بررسی فونستیک سوسماران منطقه جنوب شرقی استان تهران

نوع مقاله : سیستماتیک جانوری

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، ایران

چکیده

    هدف از این مطالعه بررسی فونستیک گونه ­های سوسماران منطقه جنوب­ شرقی استان تهران از طریق صفات مورفولوژیک می‌باشد. طی سال­ های 1390 تا 1391 از ایستگاه‌های مختلف با توجه به شرایط اکولوژیک متفاوت 35 نمونه جمع‌آوری و با  تزریق فرمالین 10 درصد به نقاط مختلف بدن فیکس شدند. 7 گونه متعلق به 5 جنس و 4 خانواده با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر سوسمارهای ایران  مورد شناسایی قرار گرفتند.
گونه ­های شناسایی شده عبارتند از:
 Trapelus agilis، Phrynocephalus maculatus از خانواده Agamidae،
 Cyrtopodion scabrum از خانواده Gekkonidae، 
Teratoscincus bedriagai از خانواده Sphaerodactylidae، 
Eremias andersoni، Eremias persica، Eremias velox از خانواده Lacertidae.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Faunistics Investigation of Lizards in Southeastern of Tehran Province

نویسندگان [English]

  • Ali Hassanzadeh yamchi 1
  • Shahrokh Pashaei Rad 2
  • Rasoul Karamiani 3
1 Department of Biology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran North, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science and Biotechnology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Biology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University of Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study  pertains to faunistic investigation and morphological characteristics of Lizard species (Sub-order: Sauria) in southeastern part of Tehran Province. During the years 2011-2012 and according to variable ecological conditions 35 specimens  from different stations were collected and then were fixed by injecting 10% Formalin to different parts of the body. 7 species belong to 5 genera and 4 families were identified by using a valid keys to the lizards of Iran.
The identified specimens consist of: Trapelus agilis and Phrynocephalus maculates fromAgamidae family, Teratoscincus bedriagai from Sphaerodactylidae family, Cyrtopodion scabrum fromGekkonidae family, Eremias andersoni, Eremias persica and Eremias velox  fromLacertidae family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faunistic
  • lizards
  • Tehran