مطالعه اثر سد سنگبان بر ویژگی های ریختی جمعیت های سیاه ماهی (Capoeta gracilis) با استفاده از دو روش ریخت سنجی هندسی و سنتی

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، صندوق پستی: 6619-14155

چکیده

 دست‌کاری اکوسیستم‌ های رودخانه ‌ای از جمله رودخانه طالقان به ‌وسیله احداث سد بر روی آن‌ ها شرایط اکولوژیکی جدیدی را برای ساکنان این زیستگاه‌ ها فراهم می‌ کند که باید برای ادامه بقاء با این شرایط سازگاری پیدا کنند. مطالعه حاضر به‌ منظور بررسی تفاوت‌ های ریختی جمعیت‌ های سیاه‌ ماهی ساکن در بالادست و پایین‌ دست سد سنگبان رودخانه طالقان، بر اساس دو روش ریخت‌ سنجی سنتی و هندسی و نیز مقایسه قدرت این دو روش در تفکیک ریختی این جمعیت‌ های جدا شده انجام شد. نتایج نشان داد که ریخت ‌سنجی هندسی برخلاف روش سنتی قادر به تفکیک این جمعیت ‌های بسیار نزدیک از نظر ویژگی ‌های ریختی بود. بنابراین دو جمعیت سیاه ‌ماهی در روش ریخت ‌سنجی هندسی با دقت و اطمینان بالایی از لحاظ ریختی از یکدیگر تفکیک شدند (0/005>P). نتایج هم ‌چنین نشان ‌داد که سد سنگبان باعث تفاوت معنی ‌داری در ویژگی ‌های ریختی شامل تغییر در عمق بدن، طول و عمق سر و عمق ساقه دمی در جمعیت‌ های دو سوی سد شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Sangban Dam on the morphologicl chaactrestics of Siah mahi (Capoeta gracilis, keyserling, 1864) populations using traditional and geometric morphometrics techniques

نویسندگان [English]

  • Dornaz Salehinia 1
  • Soheil Eagderi 2
  • Neamat Allah Khorasani 1
  • Mazaher Zamani Faradonbe 2
1 Biodiversity department, Environment Faculty, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Fisheries Department, Natural Resources Faculty, University of Tehran, Karaj. Iran.
چکیده [English]

Manipulation of riverine ecosystems shch as Taleghan river by construction of dam on them, provide new ecological conditions for its Inhabitants which they must be adapted to these new conditions for surviving. Therefore, this study was carried out to investigate the morphological differences of Siah mahi (Capoeta gracilis) populations living up and downstream of the Sangban Dam constructed on the Taleghan river, using geometric and traditional morphometric methods and also, to compare the feasiblity of these two methods to reveal their morphological differences. The results showed that geometric morphometric technique is an accurate and powerfull tool to discriminate close populations in terms of morphological charactrestics compared to traditional one. Therefore, two populations of Siah mahi were morphologicaly discrimintaed using geometric method nethod (P<0.05). The results also revealed that the Sangban Dam was caused differences in morphological features including body depth, head length and depth and caudal peduncle depth of up and downstream populations of Siah mahi.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dam
  • Population discrimination
  • Siah Mahi
  • Morphometric
  • traditional
  • Geometric