مکان‌یابی استقرار قفس‌های دریایی برای ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در آب‌های پیرامونی جنوب جزیره‌‌ قشم براساس مدل تحلیل مدیریتی (SWOT) و GIS

نوع مقاله : بوم شناسی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

2 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی مناطق مناسب جهت توسعه‌ی آبزی‌پروری و تعیین مکان‌های مناسب جهت استقرار قفس‌های دریایی‌گونه‌ هامور معمولی (Epinephelus coiodes) در محدوده‌ آب‌های پیرامون جزیره‌ قشم، با نگرشی بر ملاحظات زیست محیطی و رویکرد توسعه‌ آبزی‌پروری می‌باشد. در این راستا، تعیین شرایط بوم­شناختی منطقه‌ مورد مطالعه برای معرفی هامور معمولی جهت آبزی‌پروری در قفس‌های دریایی، تعیین مناطق مناسب جهت استقرار قفس‌های دریایی از طریق مطالعات هیدروبیولوژی،هیدروگرافی، ژئومورفولوژی، به‌کارگیری سامانه‌ اطلاعات جغرافیایی (GIS) به­عنوان مدل کاربردی در تعیین مکان‌های مناسب جهت استقرار قفس‌های دریایی و تعیین اولویت و امتیازبندی مناطق منتخب براساس مدل تحلیل مدیریتی (SWOT) انجام گرفت. دوره‌ بررسی 16 ماهه این پژوهش از مهرماه 1395 لغایت دی‌ماه 1396 ادامه یافت و منطقه موردمطالعه در محدوده‌ استان هرمزگان، آب‌های پیرامونی جزیره‌ قشم بود. براساس مجموعه مطالعات انجام شده در رابطه با ویژگی­های ژئومورفولوژی ناحیه ساحلی و هیدروگرافی منطقه مورد مطالعه مشخص شد که ناحیه ساحلی جنوبی جزیره قشم در بخش غربی و هم­چنین محدوده دریایی جزیره هنگام مکان­های مناسب و دارای امنیت محیطی می‌باشند که اقدامات انجام شده در رابطه با استقرار سیستم­های قفس با توجه به مدیریت علمی، موفقیت­آمیز بود. با توجه به بالا بودن ضریب اطمینان حاصل از ارزیابی منطقه از طریق مدل ارائه شده   PASTAKIA و روش ماتریس ترکیبی، این مناطق دارای معیارهای با امتیاز بالا بود. این معیار و امتیاز در گروه متوسط توصیف اثر و معیار کمی 25 تا 50 بوده که به­لحاظ
تصمیم­گیری و اقدام، نیازمند رعایت اصول مدیریتی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Site selection for the establishment of marine cages for Epinephelus coioides in the peripheral waters of southern Qeshm Island based on the management analysis model (SWOT) and GIS

نویسندگان [English]

 • Maryam Noory Balaneji 1
 • Iman Sourinejad 1
 • Fereidoon Owfi 2
 • Zahra Ghasemi 1
1 Department of Fisheries, Faculty of Marine Science & Technology, Hormozgan University, Bandar Abbas, Iran
2 Fisheries Research Institute, Agricultural Research and Training Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify suitable areas for aquaculture development and to determine the suitable locations for the establishment of marine cages for Epinephelus coioides in the waters around the Qeshm Island, with an attitude on environmental considerations and aquaculture development approach. In this regard, the ecological conditions of the studied area for the purpose of introducing the Epinephelus coioides for aquaculture in marine cages, the suitable areas for deploying marine cages through hydro biological studies, hydrography, geomorphology, geographic information system (GIS) application as a model for determining the suitable locations for deploying marine cages and prioritizing and rating the selected areas based on the (SWOT) analysis model were determined. The 16-month period of this study continued from October 2016 to January 2017 and the studied area was in Hormozgan province, the peripheral waters of Qeshm Island. Based on a series of studies on the geomorphologic features of the coastal area and the hydrography of the studied area, it was determined that the intended areas included the southern coastal area of Qeshm Island in the western part, as well as the marine range of the island are suitable and environmentally safe places that the taken measures were successful in establishing cage systems with respect to scientific management. Due to the high coefficient of confidence of the region through the PASTAKIA model and the combined matrix method, these areas had high scores. This criterion and score in the middle group are descriptive of the effect and a quantitative criterion of 50 -25 which, requires observance of the management principles in terms of decision making and action.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Site selection
 • Marine cages
 • Epinephelus coioides
 • Geographic Information System (GIS)
 • Qeshm Island
 1. بوریج، م.، 1393. کتاب پرورش آبزیان در قفس. ترجمه یزدانی جهرمی، ع.ح.، ویرایش‌سوم. صفحات 55 تا 57.
 2. پژوهشکده‌آبزی‌پروری جنوب‌کشور. 1383. بررسی‌ امکان پرورش ماهی هامور در قفس‌های شناور. پژوهشکده‌‌ آبزی‌پروری جنوب کشور، خوزستان- اهواز. صفحات 42 تا 50.
 3. عوفی، ف.، 1392. گزارش تحلیلی انتخاب مکان مناسب جهت استقرار سیستم‌های پرورش ماهی در قفس درخلیج‌فارس. مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی‌کشور. تهران، صفحات 1 تا 38.
 4. عوفی، ف.، 1393. به­کارگیری سیستم (GIS) جهت جانمایی و انتخاب‌ مکان مناسب استقرار قفس‌های پرورش ماهی. مؤسسه‌ تحقیقات علوم شیلاتی‌کشور. تهران. صفحات 13 تا 46.
 5. FAO. 2015. Cage aquaculture: Regional reviews and global overview. FAO Fisheries and Aquaculture Department, Rome.
 6. Pastakia, C., 1998. The Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM)-A New Tool for Environmental Impact Assessment, Environmental Impact Assessment using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM), ed. Kurt Jensen. Olsen and Olsen, Fredensborg, Denmark.