کالبدشناسی ماکروسکوپیک مفصل قلم پایی - بندانگشتی در شترمرغ

نوع مقاله : علوم جانوری

نویسندگان

دانشکده علوم دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، تهران، ایران، صندوق پستی: 775-14515

چکیده

 در شترمرغ (Struthio camelus)، تمام نیروی وزن حالت استاده توسط انگشتان اندام حرکتی لگنی تحمل شده به ­طوری ­که بیش ­ترین فشار بر مفصل قلم پایی   بند انگشتی وارد می­ گردد. در این تحقیق ساختار آناتومیکی این مفصل به ­طور ماکروسکوپیک مطالعه شد. در این تحقیق 25 قطعه اندام لگنی شترمرغ تهیه شد و پس از فیکس شدن در فرمالین 10%  به ­دقت مورد بررسی و  تشریح قرار گرفتند. برای تهیه آرتروگراف، 4 سی­ سی ماده حاجب هر یک از مفاصل قلم پایی بند انگشتی مرتبط با انگشت 3 و 4 از سمت میانی به تزریق شد و در حالت گماری DP و LM تصویربرداری پرتونگاری تهیه شد. در بررسی ماکروسکوپیک، فاسیای سطحی دور تا دور مفصل قلم پایی بند انگشتی و لیگامنت پلانتار را گرفته و با فاسیای تاندون­ های خم ­کننده ممزوج می­ گردد. فاسیای عمقی که شامل دو لایه سطحی و عمقی می­ باشد به لیگامنت­ های مفصل قلم پایی بند انگشتی مرتبط و متصل می ­باشد. لیگامنت پلانتار باعث حفظ ساختار مفصل قلم پایی بند انگشتی در سطح کف پایی شده و لیگامنت­ های متعددی به بالشتک ­های کف پایی متصل می ­شوند که سبب حرکت راحت ­تر انگشتان می­ گردند. استخوان تارسومتاتارس دوم از 90 روزگی به بعد با استخوان­ های قلم پای 3 و 4 جوش خورده و به­ صورت یک زائده باقی می ­ماند. آرتروگرافی هیچ ارتباط بین مفصل­ های قلم پایی بند انگشتی سه و چهار نشان نداد و کاملاً مستقل هستند. هم­ چنین ته کیسه­ ها کاملاً قابل تشخیص می­ باشند.

کلیدواژه‌ها


Agabalyan, N.; Evans, D.J.R. and Stanley, R.L., 2013. Investigating tendon mineralisation in the avian hindlimb: a model for tendon ageing, injury and disease. Journal of Anatomy. Vol. 223, pp: 262-277.
Belu, C.; Predol, G.; Dumitrescu, I.; Georgescu, B.; Seicaru, A.; Rosu, P.; Bitoiu, C. and Neghirla, I., 2009. Researches Regarding the Shoulder and Elbow Joints in Ostrich (Struthio camelus). Bulletin UASVM Veterinary Medicine. Vol. 66, No. 1, pp: 7-12.
Chadwick, K.P.; Regnault, S.; Allen, V. and Hutchinson, J.R., 2014. Three-dimensional anatomy of the ostrich (Struthio camelus) knee joint. PeerJournal. Vol. 2, 706 p.  
Cooper, R.G., 2008. Walking and behaviors of birds kept in captivity. World poultry. Vol. 24, pp: 24-25.
El-Gendy, A.A.; Derbalah, A. and Abu El-Magd,
M.E.R., 2012.
Macro-microscopic study on the toepad of ostrich (Struthio camelus). Veterinary Research Communication. Vol. 36, pp:129-138.
Gangl, D.; Weissengruber, G.E.; Egerbacher, M. and Forstenpointner, G., 2004.  Anatomical Description of the Muscles of the Pelvic Limb in the Ostrich (Struthio camelus). Anatomia Histologia Embryologia. Vol. 33, 100-114.
Getty, R., 1975. Sisson and Grossmans. the anatomy of the domestic animals. 5th edition. W.B. Saunders Co. Philadelphia. 145-155 p.
Nickel, R.; Schummer, A. and Seifrele, E., 1986. The locomotor system of the domestic mammlas. Verlug Paul Parey, Berlin, Hamburg. Vol. 1, pp: 200-213.
Smith, N.C.; Wilson, A.M.; Jespers, K.J. and Payne,
R.C., 2006.
Muscle architecture and functional anatomy of the pelvic limb of the ostrich (Struthio camelus). Journal of Anatomy. Vol.  209, pp: 765-779.