بررسی فون پرندگان پناهگاه حیات وحش عباس آباد در استان اصفهان (سال 1393)

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 پناهگاه حیات وحش عباس آباد، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین، اصفهان، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران، کد پستی: 3671639998

چکیده

پناهگاه حیات وحش عباس آباد یکی از بکرترین و دست نخورده ­ترین زیست­ بوم­ های کویری کشور محسوب می­ شود که با مساحت 300 هزار هکتار در شرق استان اصفهان و در حوزه استحفاظی شهرستان نایین و خور و بیابانک واقع شده است. پژوهش حاضر از دی ماه 1392 تا دی ماه 1393 در این منطقه صورت گرفت. شناسایی پرندگان براساس پرواز، رنگ، اندازه، رفتار و صدا با استفاده از دوربین­ های ­دو­چشمی 30×8 روسی، دورربین دوچشمی 42×7 صاایران، دوربین عکاسی دیجیتالd90  به­ همراه لنز تله 300-100 و تجربیات با ارزش محیط ­بانان منطقه انجام شد. براساس نتایج به­ دست آمده 139 گونه شناسایی شد. شصت و پنج گونه متعلق به راسته گنجشک سانان (Passeriforms)، بیست گونه متعلق به راسته شاهین­سانان (Falconiformes)، یازده گونه متعلق به راسته آبچلیک­سانان  (Charadriiforms)، هفت گونه متعلق به راسته کبوتر­سانان (Columbiforms)، پنج گونه متعلق به راسته غاز­سانان (Anseriforms)،پنج گونه متعلق به راسته لک ­لک ­سانان (Ciconiiforms)، چهار گونه متعلق به راسته سبز قبا­سانان (Coraciiformes)، پنج گونه متعلق به راسته جغد­سانان (Strigiforms)، سه گونه متعلق به راسته ماکیان­سانان (Galliformes)، سه گونه متعلق به راسته پلیکان­سانان (Pelecaniforms)، دو گونه متعلق به راسته درنا­سانان (Gruiforms)، سه گونه متعلق به راسته پرستو­سانان (Apodiforms)، سه گونه متعلق به راسته کشیم ­سانان (Podicipediforms)، دو گونه متعلق به راسته شبگرد­سانان (Caprimulgiformes)، و یک گونه هم متعلق به راسته کوکو­سانان (Cuculiformes) می­ باشند. در این پناهگاه بیش ­ترین فراوانی گونه ­ها مربوط به راسته گنجشک­ سانان می­ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Birds Fauna of Abbas Abad Wildlife Refuge in Isfahan Province (2014)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Jalalpour 1
  • Vida Hojati 2
1 Abbas Abad Wildlife Refuge, Department of Environment of Naein, Isfahan Province, Iran
2 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

Abbas Abad Wildlife Refuge considered one of the most pristine desert ecosystems in the country, with an area of 300 thousand hectares in the East of Isfahan province that is located in Naein and Khor va Biabanak jurisdiction. This study was performed for one year from January 2013 to December 2014 in the area. Identifying the birds was conducted based on their flight, color, size, behavior and sound by using binoculars camera 30 × 8. Based on the results, 139 species were identified. Sixty-five species belong to the order Passeriformes, twenty species belong to the order Falconiformes, eleven species belong to the order Charadriiformes, seven species belong to the order Columbiformes, five species belong to the order Anseriformes, five species belong to the order Ciconiiformes, four species belonging to the order Coraciiformes, five species belong to the order Strigiformes, three species belong to the order Galliformes, three species belong to the order Pelecaniformes, two species belong to the order Gruiformes, three species belong to the order Apodiformes, three species belong to the order Podicipediformes, two species belong to the order Caprimulgiformes, and a species belongs to the order Cuculiformes.The most frequent order in this Wild Life Refuge was Passeriformes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Birds
  • Abbas Abad Wildlife Refuge
  • Naein
  • Isfahan Province