بررسی لیمنولوژیک و ارزیابی زیستی رودخانه مارون در استان خوزستان

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا، بهبهان، صندوق پستی: 151-63615

چکیده

در این مطالعه بخشی از رودخانه مارون از منطقه ایدنک تا چم نظامی مورد بررسی لیمنولوژیکی قرار گرفت. نمونه­ برداری از 4 ایستگاه در بهار 1393 آغاز شد و تا پایان زمستان 1393 ادامه یافت. نمونه‌هایی از ایستگاه­ های یاد شده جهت تعیین شاخص‌های آب، نمونه­ های پلانکتون‌ها، کف­ زیان و ماهی‌ها به­ صورت فصلی تهیه شد و به آزمایشگاه منتقل گردید و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم­ زمان با تهیه نمونه‌ها برخی شاخص‌های فیزیکی و شیمیایی نظیر اکسیژن محلول، pH، دما، شوری و هدایت الکتریکی در ایستگاه­ ها تعیین و ثبت شدند. نتایج حاصله نشان داد که مقادیر برخی فاکتورها مانند کدورت،TDS،TSS  از ایستگاه 1 به طرف ایستگاه 4 روند افزایشی داشته است. به علاوه تعداد 6 جنس فیتوپلانکتونی، 2 جنس زئوپلانکتونی، 7 گونه از کف­ زیان و 5 گونه از ماهیان مورد شناسایی قرار گرفت. نتایج حاصل از شاخص­ های تنوع نشان داد که بیش­ ترین تنوع گونه‌ای کف­ زی در بهار در ایستگاه 1 و 2 و کم­ ترین تنوع گونه­ ای در تابستان در ایستگاه 3 بوده است. هم­ چنین براساس شاخص زیستی هیلسنهوف آلودگی آلی آب در ایستگاه­ های مختلف درطبقه کیفی مناسب، نسبتاً ضعیف و ضعیف طبقه­ بندی شدند.

کلیدواژه‌ها