توصیف ساختار استخوانی سیاه ماهی مرکزی (1877 Kessler, Capoeta buhsei) از حوضه دریاچه نمک

نوع مقاله : ریخت شناسی

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، صندوق پستی: 14515-775

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

گونه سیاه­ ماهی مرکزی Capoeta buhsei یکی از نه گونه جنس سیاه­ماهی در ایران و بومی حوضه دریاچه نمک می ­باشد. با توجه به این­ که در مورد این گونه اطلاعات اندکی در دسترس بوده و بسیاری از ویژگی­ های زیست­ شناختی آن ناشناخته مانده است و هم ­چنین با توجه به اهمیت نقش ساختار اسکلتی در شناخت ویژگی های زیست شناسی ماهیان، این تحقیق با هدف بررسی ویژگی­ های ساختار استخوانی گونه سیاه­ ماهی مرکزی به اجرا درآمد. بدین منظور تعداد 12 قطعه ماهی از رودخانه کردان صید گردید، نمونه­ ها در فرمالین ده درصد تثبیت و برای مطالعه استخوان­ شناسی رنگ ­آمیزی و شفاف­ سازی شدند. در نهایت ویژگی­ های استخوانی آن­ ها به تفصیل توصیف گردید و نتایج حاصل از آن با گونه Capoeta damascina، که اطلاعات استخوان­ شناسی آن در دسترس بود مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این مقایسه تفاوت­ های آشکاری را در بخش­ های مختلف جمجمه عصبی، مجموعه استخوان­ های سرپوش آبششی، کمان لامی، کمان آبششی، باله پشتی، استخوان­ های ساده و رجلی خارجی و خارهای خونی و عصبی باله دمی نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Descriptive skeletal structure of Capoeta buhsei Kessler, 1877 from Namak Lake basin

نویسندگان [English]

  • Alireza Seifi 1
  • Soheil Eigderi 2
  • Neamat Allah Khorasani 1
1 Department of Biodiversity , Environment Faculty, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of Fisheries, Agricultural and Natural Resources Campus of Karaj, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Capoeta buhsei is one of nine Iranian species of the genus Capoeta. This species is endemic to the Namak Lake basin.Since limited information is available about biologicalfeatures of this species, and also because of the importance of the skeletal structure to understand biological features of fishes, this study was aimed to provide a detailed description of the osteology features of C. buhsei. For this study, a total of 12 specimens from Kordan River were collected, and then fixed into 10% formalin and cleared and stained with alizarin red S and alcian blue for osteological examinations. After providing a detailed osteological features of this species, the results were compared with those of Capoeta damascina, that its osteological was available. The results showed apparent differences between compared species in structures of the neurocranium, operculum series, hyoid and branch arches, dorsal fin, symplectic and ectopterygoid bones and hemal and neural spines of the caudal fin.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprinidae
  • Osteology
  • Inland water of Iran
  • Shamshiri fish
  • Capoeta