حضور گونه (Tunicata: Ascidiacea) Savigny, 1816 Phallusia nigra در منطقه بین جزر و مدی جزیره هنگام، خلیج فارس

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، صندوق پستی: 3995

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

اگرچه تعداد زیادی از موجودات دریایی در نقاط مختلف جهان وجود دارند، ولی اطلاعات کمی از پراکنش گونه‌های Ascidian، آبفشانهای دریایی در ایران وجود دارد. مطالعه حاضر جهت توصیف و پراکنش گونه Phallusia nigra در ناحیه بین جزر و مدی جزیره هنگام صورت گرفته است. نمونه‌های  P. nigra با پیمایش ساحلی، از دیواره بقایای کشتی‌های فلزی موجود در منطقه بین جزر و مدی اسکله هنگام که در شمال جزیره هنگام قرار دارد، در اردیبهشت ۱۳۹۲ جمع‌آوری گردید. نمونه‌برداری در زمان حداقل جزر و بدون استفاده از تجهیزات انجام گرفت. نمونه‌ها درون شیشه‌های حاوی فرمالدوئید قرار داده شده و پس از انتقال به آزمایشگاه، با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر، شناسایی تاکسنومیک، انجام گرفت. این گونه در تحقیق حاضر برخلاف یافته‌های پیشین که محدود به آب‌ های کم عمق بود، تحت تأثیر پدیده‌های مختلف در بخش جزر و مدی مستقر و ساکن شده است و عمق کم نمی‌تواند محدودیتی برای حذف گونه مورد نظر باشد.این اطلاعات پایه در سطح منطقه، ابزاری برای برآورد اثرات احتمالی وارد شده به ‌عنوان Biofouling بر روی جانوران در سایت‌های مورد تهاجم در سال‌های آینده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occurrence Phallusia nigra Savigny, 1816 (Tunicata: Ascidiacea) from Intertidal Hengam Island (Persian Gulf, Iran)

نویسندگان [English]

  • Mahbobeh Mehrdost 1
  • Ehsan Kamrani 1
  • Fereidoon Owfi 2
1 Department of Fishery, Faculty of Marine Science and Technology, Hormozgan University, P.O.Box: 3995, Bandar Abbas, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization (IFRO), P.O.Box: 14155-6116, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although there are different groups of invertebrate in the world, little information about ascidian species from Iranian coastal waters exists. The present study attempts to describe the presence and distribution of Phallusia nigra intertidal zone of Hengam Island. P. nigra specimens were collected in intertidal zone traversal From Ship hulls and metal plates were remained in the area. Samples were placed in the closed jar with formaldehyde and then transferred to the laboratory and Taxonomic identification was carried out using authoritative keys and literature. In this study, unlike previous results which limited to shallow waters were influenced by the various phenomenonand and residing in shallow area. It seems that lower depth is not distribution limitation factor. The basic data in the region, a tool to estimate the possible effects on animals as biofouling invasion sites in the future. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phallusia nigra
  • Ascidiacea
  • Hengam Island
  • Persian Gulf