بررسی نقاط داغ تلفات جاده ای حیات وحش در ذخیره گاه زیست سپهر توران

نوع مقاله : تنوع زیستی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ملاثانی

3 گروه علوم محیط زیست، دانشکده انرژی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم تحقیقات تهران

چکیده

استان سمنان به ­عنوان یکی از مناطق مهم به لحاظ تنوع ­زیستی پستانداران بزرگ جثه، به ­ویژه یوزپلنگ آسیایی (Acinonyx Jubatus venaticus)، شاهد نرخ قابل توجه گسترش جاده ­ها به ­همراه توسعه عوامل انسانی است. یکی از گونه ­هایی که به­ شدت توسط شبکه جاده­ای این استان (جاده سمنان­-مشهد) تهدید می‌شود یوزپلنگ آسیایی است. به ­طوری ­که، طی چند سال گذشته، تعداد هفت یوزپلنگ آسیایی در این جاده تلف شده‌اند. پژوهش پیش­رو با هدف تعیین نقاط داغ تلفات جاده­ای حیات وحش با استفاده از تابع تراکم کرنل در ذخیره‌گاه زیست سپهر توران صورت گرفت. در این پژوهش دو نقطه به ­عنوان نقاط داغ در این منطقه تعیین شد که یکی از این نقاط دقیقا منطبق بر تلفات جاده­ای یوزپلنگ است. نقطه دیگر در نزدیکی روستای عباس آباد واقع شده است که عمده تلفات شغال، روباه، کفتار و گرگ به ­دلیل رفتار لاشه‌خواری در نزدیکی این روستا رخ داده است. نتایج پایش آبگذرها در نقاط داغ، عبور یوزپلنگ از دو آبگذر با ابعاد متوسط و بزرگ را نشان داد. در این مطالعه پیشنهادهایی به ­منظور کاهش تلفات جاده­ای پستانداران بزرگ جثه از قبیل اصلاح آبگذرها با ترکیب فنس­ کشی به ­منظور تسهیل عبور گوشت­ خواران و هم ­چنین حذف پوشش گیاهی در حاشیه جاده در فصول سخت سال برای آهوی ایرانی داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the hotspots of wildlife–vehicle collision at Touran Biosphere Reserve

نویسندگان [English]

 • Alireza Mohammadi 1
 • Kamran Almasieh 2
 • Mohammadali Adibi 3
1 Department of Environmental Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
2 Department of Natural Resources Engineering, University of Agriculture and Natural Resources, Ramin Khoozestan, Malasani
3 Department of Environmental Science, Faculty of Environmental Energy, Islamic Azad University, Research Center of Tehran
چکیده [English]

Semnan province, one of Iran’s important biodiversity reservoirs for large mammals, especially the Asiatic cheetah (Acinonyx jubatus venaticus), has witnessed a noticeable rate of road expansion along with an associated anthropogenic development. A large percentage (7 out of 50–70) of Asiatic cheetahs has been lost due to vehicle collisions in the region over the last decade. In this study, we employed a well-known spatially-explicit algorithm, adopting kernel density estimation method for calculation collision locations in Tourna Biosphere Reserve. In this research two locations determined as hotspots. One of these points matched with the Asiatic cheetah mortalities. And another one due to carcass feeding behavior matched with striped hyenas, golden jackals, Red fox and grey wolf mortalities. Result showed that two records of Asiatic cheetah crossing were reported in medium and large culverts. We proposed mitigation strategies for large mammals in this protected area such as modification of culverts in hotspots in combination with fencing for crossing carnivores and roadside vegetation clearance in critical seasons for the Persian gazelles in Semnan- Mashhad road.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wildlife-vehicle collisions
 • Touran Biosphere Reserve
 • Asiatic cheetah
 • Hotspot locations
 1. محمدی، ع.؛ 1394. تعیین محدوده خطر تصادفات جاده­ای یوزپلنگ آسیایی (Acininyx jubatus venaticus) به ­منظور ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش تلفات جاده­ای در محدوده ذخیرگاه  زیست سپهر توران. پروژه بین ­المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی. سازمان حفاظت محیط زیست. 150 صفحه.
 2. Anderson, T.K., 2009. Kernel density estimation and K-means clustering to profile road accident hotspots. Accident Analysis & Prevention. Vol. 41, pp: 359-364.
 3. Clevenger, A.P. and Huijser, M.P., 2011. Wildlife crossing structure handbook: design and evaluation in North America (No. FHWA-CFL/TD-11-003). pp: 70-100.
 4. Clevenger, A.P. and Waltho, N., 2005. Performance indices to identify attributes of highway crossing structures facilitating movement of large mammals. Biological Conservation. Vol. 29, pp: 453-464.
 5. Clevenger, A.P.; Chruszcz, B. and Gunson, K.E., 2001. Highway mitigation fencing reduces wildlife-vehicle collisions. Wildlife Society Bulletin. Vol. 14 pp: 646-653.
 6. Farhadinia, M.S.; Akbari, H.; Mousavi, S.J.; Eslami, M.; Azizi, M.; Shokouhi, J. and Hosseini-Zavarei, F., 2013. Exceptionally long movements of the Asiatic cheetah Acinonyx jubatus venaticus across multiple arid reserves in central Iran. Oryx. Vol. 47, pp: 427-430.
 7. Fieberg, J., 2007. Kernel density estimators of home range: smoothing and the autocorrelation red herring. Ecology. Vol. 88, pp: 1059-1066.
 8. Gitzen, R.A.; Millspaugh, J.J. and Kernohan, B.J., 2006. Bandwidth selection for fixed-kernel analysis of animal utilization distributions. Journal of Wildlife Management. Vol. 70, pp:1334-1344.
 9. Grilo, C.; Bissonette, J.A. and Santos-Reis, M., 2009. Spatial–temporal patterns in Mediterranean carnivore road casualties: consequences for mitigation. Biological Conservation. Vol. 142, pp: 301-313.
 10. Gunson K.E.; Ireland, D. Schueler, F., 2012. A tool to prioritize high-risk road mortality locations for wetland forest herpetofauna in southern Ontario, Canada. North-Western Journal of Zoology. Vol. 8, pp: 409-413.
 11. Malo, J.E.; Suarez, F. and Diez, A., 2004. Can we mitigate animal–vehicle accidents using predictive models? Journal of Applied Ecology. Vol. 41, pp:701-710.
 12. Markolt, F.; Szemethy, L., Lehoczki, R. and Heltai,M., 2012. Spatial and temporal evaluation of wildlife-vehicle collisions along the m3 highway in Hungary. North-Western Journal of Zoology. Vol. 8, pp: 414-425.
 13. Mateus, A.R.A.; Grilo, C. and Santos-Reis, M., 2011. Surveying drainage culvert use by carnivores: sampling design and cost–benefit analyzes of track-pads vs. video surveillance methods. Environmental monitoring and assessment. Vol. 181, pp: 101-109.
 14. Mohammadi, A. and Kaboli, M., 2016. Evaluating wildlife–vehicle collision hotspots using kernel-based estimation: a focus on the endangered Asiatic cheetah in central Iran. Human-Wildlife Interactions. Vol. 10,pp:103-109.
 15. Moreno, B.; Garcia-Alonso, C.R.; Hernandez, M.A.N.; Torres-Gonzalez, F. and Salvador-Carulla, L., 2008. Spatial analysis to identify hotspots of prevalence of schizophrenia. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. Vol. 43, pp: 782-791.
 16. Ramp, D.; Caldwell, J.; Edwards, K.A.; Warton, D. and Croft,D.B.,2005. Modelling of wildlife fatality hotspots along the snowy mountain highway in New South Wales, Australia. Biological Conservation. Vol. 126, pp: 474-490.
 17. Snow, N.P.; Williams D. M, Porter W.F., 2014. A landscape-based approach for delineating hotspots of wildlife-vehicle collisions. Landscape Ecology. Vol. 29, 
 18. pp: 817-829.
 19. Tourani, M.; Moqanaki, E.M. and Kiabi, B.H., 2012. Vulnerability of Striped Hyaenas, Hyaena hyaena, in a human-dominated landscape of Central Iran. Zoology in the Middle East. Vol. 56, pp: 133-136.
 20. Williamson, D.; McLafferty, S.; Goldsmith, V.; Mollenkopf, J. and McGuire, P., 1998. Smoothing crime incident data: new methods for determining the bandwidth in Kernel estimation. In 18th ESRI International User Conference, San Diego. Vol. 20, pp: 27-31.