اثر آنتی بیوفین بر عملکرد رشد در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : تغذیه

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز- ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی بیوفین بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در جوجه‌های گوشتی می ­باشد. دویست قطعه جوجه‌ یک روزه‌ گوشتی خریداری شدند و بیست قطعه جوجه برای تعیین زمان واکسیناسیون به ­طور تصادفی خون‌گیری شدند و بقیه به­ طور تصادفی به 3 گروه مساوی و هر گروه به 3 زیر گروه 20 قطعه­ ای تقسیم شدند. جوجه ­های گروه A و B، داروی آنتی بیوفین را به­ ترتیب به­ میزان 0/1 درصد و 0/2 درصد در آب آشامیدنی دریافت کردند. جوجه­ های گروه C به ­عنوان گروه شاهد، داروی آنتی ­بیوفین را دریافت نکردند. جوجه‌های تمام گروه‌ها، واکسن زنده‌ B1 را به ­روش قطره­ چشمی و واکسن کشته دوگانه نیوکاسل آنفلوانزای تحت ‌تیپ (H9N2)، به روش زیر پوست پشت گردن دریافت کردند. در 21 روزگی و در پایان دوره، میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا محاسبه گردید. این مطالعه نشان داد مصرف آنتی بیوفین در غلظت­ های 0/1 درصد و 0/2 درصد بر مصرف خوراک،  افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Antibiofin® on growth performance in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • Forough Talazadeh 1
  • Mansour Mayahi 1
  • Sara Rahanjam 2
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz – Iran.
2 Faculty of veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz – Iran.
چکیده [English]

The aim of this  study is investigating the effect of Antibiofin® on feed intake, weight gain and feed conversion ratio (FCR) in broiler chickens. A total of 200 day-old broiler chicks, Ross strain, were purchased and 20 chicks randomly were bled for determination of vaccination time and remaining chicks divided into 3 equal groups and each group divided into 3 subgroup of 20 chicks. Chickens of groups A and B received 0.1% and 0.2% of Antibiofin® respectively in drinking water .Chickens of group C  were kept as control group and did not receive Antibiofin®. All groups were vaccinated with live Newcastle vaccine (B1 strain) intraocularly and AI-ND killed vaccine (subtype H9N2) subcutaneously of neck back. Mean feed intake, weight gains, and feed conversion ratio (FCR)  of 3 groups were determined at 21, and 42 days.The results of this study showed that receiving of Antibiofin® at 0.1%  and 0.2%  had no effect on feed intake, weight gain and FCR.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiofin®
  • thyme extract
  • Feed conversion ratio
  • poultry chicks