بررسی نقاط قوت و ضعف مطالعات حیات وحش در گزارش های ارزیابی اثرات محیط زیستی کشور

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

2 دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

عدم توجه کافی به گونه‌ های جانوری و گیاهی که در محدوده اجرای پروژه ‌ها قرار گرفته اند، می‌ تواند عواقب جبران ناپذیری را ایجاد نماید. ارزیابی آثار توسعه بر محیط‌ زیست از طریق گزارش ارزیابی اثرات، یک راه مهم برای حفظ بقای این ذخائر زیستی ارزشمند است. یکی از بخش ‌های مهم در فرایند تهیه و بررسی گزارش ارزیابی محیط ‏زیستی پروژه‏ ها، مطالعات حیات‌ وحش است. لذا این مطالعه با هدف تعیین کیفیت مطالعات وضعیت حیات ‌وحش به شناسایی نقاط ضعف و مشکل گزارش ‌های ارزیابی اثرات پرداخته است. لذا این پژوهش با انتخاب 50 گزارش از سال 1376لغایت 1390 درطول دوره 15 ساله، فرایند ارزیابی محیط زیستی با اقتباس از روش Lee  وColley به تعیین کیفیت گزارش ‌های ارزیابی در مطالعات حیات پرداخته است. معیارهایی در بخش های مختلف گزارش‌ های ارزیابی در سطوح مختلف تعیین شده و به ‌صورت سلسله مراتبی مورد ارزشیابی قرار می‌ گیرد. در این پژوهش برای مطالعات حیات ‌وحش، هفت بخش کلی تعیین گردید و کیفیت مطالعات حیات ‌وحش در 50 گزارش ارزیابی در چهار سطح مورد ارزشیابی قرار گرفت. با توجه به نتایج به ‌دست آمده، در کل از گزارش ‌های ارزیابی اثرات محیط ‌زیستی در بخش مطالعات حیات ‌وحش، 36% دارای کیفیت خوب و 52% باکیفیت متوسط ارزیابی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluate strengths and weaknesses of wildlife Studies in Environmental Impact Assessment reports of Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rasouli nasab 1
  • Bahman Jabbarian Amiri 2
  • Mohammd Kaboli 2
  • Afshin Danehkar 2
1 Department of Environment, University college of Agriculture & Natural Resources University of Tehran, Karaj
2 Department of Environment, University college of Agriculture & Natural Resources University of Tehran, Karaj
چکیده [English]

Lack of sufficient attention to animal and plant species that are within the scope of projects, can cause irreparable
consequences. Impacts of development on the environment through impact assessment report, an important way
to maintain the survival of these valuable biological resources. One of the important sectors in the procurement
process and environmental assessment projects, studies of wildlife. Therefore, this study aimed to determine the
quality of the studies to identify weaknesses and problem wildlife impact assessment reports have been investigated.
This study selected 50 reports since 1376 until 1390 during the period of 15 years the environmental assessment
process based on the method of Lee and Colley (1992) to determine the quality of life studies conducted in the
evaluation reports.
The criteria are set at different levels in various parts of the assessment reports and the hierarchy is evaluated.
In this study for discussing wildlife 7 sections are determined and the quality of wildlife in 50 assessment reports
in four levels is evaluated. According to the results, 36 % of reports in studies of wildlife have good quality, 52%
average quality and 7% are poor and very poor in quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wildlife
  • evaluation
  • Hierarchical
  • Environmental Impact Assessment Report