghiyan, M. and Nematdoust Haghi, B., 2014. Effect of dietary administration of Yarrow extract on growth performance and blood biochemical parameters of Rainbow trout (Onchorhynchus mykiss). Int. J. Aquatic Biol. Vol. 2, No. 5, pp: 275-285.
 58. Najafpour, B.; Imanpoor, M.R. and Shabani, A., 2012. Effects of Rheum rebisExtract on the Blood Parameters and Responses of Rutilusfrisiikutumunder Heat Stress. Glob. Vet. Vol. 8, No. 3, pp: 222-228.
 59. Nasir, Z. and Grashorn, M., 2010. Effect of intermittent application of different Echinacea purpurea juices on broiler performance and some blood parameters. Archiv für geflügelkunde. Vol. 74, No. 1, pp: 36-42.
 60. Nguyen, T.T.T.; Mukherjee, S.C. and Pani, P.K., 2002. Studies on the immunostimulatory effect of certain plant extracts on fish. Abstracts: AH-13, the Sixth Indian Fisheries Forum, Mumbai, India. pp: 153.
 61. Niea S.P.; Xie M.Y.; Fu Z.H.; Wan Y.Q. and Yan, A.P., 2008. Study on the purification and chemical compositions of tea glycoprotein. Carbohy. Poly. Vol. 71, No, 4. pp: 626-633.
 62. Ninomiya, M.; Hatta, H.; Fujiki, M.; Kim, M.; Yamamoto, T. and Kusuda, R., 1995. Enhancement of chemotactic activity of yellowtail (Seriola quinqueradiata) leucocytes by oral administration of quillaja saponin. Fish. Shellfish. Immunol. Vol. 5, No. 4, pp: 325-328.
 63. Nya, E.J. and Austin, B., 2011. Development of immunity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) to Aeromonas hydrophila after the dietary application of garlic. Fish. Shellfish. Immunol. Vol. 30, No. 3, pp: 845-850.
 64. Nya, E.J. and Austin, B., 2009. Use of dietary ginger, Zingiber officinale Roscoe, as an immunostimulant to control Aeromonas hydrophila infections in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). J Fish Dis. Vol. 32, No. 11, pp: 971-977.
 65. Pratheepa, V. and Sukumaran, N., 2014. Effect of Euphorbia hirta plant leaf extract on immunostimulant response of Aeromonas hydrophila infected Cyprinus carpio. Peer J.Vol. 32, No. 2, pp: e641.
 66. Rehulka, J., 2000. Influence of astaxanthin on growth rate, condition, and some blood indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture. Vol. 190, No. 1-2, pp: 27-47.
 67. Ringø, E.; Løvmo, L.; Kristiansen, M.; Bakken, Y.; Salinas, I.; Myklebust, R.; Olsen, R.E. and Mayhew, T.M., 2010. Lactic acid bacteria vs. pathogens in the gastrointestinal tract of fish: a review. ‏Aquac. Res. Vol. 41, No. 4, pp: 451-467.
 68. Romero Ormazábal, J.M.; Feijoó, C.G. and Navarrete Wallace, P.A., 2012. Antibiotics in aquaculture–use, abuse and alternatives. Health and Environment in Aquaculture. pp: 159-198.
 69. Sacks, D.B., 1999. Carbohydrates. In Burtis, C.A., Ashwood, E.R., editors. Tietz Textbook of clinical chemistry. 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company. pp: 750-808.
 70. Sahoo, P.K. and Mukherjee, S.C., 1999. Influence of the immunostimulant, chitosan on immune responses of healthy and cortisol-treated rohu (Labeo rohita). J. Aquac. Trop. Vol. 14, No. 3, pp: 209-215.
 71. Sahu, S.; Das, B.K.; Pradhan, J.; Mohapatra, B.C.; Mishra B.K. and Sarangi, A., 2007. Effect of Magnifera indica kernel as a feed additive on immunity and resistance to Aeromonas hydrophila in Labeo rohita fingerlings. Fish. Shellfish. Immunol. Vol. 23, No., pp: 109-118.
 72. Salah Mesalhy, A.; Nashwa, M.A.A. and Mohamed Fathi, M., 2008. Effect of garlic on the survival, growth, resistance and quality of Oreochromis niloticus. 8th International symposium on Tilapia in aquaculture. pp: 277-296.
 73. Salejda, A.M; Kucharska, A.Z. and Krasnowska, G., 2018. Effect of Cornelian Cherry (Cornus mas L.) Juice on Selected Quality Properties of Beef Burgers. J. Food. Qual. Vol. 8, https://doi.org/10.1155/2018/1563651.
 74. Satheeshkumar, P.; Ananthan, G.; Kumar, D.S. and Jagadeesan, L., 2012. Haematology and biochemical parameters of different feeding behaviour of teleost fishes from Vellar estuary, India. Comp. Clin. Pathol. Vol. 21, No. 6, pp: 1187-1191.
 75. Shalaby, A.M.; Khattab, Y.M. and Abdel Rahman, A.M., 2006. Effects of garlic (Allium sativum) and chloramphenicol on growth performance, physiological parameters and survival of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). J. Venom. Anim. Toxins. Incl. Trop. Dis. Vol. 12, No. 2, pp: 172-201.
 76. Sharma, V.; Sharma, A. and Kansal, L., 2010. The effect of oral administration of Allium sativum extracts on lead nitrate induced toxicity in male mice. Food. Chem. Toxicol. Vol. 48, No. 3, pp: 928-936.
 77. Siwicki, A.K.; Anderson, D.P. and Rumsey, G.L., 1994. Dietary intake of immunostimulants by rainbow trout affects non-specific immunity and protection against furunculosis. Vet Immunol Immunopathol. Vol. 41, No. 1-2, pp: 125-139.
 78. Smith, V.J.; Brown, J.H. and Hauton, C., 2003. Immunostimulation in crustaceans: does it really protect against infection? Fish. Shellfish. Immunol. Vol. 15, No. 1, pp: 71-90.
 79. Syahidah, A.; Saad, C.R.; Daud, H.M. and Abdelhadi, Y.M., 2015. Status and potential of herbal applications in aquaculture: A review. Iran. J. fish. sci. Vol. 14, No. 1, pp: 27-44.
 80. Takeuchi, T. and Watanabe, T., 1982. Effect of variouse polyunsaturated fatty acid on growth and fatty acid compositions of Rainbow trout, Coho salmon and Chum salmon. Bull. Japan. Soc. Sci. Fish. Vol. 48, No. 12, pp: 1745 -1752.
 81. Tukmechi, A.; Rahmati Andani, H.R.; Manaffar, R. and Sheikhzadeh, N., 2011. Dietary administration of beta mercapto-ethanol treated Saccharomyces cerevisiae enhanced the growth, innate immune response and disease resistance of the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Fish. Shellfish. Immunol. Vol. 30, No. 3, pp: 923-928.
 82. Turan, F., 2006. Improvement of growth performance in tilapia (Oreochromis aureus Linnaeus) by supplementation of redclover Trifolium pratense in diets. Isr. J. Aquac. Vol. 58, No. 1, pp: 34-38.
 83. Winterbourn, C.C.; Hawkins, R.E.; Brian, M. and Carrell, R.W., 1975. The estimation of red cell superoxide dismutase activity. J. Clin. Lab. Med. Vol. 85, No. 2, pp: 337-41.
 84. Worthington, C.C., 1993. Worthington Enzyme Manual. Enzymes and related Biochemicals Worthington Chemical. New Jersey, USA. 730 P.
 85. Wu, G.; Yuan, C.; Shen, M.; Tang, J.; Gong, Y.; Li, D.; Sun, F.; Huang, C. and Han, X., 2007. Immunological and biochemical parameters in carp (Cyprinus carpio) after Qompsell feed ingredients for long‐term administration. Aquac. Res.Vol. 38, No. 3, pp: 246-255.
 86. Xie, J.; Liu, B.; Zhou, Q.; Su, Y.; He, Y.; Pan, L.; Ge, X. and Xu, P., 2008. Effects of anthraquinone extract from rhubarb Rheum officinale Bail on the crowding stress response and growth of common carp Cyprinus carpio var. Jian. Aquaculture. Vol. 281, No. 1-4, pp: 5-11.
 87. Zhang, X.; Yang, F.; Zhang, X.; Xu, Y.; Liao, T.; Song, S. and Wang, H., 2008. Induction of hepatic enzymes and oxidative stress in Chinese rare minnow (Gobio cyprisrarus) exposed to waterborne hexabromocyclododecane (HBCDD). Aquat. Toxicol. Vol. 86, No, 1. pp: 4-11.