بوم شناسی و زیست شناسی جوجه آوری سار صورتی (Sturnus roseus Linnaeus, 1758) در اردبیل

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

2 دانشگاه اراک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه محیط زیست، کد پستی 8349- 8- 38156

3 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

چکیده

به ­منظور بررسی وضعیت جوجه ­آوری سار صورتی در استان اردبیل، پس از پایش ­های میدانی و گفتگو با محیط ­بانان و مردم محلی، کلونی با فراوانی نسبتاً بالا از این گونه در معدن سنگ پیر­آلقر اردبیل ثبت گردید. در این پژوهش که در بهار و تابستان 1393 انجام شد، تلاش گردید تا عوامل موثر بر جوجه ­آوری سار صورتی و هم­ چنین برخی ویژگی­ های فنولوژیک و بوم ­شناختی این گونه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن بود که با آشیان ­گزینی و مشارکت هر دو جنس در ساخت آشیانه در اواخر اردیبهشت، دسته تخمی با اندازه متغیر بین سه تا شش عدد گذاشته شده (136=n) و پس از حدود دوماه جوجه ­ها به پرواز در آمدند. هم ­چنین برآورد موفقیت جوجه ­آوری این پرنده با شیوۀ میفیلد نشان داد که احتمال بقای جوجه ها در دوره تفریخ و خروج آن­ ها از تخم تا زمان پرواز به­ ترتیب  74 و 89 درصد است. موفقیت کلی جوجه­ آوری این گونه با این شیوه، حدود 71 درصد برآورد گردید. با بررسی تخم‌ها و جوجه ­های از بین رفته در آشیانه‌‌‌‌‌ها مشخص گردید که بیش ­ترین میزان تلفات به مرحله قبل از تفریخ و دوره انکوباسیون تعلق دارد و مهم ­ترین طعمه ­خواران شامل مار، روباه، شغال، کلاغ و رودک هستند. تحلیل­ ها نشان می ­دهد میزان موفقیت به پرواز درآمدن جوجه ­ها از آشیانه­ ها تاثیر قابل ملاحظه ­ای از ویژگی­ های خرد ساختار آشیانه­ ها به­ ویژه عمق آشیانه، می ­پذیرد. نتایج به ­دست آمده نشان می دهد، انواع ملخ ­ها ماده غذایی غالب مورد استفاده توسط این گونه می ­باشد.

کلیدواژه‌ها