بررسی وضعیت الکتروکاردیوگرافی، تغییرات فشار خون و مقادیر آنزیم های سرمی خون سگ بعد از تجویز ویگاباترین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل دامپزشکی استان زنجان، سازمان دامپزشکی کشور، زنجان، ایران

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

صرع یک اختلال نورولوژیکی شایع و از مدت ها پیش اثر داروی ضد صرع بر جریان خون مغزی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از داروهای کاربردی در درمان صرع ویگاباترین است که عمدتا در درمان تشنج جزئی و اسپاسم استفاده می شود. این دارو به دنبال مصرف خوراکی به خوبی جذب می شود و 60 الی 80 درصد آن از طریق ادرار به صورت تغییر نیافته دفع می شود هم چنین می تواند سطح اسید آمینوبوتیریک سیستم عصبی مرکزی را بالا ببرد به طوری که باعث تغییر در عملکرد قلب، ریتم قلب، ضربان قلب و فشار خون شود. در این مطالعه 12 قلاده سگ به طور تصادفی مورد استفاده قرار گرفتند که بعد از مطالعات قلبی و آلودگی های انگلی 5 سی سی نمونه خون جهت مطالعات سرمی اخذ گردید سپس ویگاباترین به صورت خوراکی به میزان 500 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن در روز تا 7 روز استفاده شد که پس از آن  بدون بی هوشی و استرس در سگ ها از سمت راست آن ها نوار قلب اخذ گردید که نتایج به دست آمده تحت تجزیه و تحلیل به روش آماری آنالیز واریانسی یک طرفه (ANOVA) قرار گرفت. سطح معنی دار بودن نتایج به صورت (p≤0.05) بود. نتایج این مطالعه نشان داد که به دنبال مصرف دارو ضربان قلب کاهش یافته و فواصل امواج PR و RR افزایش دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Electrocardiographic status, changes in blood pressure and serum enzymes in dogs after administration of Vigabatrin

نویسندگان [English]

 • Mohammad Amin Shahbazi 1
 • Navab Ghobadi 2
1 General Veterinary Administration of Zanjan Province, Iran Veterinary Organization, Zanjan, Iran
2 Department of Animal Science, Agriculture Faculty, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Epilepsy is a common neurological disorder. The effect of antiepileptic drugs on cerebral blood flow has long been considered. One of the drugs used in the treatment of epilepsy is Vigabatrin, which is mainly used in the management of partial seizures and spasms. This drug is well absorbed after oral administration and 60 to 80% of it is excreted unchanged in the urine. It can also increase the level of amino butyric acid in the central nervous system by altering heart functional Heart, heart rate and blood pressure. In this study 12 dogs were randomly used. After cardiac studies and parasitic infections 5cc of blood samples were taken for serum studies. Vigabatrin was then administration orally at a dose of 500 mg per kg body weight per day for up to 7 days. After which an ECG was taken from the right side of the dogs without anesthesia and stress. The results were analyzed by one-way analysis of variance (ANOVA). Level of significance of the results was (p≤0.05).The results showed that the heart rate decreased and the PR and RR intervals increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vigabatrin
 • ECG
 • Serum Enzymes
 • Blood Pressure
 • Dog
 1. McClelland, D., Evans, R.M., Barkworth, L., Martin, D.J. and Scott, R.H., 2004. BMC.
 2. Monté, C.P., Arends, J.B., Tan, I.Y., Aldenkamp, A.P., Limburg, M. and de Krom, M.C., 2007. Sudden unexpected death in epilepsy patients: Risk factors. A systematic review. Seizure. 16(1): 1-7.
 3. James, W., Wheless, R., Eugene, R., Stephen, D. and Collins, V., 2007. The Journal of the American Society for Experimental Neuro Therapeutics. 4: 163-172.
 4. Hosking, S.L., Roff Hilton, E.J., Embleton, S.J. Gupta, A.K., 2003. Epilepsy patients treated with vigabatrin exhibit reduced ocular blood flow. Br J Ophthalmol. 87: 96-100.
 5. Singewald, N., Fitscher, A. and Philippu, A., 1992. Effects of gamma-vinyl GABA (vigabatrin) on blood pressure and body weight of hypertensive and normotensive rats, naunyn-schmiedeberg's archpharmacol. 345: 181-186.
 6. Tilly, L.P., Smith, Jr., Francis, W.K., Oyama, M.A. and Sleeper, M.M., 2008. Mannual of Canine and Feline Cardiology. Fourth Ed. Saunders Elsevier. 49-59.
 7. Loscher, W., 1982. Cardiovascular effects of GABA, GABA-aminotransferase inhibitors and valproic acid following systemic administration in rats, cats and dogs: pharmacological approach to localize the site of action, Arch Int Pharmacodyn Ther. 257(1): 32-58.
 8. Richens, A., McEwan, J.R., Deybach, J.C. and Mumford, J.P., 1997. Evidence for both in vivo and in vitro interaction between vigabatrin and alanine transaminase, Br J Clin Pharmacol. 43(2): 163-168.
 9. Trevor, J., Katzung, G. and Susan, B., 2007. Katzung & Trevor's Pharmacology Examination and Board Review, First Ed. McGraw-Hill Professional. 359-472.
 10. Okumura, H., Omote, M. and Takeshita, S., 1996. In vitro effects of the novel anti-epileptic agent vigabatrin on alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase activities in rat serum. Arzne imittel forschung. 46(5):
  459-462.
 11. Cheung, M.Y. and Viney, M., 2007. Anesth Analg. 105(4): 1127-1129.
 12. Kondo, T., Fromm, G.H. and Schmidt, B., 1991. Epilepsy Res. 8(3): 226-231.
 13. Guerrero-Figueroa, R., Escobar-Juyo, A., Caballero García, G. and Blanco-Castillo, I.P., 1999. Rev Neurol. 29(12): 1147-1153.
 14. Alden, K.J. and García, J., 2001. J Pharmacol Exp Ther. 297(2): 727-235.
 15. Boroujerdi, A., Kim, H.K., Lyu, Y.S., Kim, D.S., Figueroa, K.W., Chung, J.M. and Luo, Z.D., 2008. 139(2): 358-366.
 16. Libby, P., Bonow, R.O., Mann, D.L. and Zipes, D.P., 2008. Braunwald's Heart Disease, Eighth Ed. Philadelphia, Saunders Elsevier. 149-974.