بررسی لیمنولوژیک و ارزیابی زیستی رودخانه مارون در استان خوزستان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا، بهبهان، صندوق پستی: 151-63615

چکیده

در این مطالعه بخشی از رودخانه مارون از منطقه ایدنک تا چم نظامی مورد بررسی لیمنولوژیکی قرار گرفت. نمونه­ برداری از 4 ایستگاه در بهار 1393 آغاز شد و تا پایان زمستان 1393 ادامه یافت. نمونه‌هایی از ایستگاه­ های یاد شده جهت تعیین شاخص‌های آب، نمونه­ های پلانکتون‌ها، کف­ زیان و ماهی‌ها به­ صورت فصلی تهیه شد و به آزمایشگاه منتقل گردید و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم­ زمان با تهیه نمونه‌ها برخی شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی نظیر اکسیژن محلول، pH، دما، شوری و هدایت الکتریکی در ایستگاه­ ها تعیین و ثبت شدند. نتایج حاصله نشان داد که مقادیر برخی فاکتورها مانند کدورت،TDS،TSS  از ایستگاه 1 به طرف ایستگاه 4 روند افزایشی داشته است. به علاوه تعداد 6 جنس فیتوپلانکتونی، 2 جنس زئوپلانکتونی، 7 گونه از کف­ زیان و 5 گونه از ماهیان مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصل از شاخص­ های تنوع نشان داد که بیش­ ترین تنوع گونه‌ای کف­ زی در بهار در ایستگاه 1 و 2 و کم­ ترین تنوع گونه­ ای در تابستان در ایستگاه 3 بوده است. هم­ چنین براساس شاخص زیستی هیلسنهوف آلودگی آلی آب در ایستگاه­ های مختلف درطبقه کیفی مناسب، نسبتاً ضعیف و ضعیف طبقه­ بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Limnological investigation and biological assessment of Maroon River

نویسندگان [English]

  • Laleh Mosavi Dehmordi
  • Parvane Shoukat
  • Mahdi Banaee
  • Behzad Nematdoust Haghi
Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, Behbahan Khatam Alanbia University Of Technology,Behbahn, Iran
چکیده [English]

The limnological study of Maroon River was initiated along Idanak station and the district was continued to the Cham-e-nezami.  Sampling was started from the spring of 2014 and continued to the winter of 2015 from four specific stations. Seasonal sampling was performed from any station to determine water factors, planktons, macrobenthos and fishes. They were transferred to lab to be analyzed. At the same time, some physical and chemical factors in terms of DO, pH and temperature, salinity and conductivity were recorded. The result indicated that the amount of TDS and TSS, turbidity was increasing from station1 to station 4. Also, 6 phytoplankton jenus, 2 zooplankton jenus, 7‌‌ ‌‌‌macrobenthos and 5 fish were recognized. The results of diversity indices indicated that the highest diversity macrobenthos species was in spring in station 1 and 2 and the lowest was in summer in station 3. On the basis of HFBI index, four grades of suitable, relatively poor and poor water qualities were distinguished at all the sampling stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maroon River
  • Planktons
  • Macro benthos
  • fish