استفاده از آغازگرهای اختصاصی در بررسی تنوع جلبک های هم زیست زوگزانتله با مرجان های هرماتیپیک در جزیره هنگام-خلیج فارس

نوع مقاله : زیست شناسی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران، صندوق پستی : 775-14515

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم

چکیده

مرجان ­های هرماتیپیک میزبان داینوفلاژل ه­ای از جنس Symbiodinium (Zooxanthellae) می ­باشند. جنس Symbiodinium تاکنون به نه کلاد ژنتیکی گوناگون (A-I) تقسیم شده است. کلادهای مختلف Symbiodiniumخصوصیات اکولوژیک و فیزیولوژیک گوناگونی دارند و می‌توانند تأثیرات متفاوتی بر دوام و بقای موجودات هم ­زیست با آن­ ها داشته باشند. از آن­ جائی­ که بقای آبسنگ ­های مرجانی وابسته به نوع زوگزانتله هم ­زیست با آن ­هاست، شناسائی کلادهای هم ­زیست آن ضروری به ­نظر می­ رسد. در این مطالعه از کلادهای اختصاصی برای روشن کردن تنوع زوگزانتله در هر گونه مرجان استفاده شد. بدین منظور نه کلنی مرجان از جزیره هنگام جمع­ آوری شد. پس از خارج کردن توده لزج زوگزانتله از بافت­ های مرجان توسط پمپ هوا، DNA به ­روشCTAB استخراج شد. سپس واکنش زنجیره­ای پلیمراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی کلادهای زوگزانتله انجام گرفت. نتایج نشان داد که اغلب گونه ­ها میزبان بیش از یک کلاد می­ باشد. کلادهای D و C به­ ترتیب از هشت و هفت گونه مرجان شناسائی شدند، درحالی که کلاد A با سه گونه هم زیست بود. غالب بودن کلاد  D در خلیج ­فارس حاکی از مقاومت این کلاد در برابر شرایط سخت محیطی می­ باشد لیکن احتمال می رود که هم ­زیستی مرجان­ های هرماتیپیک با بیش از یک کلاد مقاومت آبسنگ­ ها را در برابر شرایط محیطی خلیج ­فارس افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using clade specific primers to clarify the diversity of zooxanthellae in the hermatypic corals off Hengam Island

نویسندگان [English]

  • Hamed Dehghani 1
  • Pargol Ghavam Mostafavi 1
  • Seyed Mohammad Reza Fatemi 1
  • Jalil Fallah Mehrabadi 2
1 Department of Marine Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, 1477893855
2 Department of Biology, School of Basic Science, University of Qom,Qom, Iran, Postal code: 3716146611
چکیده [English]

Hermatypic corals are hosts to a group of exceptionally diverse dinoflagellate symbiont in the genus Symbiodinium (commonly referred to as zooxanthellae). The genus Symbiodinium is currently classified into nine genetic clades (A–I). These clades possess different ecological and physiological characteristics so they play an important role in survival of corals. Since the survival of coral reefs is related to the resistant types of Symbiodinium clades, so identification of these symbionts seems to be necessary. This study aims to use clade specific primers to clarify the diversity of Symbiodinium in each coral species. For this purpose nine coral species were collected. Coral fragments were airbrushed, then DNA extracted with CTAB method. PCR amplification was performed using clade specific primers. The results showed that multiple Symbiodinium clades are hosted by the most coral species. Clade D and C were detected from eight and seven of the coral species respectively while clade A was found in three of species. Since clade D is the most resistant clade against environmental changes, it is natural to identify this clade. It is predicted that hosting multiple zooxanthellae clades may increase tolerance of coral’s sensitivity to harsh environmental conditions of the Persian Gulf.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf
  • Hengam Island
  • Symbiodinium
  • Clade