ارزیابی مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی (1927 Panthera pardus saxicolor, Pocock) با روش آنتروپی بیشینه (Maxent) در پارک ملی تندوره طی فصول تابستان و پاییز

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

2 گروه فیزیولوژی دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، صندوق پستی: 15739-49138

چکیده

    پلنگ ایرانی (Panthera pardus saxicolor) به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گربه‌سانان ایران از جایگاه ویژه­ای در مدیریت و حفاظت از حیات‌وحش برخوردار است. این گونه توسط اتحادیه بین­ المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) در رده حفاظتی در معرض خطر انقراض (EN) قرارگرفته است. مهم­ ترین عامل در کاهش جمعیت این گونه، تخریب و نابودی زیستگاه­ های آن معرفی‌ شده است. لذا شناخت عوامل مؤثر بر مطلوبیت زیستگاه پلنگ به‌عنوان یک ابزار کارآمد، می­ تواند مدیران را در مدیریت و حفاظت از
زیستگاه­ های باقی‌مانده و انتخاب لکه­ های جدید یاری رساند. در این مطالعه با استفاده از رویکرد بی‌نظمی بیشینه و جمع­ آوری داده­ های میدانی، مدل مطلوبیت زیستگاه پلنگ ایرانی در پارک ملی تندوره که یکی از مهم­ ترین زیستگاه­ های این گونه در ایران است، طی سال 1391 در فصول تابستان و پاییز تهیه شد. قدرت پیش­ بینی مدل تهیه‌ شده با استفاده از شاخص
AUC محاسبه‌ شده (0/878) که نشان از قدرت خوب مدل در پیش ­بینی مطلوبیت زیستگاه این گونه است. نتایج نشان داد که مهم ­ترین عامل مؤثر بر حضور یا عدم حضور پلنگ در این منطقه فاصله از جاده است. به‌علاوه مطلوب­ ترین زیستگاه پلنگ در این فصول ارتفاع 1900 تا 2300 متری از سطح دریا و در جهت شمالی و هم­ چنین فاصله 1100 تا 2500 متری از چشمه­ ها واقع‌ شده است. این نتایج مشخص‌ کننده تأثیر منفی جاده­ ها روی گونه­ های ارزشمند و حفاظت‌شده پارک­ های ملی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess habitat suitability Persian leopard (Panthera pardus saxicolor, Pocock 1927) based on maximum entropy method (Maxent) during the summer and fall in the National Park Tandooreh, Iran

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shoaee 1
  • Mostafa Gholipour 1
  • Hamid Reza Rezaei 1
  • Sarallah Yarmohammadi babrbarestani 2
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Fisheries and Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
2 Faculty of animal sciences Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box:49138-15739, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Persian leopard (Panthera pardus saxicolor), as the biggest cat species in Iran, has an outstanding position in wildlife management. This species has been recognized as endangered by the International Union for Conservation of Nature (IUCN). Primary factor contributing to declining number of this species has been recognized as habitat degradation and destruction. Hence, diagnosing influential factors determining habitat suitability could benefit managers in protecting current habitats while looking for never potential patches. Being aided by the maximum entropy approach and detailed field surveys during summer and fall of 2013, this study strives for the development of a habitat suitability model for leopard in Tandooreh National Park, Iran, as one of the significant leopard habitats in the country. Model predictive power has been examined by the AUC index, achieving 0.878 which denotes the high potency of the model in predicting habitat suitability. Given the results, distance to roads has been selected as the most influential factor in explaining presence or absence of leopard in any given region. Moreover, the most suitable habitat for leopards during these seasons, has been in the elevation range of 1900-2300 m.a.s.l. in the northern aspect and 1100-2500m away from springs. The results suggest the adverse effect of roads on this invaluable carnivore in National Reserve Parks in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Habitat suitability
  • MAXENT
  • Persian leopard
  • Tandooreh National Park