شناسائی مولکولی و آنالیز فیلوژنی زوانتارین ها براساس نشانگر ITS- rDNA در جزیره لارک، خلیج فارس

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی دریا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

راسته Zoantharia (Zoantharian) یکی از راسته­ های بسترزی شاخه گزنه ­سانان (Cnidarian) می­ باشد که پراکنش وسیعی در مناطق آبسنگی خلیج ­فارس دارند. مطالعه حاضر  اولین بررسی تنوع زیستی این راسته با استفاده از نشانگر هسته ­ای (ITS- rDNA) در خلیج­ فارس  می ­باشد. بدین منظور پانزده کلنی جمع ­آوری شده از جزیره لارک از آزمایشگاه بیولوژی دریا واحد علوم و تحقیقات تهران تهیه شد. DNA نمونه­ ها با استفاده از کیت Bio Basic INC استخراج شد. سپس واکنش زنجیره ­ای پلی مراز با استفاده از آغازگر­های اختصاصی زوانتارین جهت تکثیر قطعه ژنی ITS- rDNA انجام شده و محصولات به ­دست آمده توالی ­یابی شدند. داده ­ها با استفاده از نرم­ افزارهای  MEGA5 و MrBayes آنالیز شدند. نتایج بررسی فیلوژنی توالی­ های به ­دست آمده از نشانگر هسته­ ای حاکی از وجود سه گونه Zoanthus sansibaricus، Palythoa aff. mutukiوPalythoa tuberculosa در این منطقه می­ باشد که بررسی پیشین با استفاده از نشانگر میتوکندریایی را تأیید کرد. از آن­ جایی­ که ITS کپی­ های متعدد اینتراژنومیک دارد و در نتیجه دارای تنوع بالایی می­ باشد، برخلاف نشانگرهای میتوکندریایی نمی­ توان به ­عنوان DNA barcode استفاده شود ولی استفاده از آن به یقین می ­تواند در تأیید صحت اطلاعات به­ دست آمده از نشانگرهای میتوکندریایی بسیار کارآمد باشد.  توالی ­های به ­دست آمده از نمونه­ های خلیج ­فارس تفاوت قابل ملاحظه­ ای با توالی­ های نمونه ­های مشابه در سایر مناطق جهان داشتند. در این راستا بایستی تأثیر شرایط اکولوژیک خلیج­ فارس بر جهش ژنی در زوانتارین­ ها بررسی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular Identification and Phylogenetic Analysis of zoantharians based on ITS- rDNA marker in Larak Island, the Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Masumeh Valizade Talarposhtee 1
  • Elahe Ali Asgary 1
  • Atoosa Noori Koupaei 2
1 Department of Biology, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Marine Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, 1477893855
چکیده [English]

The order Zoantharia (zoantharian) is a group of benthic Cnidarians which is widely distributed in coral reef ecosystems of the Persian Gulf. In the present study for the first time the nuclear marker (ITS-rDNA) was used to examine the diversity of zoantharians in the Persian Gulf. Fifteen colonies, collected off Larak Island, were received from Marine Biology laboratory of Science and Research Branch-IAU. Bio Basic INC kit was used for DNA extraction and ITS-rDNA gene was amplified using zoantharian specific primers. Subsequently, all PCR products were sequenced. The data analysis was conducted using MEGA5 and MrBayes. Molecular phylogeny, using nuclear DNA marker, confirmed the presence of three zoantharian species in this region including Zoanthus sansibaricus, Palythoa aff. mutuki and Palythoa tuberculosa. The results of this study were consistent with the previous phylogenetic studies based on mitochondrial DNA markers. ITS-rDNA is not a highly conserved region and has multiple intragenomic variants therefore could not be used as a DNA barcode. However, using this nuclear marker can confirm the results of conservative mitochondrial marker. The obtained sequences during the present study showed considerable differences with previously reported sequences from all over the world. It might be concluded that the ecological conditions of the Persian Gulf may have caused gene mutation which should be further investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ITS- rDNA
  • Zoantharian
  • Zoanthus sansibaricus
  • Palythoa aff. mutuki
  • Palythoa tuberculosa