خصوصیات مناطق آشیانه گذاری چکاوک کاکلی (Galerida cristata) در منطقه هرات، استان یزد

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی میبد، ایران

2 گروه محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

انتخاب زیستگاه لانه ­گذاری چکاوک کاکلی (Galerida cristata) در منطقه ای به وسعت 8000 هکتار از منطقه شکارممنوع قره تپه و پناهگاه حیات وحش بروئیه واقع در منطقه هرات، استان یزد در بهار 1393 مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای زیستگاهی مثل تعداد گونه­ های گیاهی، بافت خاک ، فاصله لانه­ ها  از نزدیک ­ترین منبع آب، مزرعه و جاده در نقاط حضور گونه اندازه ­گیری گردید و با نقاط عدم حضور (تصادفی) مقایسه گردید. نتایج نشان داد که متوسط تعداد گونه گیاهی قیچ، درمنه و  درصد خاک  با بافت نه چندان نرم در مناطق حضور به­ طور معنی ­داری بالاتر از مناطق شاهد بود (0/05>P). مهم ­ترین فاکتورهای تأثیرگذار در انتخاب نقاط لانه­ گذاری توسط این پرنده تعداد گونه­ های گیاهی قیچ و نوع بافت خاک می ­باشد. با توجه به آن­ که گونه بروی زمین آشیانه می ­سازد گونه­ های گیاهی قیچ و درمنه استتار لازم را برای لانه و جوجه­ ها فراهم می­ کنند هم­ چنین لانه را در برابر تابش خورشید یا طوفان ­های احتمالی در منطقه حمایت کنند. احداث لانه در منطقه ­ای با بافت نرم خاک باعث فروپاشی لانه می ­شود. لذا این پرنده به­ طور معنی ­داری مکان هایی را به ­عنوان محل لانه­ گذاری انتخاب می ­کند که بافت خاک سخت ­تری داشته  باشد (0/05>P). برخی از لانه ­ها در مزارع یونجه مشاهده شد. به ­نظر می­ رسد انتخاب این محل برای استتار بیش ­تر لانه بوده علاوه بر آن­ که حشرات داخل مزرعه منبع غذایی خوبی برای جوجه­ های این پرنده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Charecterstic of Crested Lark nest (Galerida cristata) in Harat , Yazd province

نویسندگان [English]

 • Shirin Aghanajafi 1
 • Zahra Ghazanfari 2
1 Environmental Department, Meybod branch, Islamic Azad University of Maybod, Iran
2 Department of Environment, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The selection of nesting habitat of Galerida cristata was studied in an area of 8000 hectares of the hunting ban area of Ghareh Tabpeh and wildlife shelter of Borooeyeh in Herat region of Yazd Province in the spring of 2014. Habitat variables such as the number of plant species; soil texture; distance of the nests to the nearest water source, farm, and road were measured at the presence points of this species and compared with its absence (randomly).The results showed that the average number of Zygophyllum atriplicoides plant species, Artemisia sp , and soil percentage with a rather soft soil texture were meaningfully higher than that of the control areas (P<0.05) in the presence areas. The most important factors influencing the selection of the nesting points by this bird is the number of Z. atriplicoides plant species and type of the soil texture. With regard to the fact that this species builds its nest on the ground, the Z. atriplicoides  and Artemisia sp species prepare the required camouflage for its nest and chicks; these plants also protect the nest against the sun radiation or possible storms in the region. The establishment of nests in an area with soft soil texture causes the collapse of the nest. Therefore, this bird meaningfully selects locations with harder soil texture for its nesting (P<0.05). Some of these nets are observed in Alfa alfa farms. It seems that this location has been chosen for more nesting camouflage; furthermore, the insects present in the farm are a good source of food for the chicks of this bird.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Habitat selection
 • Crested Lark
 • Harat area
 • Yazd province
 1. اداره حفاظت محیط زیست خاتم. 1390 . طرح جامع مطالعاتی پناهگاه حیات ­وحش بروئیه، انتشارات اداره حفاظت محیط زیست یزد، چاپ اول. 294 صفحه.
  1. Erdos, A., 2009. Nest-site selection and breeding ecology of Sky Larks Alaudaar vensisin Hungarian farmland. Bird Study. Vol. 56, pp: 259-263.
  2. Hartley, P., 1964. Notes on the breeding biology of the Crested Lark. British Birds. Vol. 12, pp:142-144.
  3. IUCN Red List of Threatened Species. 2014. Galerida cristat. Retrieved February 20, 2016, from
   http://www.Iucnredlist.org.
  4. Khaleghizadeh, A.; Tatafi, G.; Youzbashi, M. and Aghabeigi, F., 2005. Autumn Diet of the Crested Lark (Galerida  cristata) in Iran. Journal of Zoology in the Middle East.vol. 35, pp: 106-112. 
  5. Lusk, J.; Kimberly, L.; Suedkamp, Fred. and Samuel, D.F., 2003. Lark sparrow (Chondestes grammacus) nest site selection and success in a mixed-grass prairie. The auk. Vol. 120, No. 3, pp:120-129.
  6. Morgado, R.; Beja, P.; Reino, L.; Gordinho, L.; Delgado, A.; Borralho, R. and Moreira, F., 2010.Calandra Lark habitat selection: strong fragmentation effects in a grassland specialist, ActaOecologic. Vol. 36, pp: 63-73.
  7. Morales, B.; Guerrero, M.; Oñate, j. and Meléndez, L., 2012. Inter-specific association and habitat use in a farmland passerine assemblage, Ecological Research. Vol. 27, No .4, pp :691-700.
  8. Orbán, Z., 2004. Nest construction and roosting behaviour of a Crested Lark Galerida cristata population nesting on flat roofs in Hungary Ornis Hung. Vol. 14, pp: 1-13. 
  9. Shkedy, Y. and Safriel, N., 1991. Fat Reserves of an Opportunist and of a Specialist Species in the Negev Desert. The Auk. Vol. 108, No. 3, pp: 556-561.