بررسی اثرات ضد باکتریایی نانوذرات CuO بر روی باکتری یرسینیا راکری (Yersinia ruckery)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 گروه شیلات، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قایمشهر، ایران

چکیده

استفاده از نانوذرات اکسید فلزی جهت مقابله با عفونت ­های باکتریایی به­ عنوان روش جایگزین آنتی بیوتیک­ ها می­ تواند موثر باشد. در این تحقیق خواص ضد‏باکتریایی نانو‏ذرات اکسید‏مس بر روی باکتری یرسینیا‏راکری بررسی شد. هدف از این بررسی معرفی خواص ضد‏میکروبی و ضدباکتریایی، نانو ذرات CuOاست. نانو‏ذرات با تولید رادیکال آزاد  O2 و OH سبب اکسیداسیون و تخریب غشای میکروارگانیسم‏ ها می‏ شوند. اثر ضد‏باکتریایی نانو‏ذرات مس بر روی باکتری یرسینیا‏راکری، براساس قطر ناحیه ‏بازداری از طریق آزمایش‏ های چاهک و محیط آب­ گوشت با غلظت‏ های مختلف 0/2، 0/4، 0/6، 0/8 و 1 درصد به ­طور جداگانه بررسی شد. غلظت‏ های بحرانی و تاثیر‏گذاری و سینتیک ‏کشندگی نانو‏ذرات با آنتی‏ بیوتیک رایج اکسی‏ تتراسایکلین مقایسه گردید. نسبت حداقل غلظت مهار‏ رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری­ کشی (MBC) در این محیط‏ ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق مشخص نمود نانوذرات CuO اثرات بازدارندگی برعلیه باکتری گرم منفی یرسینیا‏راکری دارند. قطر ناحیه بازداری اکسیدمس در حضور غلظت 1%، 6 میلی­ متر و در برابر اکسی‏ تتراسایکلین نیز 7 میلی­ متر است. به­ طور­کلی می‏ توان نتیجه گرفت نانوذرات اکسید‏ مس بعد از آنتی‏ بیوتیک اکسی‏ تتراسایکلین، به­ عنوان گزینه مناسب ضدمیکروبی، در زمینه‏ ضد‏عفونی کردن آب‏ های پرورشی، دیواره استخر‏ها و پاک­ سازی محیط‏ ها پیشنهاد می‏ شود و از نظر بهداشتی و اقتصادی حایز اهمیت است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of Antibacterial effects of CuO Nano- Particles On yersinia rockery

نویسندگان [English]

  • Bahareh Matan Kapouri 1
  • Maryam Shapoori 1
  • Abbas Bozorgnia 2
1 Department of Natural Resources, Savadkooh Unit, Islamic Azad University, Savadkooh, Iran
2 Department of Fisheries, Ghaemshahr Unit, Islamic Azad University, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

The use of metal oxide nanoparticles can be effective to eliminate the bacterial infections, as an Alternative to antibiotics. In this study, antibacterial properties of nonmaterials of  CuO are investigated against yersinia rockery.The aim of this study this research was introducing the properties of the anti-microbial and antibacterial of  CuO Nano-particlesThe Nano-particles caused oxidization and destruction of micro-organisms’ membranes by producing free radicals of OH and O­².The anti-bacterial effect of Cu nano-particles on yersinia ruckery bacteria was investigated separately based on the diameter of the preventive region by experiment the small hole and broth media containing the of 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.0 percent of concentrations, respectively.Comparison of the critical and effective concentrations as well as nano-particles’ synthic-mortality were examined with the common antibiotics of oxi-tetra-cycline.The minimum of the Inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) in this media were analyzed.The results of this study showed that CuO nanoparticles exhibited inhibitory effects against gram-negative bacteria.The diameter of CuO preventive region was 6mm and oxi-tetra-cycline was 7mm (1%).Finally, oxi-tetra-cycline anti-biotics was selected as the best alternative for anti-microbial purposes and secondly CuO nano-particles were recommended as an anti-microbial used for anti-infection of culture water and pool walls. This is of importance hygienically and economically.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yersinia ruckery
  • nano-particle
  • CuO
  • Anti-microbial effect