اثر آنتی بیوفین بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی بیوفین بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های گوشتی می ­باشد. دویست قطعه جوجه‌ یک روزه‌ گوشتی خریداری شدند و بیست قطعه جوجه برای تعیین زمان واکسیناسیون به ­طور تصادفی خون‌گیری شدند و بقیه به­ طور تصادفی به 3 گروه مساوی و هر گروه به 3 زیر گروه 20 قطعه­ ای تقسیم شدند. جوجه ­های گروه A و B، داروی آنتی بیوفین را به­ ترتیب به­ میزان 0/1 درصد و 0/2 درصد در آب آشامیدنی دریافت کردند. جوجه­ های گروه C به ­عنوان گروه شاهد، داروی آنتی ­بیوفین را دریافت نکردند. جوجه‌های تمام گروه‌ها، واکسن زنده‌ B1 را به ­روش قطره­ چشمی و واکسن کشته دوگانه نیوکاسل آنفلوانزای تحت ‌تیپ (H9N2)، به روش زیر پوست پشت گردن دریافت کردند. در 21 روزگی و در پایان دوره، میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا محاسبه گردید. این مطالعه نشان داد مصرف آنتی بیوفین در غلظت­ های 0/1 درصد و 0/2 درصد بر مصرف خوراک،  افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها