پاسخ اپتوموتوری در ماهی گوپی (Poecilia reticulate)

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسنده

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گیلان، رشت

چکیده

پاسخ اپتوموتوری رفتار حرکتی یک جانور است که  با جابجایی نمونه­ های تحریکی قابل تکرار القاء می­ شود. این آزمایش اطلاعات معتبری درباره عملکرد بینایی فراهم می­ کند و در ضمن یک آزمایش ساده، ارزان و سریع می­ باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی پاسخ اپتوموتوری در ارزیابی رفتار بینایی(Poecilia reticulate)  Guppy بود. در این پژوهش از دستگاهی دست­ ساز استفاده شد. دستگاه از دو استوانه شیشه­ ای که یکی در داخل دیگری قرار دارد تشکیل شده است. دور تا دور استوانه بزرگ ­تر دیواره شفافی از جنس سلوفان با نقوش قابل تعویض قرار داشت که در ارزیابی بینایی استفاده گردید. دیواره شفاف توسط یک ­دستگاه الکترو موتور با سرعت ­های مختلف گردش می ­کرد­، به ­طوری ­که خطوط موجود را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به حرکت در می ­آورد. آزمایش با نوارهایی مختلف  (0، 1، 2، 7/5 و 10 سانتی ­متری) سیاه و سفید و هم ­چنین با پهنای 2سانتی­ متری با نوارهایی به رنگ قرمز-خاکستری، سبز- خاکستری، قرمز– سبز، نارنجی– قرمز و نارنجی – زرد در در سرعت­ های مختلف 2، 4، 7، 10 و 15 دور در دقیقه انجام گرفت. نتایج مربوط به پهنای مختلف سیاه و سفید نشان داد که بهترین سرعت 15دوردردقیقه بوده و بهترین قابلیت دید ماهی­ ها در پهنای 0/5 سانتی­ متری ارزیابی گردید. پاسخ اپتوموتوری در ماهیان در آزمایش دیدرنگی، در سرعت 10 دور در دقیقه به­ طور معنی ­داری بیش ­ترین مقدار و هم­ چنین بیش ­ترین پاسخ را در نوار نارنجی- زرد نشان داد. نتایج حاصل از ANOVA دو طرفه، اختلاف معنی ­داری را در پهناهای سیاه و سفید و نوارهای رنگی با سرعت­ های مختلف نشان داد (0/05>p). هم ­چنین اثر متقابل معنی­ داری بین فاکتورهای سرعت و پهناها و نوارهای رنگی مشاهده شد (0/05>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optomotor response in guppy (Poecilia reticulate)

نویسنده [English]

  • Haleh Rahmani
Department of Biology, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht
چکیده [English]

The optomotor response (OMR) is the locomotor behavior of an animal induced by a moving repetitive stimulus pattern. The purpose of the study was optomotor response assessment of visual behavior guppy (Poecilia reticulate). In this study,an apparatus was designed. It was made up of two glass cylinder one placed into another. Around the larger cylinder a transparent hard, removable plastic sheet was fixed bearing different optometrics band line patterns. The transparent sheet could rotate at various speeds at anti-clockwise directions. Experiments were performed with different widths of stripes in black, white (0.5,1, 2, 7,10 cm), with width stripes of 2 cm in red –  gray, green – gray, red – green, orange– red and orange–  yellow at different velocities of 2, 4, 7, 10, 15 rpm. It was noted 15rpm was the best speed for all band widths where as fish showed finest optical performance at 0.5 cm band width. Optomotor response in fishes in color vision tests has the maximum amount significantly at 10 rpm and has maximum response in orange– yellow strip. Results of 2-way ANOVA showed significant differences in black – white widths and colored stripes at different velocities (P<0.05). Also, the significant interaction was observed between velocity factors, widths and coloured stripes (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optomotor
  • vision
  • Velocity
  • Width (strip) pattern of black and white or colour