جایگاه تبارشناختی و تنوع ژنتیکی خرس های قهوه ای ایران (Ursus arctos) براساس ناحیه کنترل میتوکندری

نوع مقاله : ژنتیک

نویسندگان

1 گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

2 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، صندوق پستی: 4111

3 اداره کل حفاظت محیط زیست سمنان

4 اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی، ارومیه

5 اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان، خرم آباد

6 اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، تبریز

چکیده

خرس­های قهوه­ای، برخلاف سایر گوشت­خواران پرتحرک، ساختار ژنتیکی کاملاً مشخصی را در سطح جهان نشان می­دهند که دربرگیرنده چندین کلاد میتوکندریایی است. علاوه بر این، جمعیت­های خرس قهوه­ای در خاورمیانه از جمله ایران در تهدید قرار دارند. با این وجود، هنوز جایگاه تبارشناختی و تنوع ژنتیکی این خرس­ها در مقایسه با تبارهای جهانی خرس قهوه­ای در ابهام قرار دارد. در پژوهش حاضر، 50 نمونه (عضله، پوست و مو) متعلق به خرس قهوه­ای از ایران گردآوری شد. تحلیل­ها براساس یک قطعه 614 جفت باز از ناحیه کنترل میتوکندری انجام شد. براساس یافته­ها، خرس­های ایران در مقایسه با خرس­های قهوه­ای مناطق دیگر جهان تنوع هاپلوتایپی به نسبت زیادی (50 فرد، 22 هاپلوتایپ) را نشان دادند. تحلیل­های این ناحیه میتوکندریایی، خرس­های ایران را در یک کلاد مادری کاملاً مجزا از دیگر کلادهای جهانی قرار داد، که دربرگیرنده دو-سه زیرکلاد گیتاشناختی شامل 1) زیرکلاد البرز: خرس­های ساکن کوه­های البرز تا ارسباران، 2) زیرکلاد زاگرس: خرس­های غرب کشور از کوه­های سهند (آذربایجان­شرقی) تا زاگرس جنوبی (کازرون) و 3) زیرکلاد فارس: خرس­های ساکن جنوب­شرقی زاگرس (مرودشت تا اقلید، استان فارس) است. یافته­های FST و AMOVA، وجود ساختار ژنتیکی معنی­داری را بین زیرکلادهای خرس قهوه­ای در ایران تائید می­نماید. بنابراین، جمعیت­های امروزی خرس قهوه­ای در ایران، علاوه بر تنوع هاپلوتایپی به نسبت زیاد، ساختارهای گیتاشناختی مشخصی را نمایش می­دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phylogeny and genetic diversity of the Iranian brown bear based on mtDNA control region

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Ashrafzadeh 1
 • Mohammad Kaboli 2
 • Mohammad Ali Adibi 3
 • Omid Yousefi 4
 • Mohsen Amiri 5
 • Mohammad Reza Masoud 6
1 Faculty of Natural Resources and Geosiences, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
2 Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Department of Environment of Semnan Province, Semnan, Iran
4 Department of Environment of West Azerbaijan Province, Urmia, Iran
5 Department of Environment of Lorestan Province, Khorramabad, Iran
6 Department of Environment of East Azerbaijan Province, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The brown bear populations, contrary to other mobile carnivores, exhibit a worldwide genetic structure in several mitochondrial lineages. Populations of the Middle Eastern brown bear, including Iran, are at risk of local extinction. Genetic relationships between the Iranian brown bear and others in the world are still unclear. We sequenced a 614 base pair fragment of the mtDNA control region for 50 brown bears from Iran. The Iranian brown bear presents considerable haplotype diversity (50 individuals, 22 new haplotypes). Mitochondrial sequence analyses revealed one new major mtDNA lineage within Iranian brown bears, comprising 2–3 subclades: (i) Alborz, which includes bears from the Alborz and the Arasbaran Mountains; (ii) Zagros, including individuals from south of East Azerbaijan province to the Southern Zagros Mountains (Kazeroun, Fars province); and (iii) Fars, which comprises bears living in the Southeastern Zagros Mountains (Marvdasht-Eqlid, Fars province). The results of fixation index (FST) and analysis of molecular variance (AMOVA) demonstrate significant genetic structure among the Iranian subclades. Overall, the Iranian brown bears show significant geographic structuring, in addition to the remarkable haplotype diversity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Brown bear
 • Haplotype diversity
 • Subclade
 • Alborz
 • Zagros