بررسی خصوصیات زیستگاهی سیاه ماهی(Capoeta capoeta gracilis (Keyserling,1861 در رودخانه کلارود واقع در استان مازندران

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 دانشکده محیط زیست، دانشگاه محیط زیست، کرج

2 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

3 گروه شیلات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل

چکیده

این مطالعه با هدف مطالعه خصوصیات زیستگاهی گونه بومی ماهی Capoeta capoeta gracilis رودخانه کلارود  با استفاده از مدل نرم­ افزار Habsel به ­اجرا درآمد. برای بررسی ویژگی­ های زیستگاهی این گونه، فراوانی افراد و فاکتورهای زیستگاهی شامل 5 فاکتور عمق آب (سانتی ­متر)، عرض رودخانه (متر)، سرعت جریان (متر بر ثانیه)، قطر متوسط سنگ بستر (سانتی ­متر) و شاخص سنگ بستر، در 6 ایستگاه از پایین ­دست به سمت بالادست رودخانه مورد سنجش قرار گرفت.محدوده استفاده از زیستگاه، محدوده زیستگاه در دسترس و محدوده  زیستگاه انتخابی برای هر یک از متغیرهای محیطی  گونه سیاه ماهی محاسبه شد. با توجه به نتایجزیستگاه انتخابی سیاه ماهی مناطقی با سرعت بالای آب، بستر سنگی، با عرض و عمق زیاد می­باشد. نتایج این تحقیق، اطلاعات مورد نیاز خصوصیات زیستگاهی این گونه بومی را برای استفاده در برنامه­های مدیریت وحفاظت آبزیان فراهم می ­آورد.

کلیدواژه‌ها