شناسایی و بررسی جغرافیای دیرینه فسیل ماهیان نواحی البرز، زاگرس و فلات مرکزی ایران

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 6116- 14155

چکیده

           فسیل ماهیان ایران که از ناحیه البرز (مرکزی) شامل استان‌ های تهران، البرز و مازندران، زاگرس (میانی و جنوبی) شامل استان‌ های کرمانشاه، کردستان، همدان، ایلام، لرستان، چهارمحال بختیاری، خوزستان و هم‌ چنین مناطق مرکزی غربی و جنوبی شامل استان‌ های کرمان، اصفهان، فارس و یزد جمع‌ آوری گردیده بود، با هدف بازنگری و اصلاح گونه شناسی و مشخص نمودن دوره زمانی فسیل شدن (Taphonomy) و دیرینه‌ شناسی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. مجموعه نمونه‌ های فسیلی ماهیان مورد مطالعه شامل صفحات استخوانی، دندان، اسکلت (جمجمه و ستون مهره) و فلس در قالب چهار رده طبقه ‌بندی ماهیان صفحه استخوانی (Placoderms)، غضروفی (Chondrichthyans)، استخوانی (Osteichthyans) و فلس و شعاع‌ های سخت (Acanthodians) شناسایی و کدبندی گردیدند. از تعداد 125 نمونه فسیلی، تعداد 37 گونه متعلق به 21 خانواده شناسایی شده که نمونه‌ های متعلق به سه خانواده Gonostomatidae، Clupeidae و Dussumieriidae به‌ ترتیب بیش ‌ترین فراوانی فسیل ماهیانرا داشته ‌اند. عمده ‌ترین مناطق پراکنش آن‌ ها در ناحیه زاگرس میانی بوده است. کلیه نمونه ‌ها از گروه فسیل‌ های دریایی در سازندهای رسوبی و آهکی زاگرس یافت شده ‌اند. به ‌لحاظ قدمت نمونه‌ ها، قدیمی ‌ترین مربوط به دوره  Mesozoic با 250-200 میلیون سال در سازند بنگستان، و جوان‌ ترین مربوط به دوره Tertiary با 5-2 میلیون سال در سازند مکران بودند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Classification and study on fish fossils taphonomy and paleontology of Alborz, Zagros and Central Plato of Iran

نویسندگان [English]

  • Fereidoon Owfi
  • Shahram Dadgar
  • Mahnaz Rabbaniha
Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI) of Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

Fish fossils of the Alborz (central) and the Zagros (central and southern) region, and some of the central plato from Iran has been collected, with the aim of identification and systematic revise and defining the period of the fossilized typology (Taphonomy) and paleontology was used. Fossil samples were including bone plates, teeth, skeleton (skull, spine) and fish scales into four categories Placoderms, Chondrichthyans, Osteichthyans and Acanthodians were identified and coded. Of the 125 fossil specimens, 37 species belonging to 21 families were identified which samples belonging to three families Gonostomatidae, Clupeidae and Dussumieriidae have the highest abundance of fossilized fish. The main distribution areas were in the central Zagros region. All samples of marine fossils from in sedimentary formations and limestone of Zagros had been found. The oldest examples were of the Mesozoic period, 250-200 million years old of Bangestan formation, and the youngest samples of the Tertiary Period, dating back 5.2 million years old of Makran formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish Fossils
  • Paleontology
  • Geo-formation
  • Zoogeography
  • Alborz and Zagros and Central Plato Zone
  • Iran