تأثیر آنتی اکسیدان ها بر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت ورزشی در اسبچه خزر

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

2 موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، صندوق پستی: 1783-13145

چکیده

به­منظور بررسی اثرات استفاده ویتامین های E، C و ترکیبی از این دو در کاهش تنش­ های اکسیداتیو در اسبچه خزر، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار بر روی 16 راس اسبچه خزر به­ مدت21 روز(سه هفته) انجام شد.  اسبچه ­های مورد مطالعه، از سلامت کامل برخوردار بودند و میانگین سنی آن­ ها 8/5 سال( 10-7 سال) و میانگین وزنی 220 کیلوگرم (240-200 کیلوگرم) بود. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- گروه شاهد (یونجه همراه با کاه یاکلش)، 2- گروه حاوی جیره شاهد به اضافه میزان 6 گرم ویتامین E محاسبه شده بر حسب وزن در روز در تمام دوره آزمایش، 3- گروه حاوی جیره شاهد به­ همراه مقدار 7 گرم ویتامین C در روز در تمام دوره آزمایش، 4- گروه حاوی جیره شاهد به همراه ویتامین  E+C به ­ترتیب 6 و 7 گرم در روز بود. نمونه­ های خونی از تمامی اسبچه­ها در زمان استراحت و بلافاصله پس از تنش ورزشی، اخذ شد. سرم­های تهیه شده، در آزمایشگاه به ­وسیله HPLC، اتانالایزر و اسپکتوفوتومتر آنالیز شدند. براساس نتایج به­ دست آمده استفاده از افزودنی بر سطح آنزیم ­های آسپارتات­آمینوترانسفراز، کراتین­­کیناز و گلوتاتیون­پراکسیداز سرم خون معنی ­دار نبود (0/05p). ولی اثر افزودنی بر سطح ویتامینC و  ویتامین E معنی­ دار بود (0/05p). اثر ورزش بر سطح آنزیم آسپارتات­آمینوترانسفراز و ویتامین C معنی ­دار بود (0/05p)و اثرات متقابل ورزش و افزودنی بر هیچ­ یک از صفات مورد بررسی معنی ­دار نبود (0/05p). در کل با استفاده توأم ویتامین C و E  سبب ایجاد بالاترین سطح سوپراکسید دیسموتاز و ویتامین­ های C و E در سرم اسبچه­ ها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Oxidative stress in the Caspian Pony and it’s amelioration by Vitamins E &C

نویسندگان [English]

  • Ensieh Fathizadeh 1
  • Mohsen Ahmadinejad 2
  • Sirous Oshidari 1
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Islamic Azad University of Varamin-Pishva Branch
2 Institute of Applied Higher Education, Agricultural Jihad, Agricultural Research and Training Organization, Tehran, POBox: 1783-13145
چکیده [English]

Most of the studies in oxidative stressed horses, showed that , supplementation with vitamins E & C would ameliorate production of oxygen derived free radicals and decrease or stop oxidative stress in the exercising horses.The aims of this research which is the first report in the oxidative stressed Caspian pony, were to find out the possible relation between the physical exercise and oxidative stress and amelioration of oxidative stress by vitamins E, C and a combination of these two vitamins. Sixteen healthy Caspian ponies,that the mean age of the ponies was 8.5 years and their mean weight was 220 kg, were used for 21 days in this study. The ponies were divided into four groups : A, B, C and D. The ponies in group1(control group) were fed with the normal ration (oat and alfalfa), and the ponies in groups 2, 3 and 4 were fed with normal ration (as in group 1) plus vitamin E, C and a combination of Vitamins E + C respectively. The ponies in all four groups were exposed to physical stress(700 m speed race) and blood samples were taken before the stress (at time zero, before the onset of the 700 m race) and after the physical stress.Creatin kinase, Asparate amino transferase, Glutathion peroxidase, Superoxide dismutase, and vitamins E and C were assessed using HPLC, semiautomated analyzer and spectrophotometer respectively.The results showed the highly significant effects of Vitamins E and C and E + C on reducing oxidative stress in exercising Caspian ponies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Horse
  • oxidative stress
  • Anti-oxidant
  • Free radical
  • Vit E
  • Vit C