بررسی اثرات ضد باکتریایی نانوذرات CuO بر روی باکتری یرسینیا راکری (Yersinia ruckery)

نوع مقاله : سایر

نویسندگان

1 گروه منابع طبیعی، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران

2 گروه شیلات، واحد قایمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قایمشهر، ایران

چکیده

استفاده از نانوذرات اکسید فلزی جهت مقابله با عفونت ­های باکتریایی به­ عنوان روش جایگزین آنتی بیوتیک­ ها می­ تواند موثر باشد. در این تحقیق خواص ضد‏باکتریایی نانو‏ذرات اکسید‏مس بر روی باکتری یرسینیا‏راکری بررسی شد. هدف از این بررسی معرفی خواص ضد‏میکروبی و ضدباکتریایی، نانو ذرات CuOاست. نانو‏ذرات با تولید رادیکال آزاد  O2 و OH سبب اکسیداسیون و تخریب غشای میکروارگانیسم‏ ها می‏ شوند. اثر ضد‏باکتریایی نانو‏ذرات مس بر روی باکتری یرسینیا‏راکری، براساس قطر ناحیه ‏بازداری از طریق آزمایش‏ های چاهک و محیط آب­ گوشت با غلظت‏ های مختلف 0/2، 0/4، 0/6، 0/8 و 1 درصد به ­طور جداگانه بررسی شد. غلظت‏ های بحرانی و تاثیر‏گذاری و سینتیک ‏کشندگی نانو‏ذرات با آنتی‏ بیوتیک رایج اکسی‏ تتراسایکلین مقایسه گردید. نسبت حداقل غلظت مهار‏ رشد (MIC) و حداقل غلظت باکتری­ کشی (MBC) در این محیط‏ ها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق مشخص نمود نانوذرات CuO اثرات بازدارندگی برعلیه باکتری گرم منفی یرسینیا‏راکری دارند. قطر ناحیه بازداری اکسیدمس در حضور غلظت 1%، 6 میلی­ متر و در برابر اکسی‏ تتراسایکلین نیز 7 میلی­ متر است. به­ طور­کلی می‏ توان نتیجه گرفت نانوذرات اکسید‏ مس بعد از آنتی‏ بیوتیک اکسی‏ تتراسایکلین، به­ عنوان گزینه مناسب ضدمیکروبی، در زمینه‏ ضد‏عفونی کردن آب‏ های پرورشی، دیواره استخر‏ها و پاک­ سازی محیط‏ ها پیشنهاد می‏ شود و از نظر بهداشتی و اقتصادی حایز اهمیت است. 

کلیدواژه‌ها