شناسایی و بررسی تغییرات ماهانه اجتماعات Appendicularia در آبهای پیرامون جزیره‌ی هرمز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه زیست دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، ایران

10.22034/aej.2020.249152.2357

چکیده

اعضای رده لارواسه (Larvacea) یا اپندیکولاریا (Appendicularia)، از غالب‌ترین اجتماعات زئوپلانکتونی معلق خوار بوده که به صورت گسترده‌ای در اکثر دریاها و اقیانوسهای دنیا یافت می‌شوند. در این مطالعه، به منظور بررسی تغییرات ماهانه‌ی این اجتماعات در آبهای ساحلی اطراف جزیره هرمز، نمونه برداری از مرداد 1390 الی خرداد 1391 با استفاده از تور پلانکتون 300 میکرون انجام گرفت. عملیات نمونه برداری به صورت مورب و از نزدیک بستر تا سطح آب در چهار جهت جغرافیایی جزیره و در هر جهت نیز در دو ایستگاه انجام شد. در این مطالعه، 9 گونه از رده لارواسه متعلق به چهار جنس از جمله دو گونه شناسایی نشده تشخیص داده شدند؛ Oikopleura dioica، O. longicuada، O. fusiformis، O. rufescens، Stegosoma magnum، Megalocercus huxleryi، Fritillaria formica digitata، O.sp1 و O.sp2. این گونه‌ها در 80% نمونه‌ها وجود داشتند. بیشترین فراوانی در ماه فروردین ( ind.m-33/32±94/57) و کمترین فراوانی نیزمربوط به ماه مرداد (بدون حضور نمونه) بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and study of monthly variations of Appendicularian communities around Hormuz Island waters

نویسنده [English]

  • Rouhollah Zare
Marine Biology Department, Chabahar Maritime and Marine Science University
چکیده [English]

The class of Appendicularians or Larvacea are marine suspension feeders that found widely in most oceans in the world, often being one of the most common groups in zooplankton communities. In this study, monthly sampling was carried out around the coastal waters of Hormuz Island, in the Persian Gulf from August 2011 to June 2012 with a plankton net (300µm mesh size). Oblique tows were made from near the bottom to the surface at four localities (South, North, East and West) of the Island each having two stations. 9 species (including two unidentified species) belonging to four genera, notably Oikopleura dioica, O. longicuada, O. fusiformis, O. rufescens, Stegosoma magnum, Megalocercus huxleyi, Fritillaria formica digitata. O. rufescens, O. longicuada , O. fusiformis, Oikopleura sp1 and O. sp2 occurred in more than 80% of the samples. Maximum abundance was during the April (57.94 ±32.3 ind. m-3), while minimum values occurred in August (zero ind. m-3).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abundance
  • Larvacea
  • Monthly variations
  • Hormuz Island