بهینه سازی دستورالعمل رنگ آمیزی ماهیان خاویاری جهت مطالعات اسکلتی در مراحل مختلف رشدی

نوع مقاله : فیزیولوژی (جانوری)

نویسندگان

1 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه شیلات، پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، دانشگاه ارومیه، صندوق پستی: 165

3 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

دستورالعمل رنگ آمیزی آلسیان بلو آلیزارین رد با موفقیت برای مراحل مختلف رشدی فیل ماهی (huso huso) به عنوان ماهی مدل خاویاری، جهت مطالعات تکوین (فردزایی) اسکلتی تهیه شد. جهت کسب بهترین دستورالعمل رنگ آمیزی، اندازه ماهی و خصوصیات ریختی آن در هر یک از مراحل رشدی مورد توجه قرار گرفت چرا که این فاکتورها رنگ آمیزی بافت را تحت تاثیر قرار می دهد. 3 مرحله رشدی مشخص برای بهترین دستورالعمل رنگ آمیزی در طی این مطالعه مشخص شد: 20 11 میلی متر (tl)؛ 29 21 میلی متر (tl)؛ 30 و بالاتر از 30 میلی متر (tl). به طور کلی جهت رنگ آمیزی اسکلتی از رنگ آلسیان بلو و آلیزارین رد به ترتیب برای رنگ آمیزی غضروف و استخوان استفاده می شود. مدت زمان انکوباسیون برای هر یک از محلول های به کار رفته جهت نفوذ رنگ به بافت های غضروفی و استخوانی بدون آسیب به بافت ها برای هر یک از مراحل رشدی به خوبی تنظیم شد. از آن جایی که تشخیص بافت های تازه غضروفی شده و یا تازه استخوانی شده لاروهای بسیار کوچک (به ترتیب 11 و 20 میلی متر) با این دستورالعمل امکان پذیر است، این دستورالعمل می تواند برای مطالعات تکوینی اسکلتی، بدشکلی های اسکلتی در لاروهای کوچک و بررسی تاثیر عوامل مختلف محیطی و تغذیه ای بر میزان استخوانی شدن ماهیان خاویاری مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sturgeon fishes optimizing of staining protocol for skeletal studies during developmental stages

نویسندگان [English]

 • Reza Asgari 1
 • Soheil Eagderi 1
 • Gholamreza Rafiee 1
 • Naser Agh 2
 • Hadi poorbagher 1
 • Hamid Eshaghzade 3
1 Department of Fisheries, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, P.O. Box: 4111, Karaj, Iran
2 Artemia and Aquatic Animal Institute, University of Urmia, P.O. Box: 57561-51818, Urmia, Iran
3 Department of Fishery, Faculty of Natural Resources and marine Sciences, University of Hormozgan, Box:3995, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Alcian  blue-Alizarin  red  staining  protocol  during  different  growth  stages  of  Beluga (Huso huso), as a model of sturgeon  fishes, for skeletal ontogeny studies  was prepared successfully.  For  an  optimal  staining  protocol  design  both  fish  size  and  their morphological  characteristics  at  each  developmental  stage  were  considered,  since  such parameters notably influence the staining of tissues. Three developmental windows were determined  for  an  optimal  staining  procedure:  (i)  11-20  mm,  (ii)  29-30  mm,  and  (iii) more  than  30  mm  total  length  (TL).  Generally,  for  skeletal  staining,  alcian  blue  and alizarin Red are used for stain cartilage and bone respectively. The incubation times of the  different  solutions  were  adjusted  to  allow  the  stain  penetration  for  revealing  the integrity of cartilaginous and bony tissues without significant tissue degradation. Since it was possible to detect the first cartilaginous and mineralized structures in specimens as small  as  11  and  20  mm  TL,  respectively,  this  procedure  is  a  useful  tool  to  study  the sturgeon fishes skeletal ontogenesis, to precociously diagnose skeletal malformations in small  larvae  and  eventually  to  better  characterize  the  effect  of  different  environmental and ⁄ or nutritional factors on the ossification status of specific skeletal components. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Skeletal ontogeny
 • Sturgeon fishes
 • Beluga (Huso huso)
 • skeletal staining
 • Alcian blue-Alizarin red