پاسخ اپتوموتوری در ماهی گوپی (Poecilia reticulate)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

پاسخ اپتوموتوری رفتار حرکتی یک جانور است که  با جابجایی نمونه­ های تحریکی قابل تکرار القاء می­ شود. این آزمایش اطلاعات معتبری درباره عملکرد بینایی فراهم می­ کند و در ضمن یک آزمایش ساده، ارزان و سریع می­ باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی پاسخ اپتوموتوری در ارزیابی رفتار بینایی(Poecilia reticulate)  Guppy بود. در این پژوهش از دستگاهی دست­ ساز استفاده شد. دستگاه از دو استوانه شیشه­ ای که یکی در داخل دیگری قرار دارد تشکیل شده است. دور تا دور استوانه بزرگ ­تر دیواره شفافی از جنس سلوفان با نقوش قابل تعویض قرار داشت که در ارزیابی بینایی استفاده گردید. دیواره شفاف توسط یک ­دستگاه الکترو موتور با سرعت ­های مختلف گردش می ­کرد­، به ­طوری ­که خطوط موجود را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به حرکت در می ­آورد. آزمایش با نوارهایی مختلف  (0، 1، 2، 7/5 و 10 سانتی ­متری) سیاه و سفید و هم ­چنین با پهنای 2سانتی­ متری با نوارهایی به رنگ قرمز-خاکستری، سبز- خاکستری، قرمز– سبز، نارنجی– قرمز و نارنجی – زرد در در سرعت­ های مختلف 2، 4، 7، 10 و 15 دور در دقیقه انجام گرفت. نتایج مربوط به پهنای مختلف سیاه و سفید نشان داد که بهترین سرعت 15دوردردقیقه بوده و بهترین قابلیت دید ماهی­ ها در پهنای 0/5 سانتی­ متری ارزیابی گردید. پاسخ اپتوموتوری در ماهیان در آزمایش دیدرنگی، در سرعت 10 دور در دقیقه به­ طور معنی ­داری بیش ­ترین مقدار و هم­ چنین بیش ­ترین پاسخ را در نوار نارنجی- زرد نشان داد. نتایج حاصل از ANOVA دو طرفه، اختلاف معنی ­داری را در پهناهای سیاه و سفید و نوارهای رنگی با سرعت­ های مختلف نشان داد (0/05>p). هم ­چنین اثر متقابل معنی­ داری بین فاکتورهای سرعت و پهناها و نوارهای رنگی مشاهده شد (0/05>p).

کلیدواژه‌ها