شناسایی بلوک ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی (Ursus thibetanus gedrosianus) در استان هرمزگان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

2 مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، تهران

3 انجمن حفاظت گران بدون مرز، تهران

4 اداره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستان، زاهدان

چکیده

خرس سیاه ایرانی (Ursus thibetanus gedrosianus) زیرگونه به ­شدت در آستانه انقراض در جنوب­ شرق کشور است که به ­واسطه تخریب و تکه ­تکه شدن زیستگاه و کاهش اندازه جمعیت در تهدید قرار دارد. این مطالعه با هدف شناسایی و ارزیابی بلوک­ های زیستگاهی و مدل­ سازی لکه ­ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان انجام شد. ارزیابی بلوک­ های زیستگاهی توسط پیمایش میدانی، مدل­ سازی مطلوبیت زیستگاه توسط نرم ­افزار MaxEnt و مدل­ سازی لکه ­های زیستگاهی و کریدورهای زیستگاهی توسط نرم ­افزار CorridorDesigner انجام گرفت. تعداد 9 بلوک زیستگاهی برای خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان شناسایی شد. بزرگ­ ترین لکه جمعیتی با مساحتی در حدود 1041 کیلومتر مربع در مهم­ ترین بلوک زیستگاهی یعنی منطقه بشاگرد واقع است. بلوک­ های زیستگاهی بشاگرد و رودان توسط مهم ­ترین کریدور که بیش ­ترین طول را نیز با حدود 70 کیلومتر دارا بود، به­ هم متصل می­ شوند. هر چند که تراکم جاده­ های داخل کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی در استان هرمزگان پایین بود (27/73 متر بر کیلومترمربع)، اما بسیاری از کریدورهای زیستگاهی توسط جاده­ های اصلی به­ صورت عرضی قطع می­ شوند و جاده­ ها امنیت افراد خرس سیاه در حال حرکت در کریدورهای زیستگاهی را به ­خطر
می­ اندازند. لکه­ های زیستگاهی به ­عنوان پناه و استراحتگاه در داخل کریدورهای زیستگاهی در حدود 13 درصد مساحت کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی را در برمی ­گیرند.
حفاظت از بلوک­ های زیستگاهی خرس سیاه ایرانی به­ همراه کریدورهای زیستگاهی از مواردی است که باید برای حفاظت این زیرگونه در معرض انقراض، مورد توجه سازمان حفاظت محیط ­زیست قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying habitat blocks and corridors for the Iranian black bear (Ursus thibetanus gedrosianus) in Hormozgan province

نویسندگان [English]

 • Kamran Almasieh 1
 • Mohammad Kaboli 1
 • Fatemeh Rasouli nasab 1
 • Taher Ghadirian 2
 • Hadi Fahimi 3
 • Elham Abtin 4
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, P. O. Box: 4111
2 Persian Wildlife Heritage Foundation, Tehran
3 Borderless Wildlife Conservation Society, Tehran
4 Provincial Office of Department of the Environment, Sistan and Baluchistan province, Zahedan
چکیده [English]

Iranian black bear (Ursus thibetanus gedrosianus) (IBB) is a critically endangered subspecies in southeastern Iran which is threatened by population decline and habitat fragmentation. This study was carried out with the aim of identifying habitat blocks, habitat patches and habitat corridors of the IBB in Hormozgan province. Field survey was conducted to assess habitat blocks. Habitat modeling was carried out by using MaxEnt and habitat patches and habitat corridors were modelled by using CorridorDesigner. 9 habitat blocks were identified for the IBB in Hormozgan province. The largest population patch of the IBB was about 1041 km2 that covered the most important habitat block (i.e. Bashagard area). Habitat blocks of Bashagard area and Rudan area are linked by the most important and almost the highest length of corridor with about 70 km. Although the density of roads in the all habitat corridors was low (27.73 m/km2), most of habitat corridors were crossed by roads and roads create insecure condition for IBB movement through habitat corridors. Stepping stones, as the cover area for the IBBs, created 13% proportion of all habitat corridors. Conservation of main habitat blocks as well as habitat corridors of this endangered subspecies in Hormozgan province should be taken into consideration by the Department of Environment in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian black bear
 • Habitat block
 • Habitat corridor
 • Habitat patch
 • Hormozgan province