شناسایی و معرفی سخت پوستان کوچک کلادوسر در دریاچه گهر کوچک استان لرستان

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، صندوق پستی: 181- 19735

چکیده

           این مطالعه اولین و تنها بررسی انجام شده بر روی دریاچه گهر در ایران بوده که در توالی ماهانه از اردیبهشت ماه 1389 تا اردیبهشت ماه 1390 صورت گرفته است. دریاچه گهر تنها دریاچه مرتفع کوهستانی ایران به فرم Patenoster یا دانه تسبیحی است که در قلب منطقه حفاظت شده اشترانکوه در استان لرستان واقع شده است.هدف از این مطالعه معرفی زئوپلانکتونهای راسته کلادوسرا در دریاچه تالابی گهر کوچک (دریاچه اول) بود. به‌ دلیل عمق کم و غلبه گیاهان آبزی در تمام سطح دریاچه، جهت نمونه ‌برداری هم از میان فضاهای بازتر و هم از کناره‌ های گیاهان آبزی، 100 لیتر آب توسط تور پلانکتون‌ گیر 30 میکرون فیلتر گردید. براساس نتایج به دست آمده 14 گونه کلادوسر شناسایی گردید. کلادوسرهای شناسایی شده متعلق به 2 خانواده و 6 جنس و شامل گونه‌ های Simocephalus expinosus var.? ،Simocephalus expinosus،Simocephalus vetulus ،Chydorus sphaericus ،Chydorus faviformis، Chydorus latus،Ceriodaphnia reticulata ، Alona quadrangularis، Alona affinis، Alona gutata، Alonella diaphana،Alonella sp.  ، Scapholeberis kingi و Pleuroxus hamulatus بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and introduction of microcrustacean cladocera in Small Gahar Lake- Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • Rezvan Mousavi Nadushan
  • Monir Ghiasabadi
Department of Fishery, Marine Science and Technology Campus, North branch of Tehran, Islamic Azad
چکیده [English]

Gahar Lake is located in the center of the protected area of Oshtorankooh in Lorestan province. This lake is a unique high-mountain lake "Paternoster or Lord's Prayer" with two water body connected by a stream. There is not any research and published study about limnology, biology and taxonomic composition of its organisms. This study is the first one and a part of a complete investigation on planktonic community and trophic status of GaharLake. SmallGaharLake is a shallow water body and submerged macrophytes have covered entire the lake. So this study was conducted to introduce cladoceran species composition of small macrophyte dominant lake. Zooplankton assemblage was sampled from open waters and near macrophytes using a 30 micron net, filtering 100 liter water, during a period of 1 year from Ordibehesht 1389 to Ordibehesht 1390 (except 3 months of ice period) The Cladoceran taxa composition of small Gahar Lake revealed 14 species.  These species belong to 2 families and 6 genera including: Simocephalus expinosus var.? ,  Simocephalus expinosus , Simocephalus vetulus , Chydorus sphaericus , Chydorus faviformis, Chydorus latus  Ceriodaphnia reticulata , Alona quadrangularis Alona affinis, Alona gutata, Alonella diaphana,  Alonella sp.,   Scapholeberis kingi, and Pleuroxus hamulatus.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cladocera. Paternoster Lake
  • Species Richness
  • Small Gahar Lake